Tillgänglighet*
[an error occurred while processing this directive]

Rubrik

Versionsinformation om Adobe Drive 3 Påverkade produkter

Versionsinformation om Adobe® Drive 3

Välkommen till Adobe Drive 3. Det här dokumentet innehåller den senaste produktinformationen, uppdateringar och felsökningstips som inte ingår i dokumentationen för Adobe Drive

Översikt

Nyheter

Lägsta systemkrav

Installera programvaran

Avinstallera programvaran

Kända fel

Kundservice

Andra resurser

Översikt

Adobe Drive ger sömlös integrering av resurshanteringssystem med program i Adobe Creative Suite 5 och 5.5. En ansluten server visas i datorn som en ansluten hårddisk eller mappad nätverksenhet. När du väl är ansluten kan du komma åt serverfiler på flera sätt. Du kan använda Utforskaren eller MAC OS Finder, samt dialogrutorna Öppna, Importera, Exportera, Montera, Checka in, Spara eller Spara som i Adobe Photoshop, Adobe Bridge, Adobe Illustrator, Adobe InDesign och Adobe InCopy.

Adobe Drive 3 har två anslutningar – en för Adobe Digital Enterprise Platform (ADEP) och en för CMIS. Anslutningen för ADEP DAM-tjänster ger åtkomst till digitala resurser som hanteras i Adobe-lösningen Web Experience Management eller i lösningen Integrated Content Review. CMIS-anslutningen ger grundläggande åtkomst till servrar som implementerar CMIS-specifikationen (Content Management Interoperability Services).

Adobe Drive kan utökas med åtkomststöd till resurshanteringssystem från andra tillverkare. Resurshanteringsleverantörer kan tillhandahålla en anpassad anslutning för Adobe Drive så att resurser som lagras i deras databaser kan användas. När Adobe Drive har anpassats av en DAM-leverantör (Digital Asset Management) representerar det innehållet i fjärr-DAM-systemet som en nätverksenhet i användarens filsystem och aktiverar användarfunktioner i Creative Suite-program som att visa versionshistorik eller lägga till en incheckningskommentar när en fil sparas. De här Creative Suite-funktionerna är endast tillgängliga när Adobe Drive (tillsammans med en DAM-leverantörs anpassade anslutning) är installerat på användarens dator.  Kontakta resurshanteringsleverantören för att kontrollera om någon Adobe Drive 3-anslutning finns tillgänglig för deras system.  

Nyheter 

Adobe Drive 3 innehåller följande viktiga uppdateringar och flera viktiga felkorrigeringar.

Anslutning för DAM-tjänster i Adobe® Digital Enterprise Platform

Adobe Drive 3 har en ny anslutning till DAM-tjänster i Adobe® Digital Enterprise Platform (ADEP), vilket är den teknik som används i Adobe Customer Experience Solutions. Anslutningen ger åtkomst till digitala resurser som hanteras av en ADEP DAM-server. 

Digital resurshantering är tillgänglig i följande lösningar:

Digital resurshantering ingår även i CQ5 från Adobe, som är föregångare till WEM-lösningen.

Om du vill använda ADEP DAM-tjänsterna måste du ha en av dessa lösningar (WEM, ICR eller CQ 5.4).

Offlineredigeringsläge

Den här funktionen gör att du kan fortsätta bläddra bland och redigera resurser när anslutningen till en server kopplas från. Du får ett varningsmeddelande om anslutningen ändras. Du kan även välja att fortsätta redigera resurser i offlineläge. Den anslutna enheten visas fortfarande på den lokala datorn, de utcheckade resurserna är lagrade i det lokala filsystemet och du kan fortsätta redigera och spara ändringarna i ditt lokala filsystem. När anslutningen upprättas igen kan du välja att antingen fortsätta arbeta offline eller återgå till onlineläge. Om du väljer att återgå till onlineläge synkroniserar Adobe Drive mot den senaste informationen från servern. När synkroniseringen är slutförd kan du checka in versionen från det lokala filsystemet till servern. När du arbetar i offlineläge kan du även skapa nya filer på den anslutna enheten. När anslutningen till servern har upprättats igen kan du checka in de nya filerna till servern.

Stöd för anpassade egenskaper

Med den här funktionen kan du redigera och visa anpassade metadataegenskaper i Adobe Bridge via Adobe Drive. "Anpassade egenskaper" är ett nytt snabbmenyobjekt för Adobe Drive i Adobe Bridge. När du väljer det här menyobjektet visas en dialogruta där du kan lägga till, ändra och ta bort egenskaper. Du kan även visa data för anpassade egenskaper på panelen Granska i Adobe Bridge. I dialogrutan Inställningar kan du aktivera och inaktivera visning av anpassade egenskaper.

Gränssnittet i Adobe Drive Connect

Nya ikoner som visar anslutningens status har tillkommit. Om ett anslutningsfel uppstår visas information i Adobe Drive.    

Förbättrad anslutnings-API

 • Nya API:er har tillkommit för att underlätta anpassning av snabbmenyn och incheckningsdialogrutan.
 • Ett nytt ActionScript-bibliotek har tillkommit för koppling av en Flash-dialogruta till anpassade menyobjekt och för skapande av en anpassad gränssnittsmodul för visning i incheckningsdialogrutan.
 • Information om ytterligare förbättringar finns i Adobe Drive SDK-dokumentationen: Adobe Drive Developer Center

Borttagning av Version Cue

Version Cue CS4 Connector och Version Cue Migration Tool ingår inte längre i Adobe Drive installer. Adobe meddelade vid lanseringen av Creative Suite 5 att stödet för Version Cue kommer att upphöra. Version Cue stöds inte längre. 

Lägsta systemkrav 

Adobe Drive 3 används tillsammans med Creative Suite-produkter (Photoshop, InDesign, InCopy, Illustrator och Adobe Bridge). De aktuella systemkraven för Adobe Creative Suite 5.5 finns på http://www.adobe.com/se/products/creativesuite/design/systemreqs/   

Adobe Drive-installationen kräver 500 MB tillgängligt hårddiskutrymme.   

Installera programvaran 

Hämta Adobe Drive från: http://www.adobe.com/go/adobedrive_se 

Windows: 

 1. Administratörsprivilegier behövs för installationen. 
 2. Packa upp installationspaketet i en lokal mapp.    
 3. Dubbelklicka på setup.exe-filen för att starta installationsprocessen. 

MAC OS:

 1. Administratörsprivilegier behövs för installationen. 
 2. Dubbelklicka på den hämtade DMG-filen för att montera en lokal volym i MAC OS Finder. 
 3. Gå till den här volymen och dubbelklicka på Install.app för att starta installationsprocessen.  

Avinstallera programvaran

 • I Windows XP, gå till Kontrollpanelen > Lägg till/ta bort program och välj Adobe Drive 3. 
 • I Windows 7, gå till Kontrollpanelen > Program och funktioner och välj Adobe Drive 3. 
 • I Windows Vista, gå till Kontrollpanelen > Program > Avinstallera ett program och välj Adobe Drive 3. 
 • I Mac OS, gå till Program > Verktygsprogram > Adobe Installers och dubbelklicka på Avinstallera Adobe Drive.  

Kända fel

 •  Vid anslutning till en CQ 5.4 DAM-server eller ADEP DAM-tjänster:
  • Vissa specialtecken, som t.ex. /:[ ]*|, stöds inte i filnamn och mappnamn i Adobe Bridge. Undvik att använda dem. [2918134]
  • Adobe Drive kan inte visa versionsinformation för filer som inte ursprungligen överfördes via Adobe Drive. När du har redigerat filerna och checkat in dem via Adobe Drive visas den korrekta versionsinformationen. [2918182]
  • Om en annan användare byter namn på en resurs i Adobe Bridge på en annan dator, går det inte att förhandsvisa resursen eller öppna resursens miniatyrbild i Adobe Bridge på den lokala datorn. Anslut till DAM-servern igen för att korrigera detta. [2908147]
 • Om du arbetar i offlineredigeringsläge i InDesign stängs programmet oväntat om du väljer Visa i Utforskaren eller Visa i Bridge på utrullningsmenyn. [2909759 endast Windows]
 • När du har redigerat och sparat en resurs i Illustrator visas felmeddelandet "Den här filen har ändrats utanför Illustrator." Du kan ignorera det här meddelandet. [2904131]

Information om ytterligare kända fel finns på: http://www.adobe.com/se/support/adobedrive   

Kundservice

Kundtjänst

Adobes kundtjänst tillhandahåller hjälp med produktinformation, försäljning, registrering och andra icke-tekniska problem. Hur du får kontakt med Adobes kundtjänst kan du se om du klickar på Kontakt på Adobe.com för ditt land.

Supportalternativ och tekniska resurser 

Om du behöver teknisk hjälp om produkten, till exempel information om kostnadsfria och avgiftsbelagda supportalternativ och resurser för felsökning, finns mer information på http://www.adobe.com/go/support_se. För support utanför Sverige går du till http://www.adobe.com/go/intlsupport_se och klickar på menyn under frågan ”Behöver du ett annat land eller en annan region?”. Välj ett annat land eller en annan region och klicka på OK.  Du kan även klicka på Change bredvid landsnamnet överst på skärmen och sedan välja ett annat land eller en annan region.

Bland de kostnadsfria resurserna för felsökning finns bland annat Adobes supportkunskapsbas, Adobes användarforum, Adobe Support Advisor med mera. Vi lägger ständigt till nya verktyg och ny information på nätet så att du snabbt och enkelt kan lösa problem. 

 Om du är utvecklare och behöver support för Adobe Drive SDK finns ytterligare supportinformation här: http://www.adobe.com/support/programs/developer/incidentbundle/   

Andra resurser


Developer Center

Användarforum

Utbildning

Adobes certifieringsprogram

Adobes partnerprogram

Hitta ett auktoriserat Adobe-utbildningscenter 

 

© 2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. 

 

 

 

 


Dok-ID
(cpsid_90679)

Senast uppdaterad
2011-07-25

Operativsystem
Mac OS 10.5
Mac OS 10.6
Mac OS 10.7
Windows Vista
Windows XP
Windows 7

Påverkade produkter

Kontakta Adobe Support

Behöver du fortfarande hjälp?
Ta reda på vilka supportalternativ som finns.
Kontakta support