Tillgänglighet*
[an error occurred while processing this directive]

Rubrik

Versionsinformation om Adobe Drive 3.0.1 Påverkade produkter

Versionsinformation om Adobe® Drive 3.0.1

Det här dokumentet innehåller den senaste produktinformationen, uppdateringarna och informationen om korrigeringar och förbättringar som inte ingår i dokumentationen för Adobe Drive 3. En översikt över installationskraven och funktionerna som introduceras i Adobe Drive 3 finns i versionsinformationen på http://kb2.adobe.com/se/releasenotes/906/cpsid_90679.html.

 

Korrigeringar och förbättringar

I Adobe Drive 3.0.1 korrigeras och förbättras prestanda, metadatahantering, gränssnittet i Adobe Drive Connect och andra områden. De viktigaste korrigeringarna och förbättringarna är följande:

Prestanda

Den övergripande prestandan har förbättrats på flera sätt. Exempel på specifika prestandakorrigeringar:

 • När du arbetar med en ADEP DAM-server eller en CQ DAM-server är hanteringen av stora filer och ett stort antal filer och versioner betydligt bättre.  Jämförelsetester visar att prestandan vid incheckning av stora filer är 20–30 procent bättre och incheckningen av ett stort antal filer och filer med flera versioner har förbättrats mer än tio gånger. De specifika tiderna kan variera beroende på vilket operativsystem och vilket värdprogram för Adobe Drive som används.
 • Gränssnittet i Connect startas nu snabbare när en server inte är tillgänglig. [2947440, 2995331]
 • Upphöjning och borttagning av åtgärder fungerar nu korrekt efter att Adobe Bridge använts för att bläddra bland resurser med många versioner. [2947419]
 • I Mac OS Finder och Utforskaren i Windows fungerar aktiveringen av Höj upp och Ta bort objekt korrekt när du väljer en tidigare version av en resurs med många versioner. [2947425]
 • Nu kan du korrekt återställa en resurs med många versioner i Mac OS Finder och Utforskaren i Windows. [2947438]
 • Adobe Drive fungerar nu korrekt efter att ett stort antal resurser har checkats in eller ut flera gånger. [2947422]
 • Det går inte längre långsamt att skapa en ny mapp med ADEP DAM-anslutning. [2947443]

Metadata

Exempel på specifika korrigeringar av metadatahanteringen:

 • Resursförhandsvisningen uppdateras nu korrekt i Adobe Bridge efter att en version har höjts upp. [2947428]
 • Resursegenskapsinformationen uppdateras nu korrekt efter att en resurs har checkats in av ett CS-program. [2947439]
 • Resursskaparen för en ADEP DAM-anslutning visas nu korrekt i Adobe Bridge och i versionsdialogrutan för resurser som skapats i Adobe Photoshop®. [2947423]
 • När du försöker redigera egna metadata för en fil som är utcheckad visas nu ett felmeddelande som informerar om att metadata inte sparas eftersom filen är utcheckad. [2947436]

Gränssnittet i Adobe Drive Connect och andra områden

 • Gränssnittet i Connect fungerar nu korrekt vid användning av HTTPS för att ansluta till en ADEP DAM-server. [2947429]
 • Du kan nu ansluta till en server vars URL är längre än 48 tecken. [2947096]
 • Anslutningar från andra leverantörer kan nu få tillgång till sammanhangsinformation för anpassning av egna incheckningsdialogrutor när nya filer läggs till i Adobe Bridge. [2987515]
 • Den automatiska anslutningsfunktionen fungerar nu korrekt för alla anslutningar. [3019191]
 • För en ADEP DAM-anslutning aktiveras nu ”Öppna i Camera Raw”-objekt korrekt för JPEG-filer i Adobe Bridge. [2947414]

 

 

 

© 2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. 

 

 

 

 


Dok-ID
(cpsid_91168)

Senast uppdaterad
2011-11-22

OS
Mac OS 10. 5
Mac OS 10. 6
Mac OS 10.7
Windows Vista
Windows XP
Windows 7

Produkter som påverkas

Adobe Community Help

Tags

Kontakta Adobe Support

Behöver du fortfarande hjälp?
Ta reda på vilka supportalternativ som finns.
Kontakta support