Tillgänglighet*
[an error occurred while processing this directive]

Rubrik

Viktig information om Flash Player 10.3

Viktig information om Adobe® Flash® Player 10.3

Välkommen till programmet Adobe Flash Player 10.3! Det här dokumentet riktar sig till användare som utvecklar innehåll för Flash Player 10.3 och behandlar problem som inte tagits upp i dokumentationen för Flash Professional, Flash Builder eller Flex. Det här dokumentet kan komma att uppdateras allt eftersom ny information blir tillgänglig.

Systemkrav/språkstöd

Adobe Flash Player-versioner

Installation och avinstallation

Nya funktioner

Redigering för Flash Player 10.3

Säkerhetsförbättringar

Korrigeringar i Flash Player 10.3

Kända fel

Andra resurser om du vill lära dig mer om Flash Player

Rapportera fel

Systemkrav/språkstöd

Aktuella systemkrav för Flash Player finns på http://www.adobe.com/se/products/flashplayer/systemreqs/.

Inför version 10.3 av Flash Player har vi gjort följande ändringar av våra minimikrav för att säkerställa att användarna ska få ut optimal upplevelse av innehåll som körs på Flash Player:

Windows 

 • Uppdatering av webbläsarversioner till minst: AOL 10.1, Firefox 3.5, Firefox 4, Internet Explorer 8 eller Opera 11

Mac 

 • Uppdatering av webbläsarversioner till minst: AOL 1.7, Firefox 3.5, Firefox 4,  eller Opera 11

Linux 

 • Uppdatering av webbläsarversioner till minst: Red Hat® Enterprise Linux (RHEL) 5.6 eller senare, openSUSE® 11.3 eller senare, eller Ubuntu 10.4 eller senare

I Flash Player 10.3 finns stöd för följande språk: engelska, franska, italienska, japanska, kinesiska (förenklad), kinesiska (traditionell), koreanska, nederländska, polska, portugisiska (Brasilien), ryska, spanska, svenska, tjeckiska, turkiska och tyska.

Adobe Flash Player-versioner

Adobe rekommenderar att alla användare av Flash Player, med de system som stöds, uppdaterar till den senaste versionen av spelaren via Flash Player Download Center.

Se till att den senaste versionen av Flash Player är installerad. Klicka här för att kontrollera vilken version som är installerad och vilken som är den senaste versionen för varje plattform.

Den första offentliga versionen av Flash Player 10.3 är version 10.3.181.14. Användare bör uppdatera till den senaste versionen av Flash Player 10.3 för innehållsutveckling och testning. Uppdaterade versioner av innehållsfelsökaren och andra spelare finns på hämtningssidan på Flash Player Support Center.

Installation och avinstallation

Installationsanvisningar för Flash Player finns på http://www.adobe.com/se/products/flashplayer/productinfo/instructions/.

Avinstallationsanvisningar finns på http://www.adobe.com/go/flashplayer_uninstall_se

Nya funktioner

Flash Player 10.3 innehåller flera nya funktioner och förbättringar:

 == Mediemått ==

Enklare att mäta video Med Flash Player 10.3 och Adobe® SiteCatalyst® behöver utvecklare endast använda två kodrader för att implementera analyser för videoanvändning på webbplatser.  Analysföretag kan använda en uppsättning nya öppna API:er för att enkelt implementera enhetliga videoanalyser oberoende av implementering och leveransprotokoll.  Mediemåtten för Flash ger företagen tillgång till aggregerad realtidsrapportering om hur videoinnehållet distribueras, vilka målgrupper som nås och hur ofta videon spelas upp.

 == Akustisk ekoreducering ==

Flash Player 10.3 ger utvecklarna möjlighet att skapa realtidslösningar med högkvalitativt ljud, röstchattar i spel och gruppkonferenstillämpningar för stationära datorer. De kan även utnyttja fördelarna med akustisk ekoreducering, brusreducering, röstupptäckt och automatisk kompensation för olika ingångsnivåer för mikrofoner. Den här funktionen är endast tillgänglig för operativsystem på stationära datorer. Slutanvändarna kommer att uppleva bättre ljudkvalitet vilket underlättar konversationsutbytet eftersom de inte behöver använda något headset.

== Integrering med sekretesskontroller i webbläsare för hantering av lokala lager ==

Användare erbjuds nu ett enklare sätt att rensa det lokala lagret från webbläsarens inställningsgränssnitt. Det påminner om hur man idag gör för att ta bort cookies. Flash Player 10.3 integrerar kontrollen av lokala lager i webbläsarens sekretessinställningar i Mozilla Firefox 4, Microsoft Internet Explorer 8 och senare, Google Chrome 11 (tillgänglig i Chrome Dev Channel) och i en framtida version av Apple Safari.

 == Intern kontrollpanel ==

I Flash Player 10.3 ges användarna möjlighet att effektivt kontrollera hanteringen av sekretessen, säkerheten och lagringsinställningarna för Flash Player. Windows-, Mac- och Linux-användare får direkt åtkomst till inställningshanteraren i Flash via kontrollpanelen eller systeminställningarnapå sina datorer.

 == Automatisk uppdatering av meddelanden för Mac OS ==

I Flash Player 10.3 finns stöd för automatiska meddelanden om programuppdateringar för Mac OS, vilket underlättar för Mac-användare att hålla sig à jour med nya funktioner i den senaste versionen av Flash Player.

Mer information om hur den automatiska uppdateringsfunktionen ställs in finns på http://kb2.adobe.com/se/cps/167/16701594.html

Redigering för Flash Player 10.3

Utvecklare får åtkomst till nya API:er i Flash Player 10.3 genom att göra manuella ändringar i sin befintliga SDK- och verktygskonfiguration. Mer information om de nya API:erna finns online i referensdokumentationen för ActionScript 3. Adobe Flash Professional CS5.5, Flash Builder 4.5 och Flex SDK 4.5 kommer inte att uppdateras för den nya körningsversionen.

Säkerhetsförbättringar

Flash Player 10.3.181.14 innehåller säkerhetsförbättringar som beskrivs i Säkerhetsrapport APSB11-12

Korrigeringar i Flash Player 10.3

Jira-buggar

[FP-###] avser buggar som är rapporterade i Adobes felhanteringssystem  https://bugs.adobe.com/flashplayer)

 • [FP-5317] Flash Player kraschar när en HD-video spelas i webbläsare (2848668)
 • [FP-6143] Flash-programmet ändrar inte storlek när wmode=transparent
 • [FP-6163] Vid "Tryck på Esc om du vill avsluta helskärmsläget" tillåts i Flash-spelaren inte inläsning av swf-filer som läser in en annan swf-fil till SWFLoader. (2808217)
 • [FP-6198] URL returnerade escape-kod i Flash Player 10.2, men inte i Flash Player 10.1 (2812702)
 • [FP-6230] DisplacementMapFilter fungerar inte när filmer skalförändras (2814161)

Allmänna

 • SWF-innehåll läses inte in efter uppgradering från Mac OSX 10.6.2 Server till 10.6.5/10.6.6 Server (2793343)
 • På datorer med Mac OS 10.4 och 10.5 kan användarna uppleva begräsningar när det gäller mängden data som kan överföras vid ett tillfälle med FileReference (2812090)
 • Stabilitetsförbättringar och åtgärdade prioriterade problem med kraschar i Google Chrome, Microsoft Internet Explorer och Mozilla Firefox.

Ljud/video

 • I Apple MacBook-, MacBook Air- eller Mac Mini-system där Intel GMA X3100 GPU används, kan återgivningsproblem inträffa när du försöker titta på GPU-återgiven video (2813404)
 • Windows-användare med datorer där NVidia Optimus-teknik används med två GPU-enheter som dynamiskt växlar beroende på hur grafiken återges, kan i vissa fall se svarta eller gröna skärmar när de försöker visa videofilmen i helskärmsläge. Vi samarbetar med NVidia för att åtgärda detta problem (2745863, 2821031).[JIRA-5626]
 • http://www.youtube.com/lifeinaday kan användarna uppleva pauser i videouppspelingen när de aktiverar/inaktiverar helskärmsvisning (2803013) och vid felaktig positionering av videofilmer (2794616, 7296598) Löst, ett innehållsproblem.
 • Buzilla 590955, kraschar vid videouppspelning med FireFox-flikar (2766140)

Kända fel

Allmänna

 • Flash Player 10.2 saknar fortfarande stöd i utvecklingsversioner för Solaris 11. Oracle rekommenderar att Flash Player 10.2 körs på Solaris 10 tills nästa utvecklingsversion av Solaris 11 är tillgänglig.

 • När en URL som innehåller & eller % sparas i en SharedObject-fil redirectSO.sol tas alla parametrar efter dessa tecken bort. (1909140)

 • CSS-format bör inte vara överlappande över sandlådegränser. (2261815)

 • startDrag och stopDrag fungerar inte när målet är ett underordnat 2D-objekt för ett överordnat 3D-objekt. (2200972)

 • POST-begäranden utan textinnehåll återställs till GET. (2223288)

 • XML.appendChild fungerar inte korrekt när det publiceras som SWF10, men fungerar som SWF9. (2340839)

 • Beteendet för Socket-skrivmetoderna skiljer sig på olika plattformar. (2580727)

 • Senast inlästa SWF anger scriptTimeLimit. (2500755)

 • [FP-1569] AS3-tidslinje: Den underordnade Sprite-händelsen ADDED_TO_STAGE utlöses två gånger. (2300936)

 • AS3-tidslinje: Den första bildrutan av en filmklippsanimering spelas upp två gånger när den skapas och läggs till i en scen med ActionScript. (2520095)

 • [FP-4423] onEnterFrame anropas oftare än nödvändigt. (2614589)

 • När Slut på minne-hanteringen utlöses i en fristående spelare avslutas spelaren utan att ett felmeddelande om att minnet är slut visas. (2555713) 

 • När ett getURL()-kommando upptäcker en omdirigering, kan den nya URL-adressen inte tolkas i vissa konfigurationer(2546455)

 • I Mac OS 10.6 fungerar inte FileReference.upload för filer som är större än 2 GB (2819848)

 • I version 5 av operativsystemet RedHat, kommer den interna kontrollpanelen inte att visas från snabbmenyn eller systeminställningsmenyn (2821279)

 • [FP-6252] Matrix3D returnerar fel resultat för determinanten (2816787)

 • Statushändelsen NetStream.Step.Notify skickas inte för alla bildrutor när nya återges (2840198)

Ljud/video

 • Videoaccelererad återgivning på scenen är alltid tillgänglig när wmode=direct och när Flash Player visas i helskärmsläge, oberoende av wmode. Videoaccelererad återgivning på scenen kan vara tillgänglig med andra wmode-inställningar, men detta går inte att garantera.

 • Adobe är medveten om problem med vissa GPU-drivrutinsversioner och har meddelat tillverkaren om problem som upptäckts under testningen. Adobe rekommenderar att användare uppdaterar till den senaste GPU-drivrutinsversionen för att kunna utnyttja de nya möjligheterna för visning av video på scenen och andra funktioner för accelererad återgivning.

 • Maskinvaruacceleration för H.264-video är inte tillgängligt på vissa Mac-plattformar. Mer information om hur Mac-konfigurationer har stöd för maskinvaruavkodning finns i Technote Apple Developer Connection: (http://developer.apple.com/library/mac/#technotes/tn2010/tn2267.html)

 • H.264-maskinvaruavkodning på Linux-datorer är tillgänglig i testsyfte och den har provats på GPU:erna NVidia GT 330 och Broadcom BCM70015. Användare kan välja att aktivera maskinvaruavkodning genom att lägga till EnableLinuxHWVideoDecode=1 i en mms.cfg configuration-fil. Användare kan uppleva instabilitet och krascher när de tittar på maskinvaruaccelererad video. Vänligen rapportera eventuella fel på http://bugs.adobe.com/flashplayer.

 • Maskinvaruacceleration för H.264-video är inte tillgängligt för DRM-skyddat innehåll med Broadcom-grafikkort. 

 • För alla Intel GPU:er som stöds rekommenderar vi att använda ett Windows Aero-tema. Prestandan är något högre vid helskärmsuppspelning i Aero-aktiverade Windowsmiljöer.

 • När video används på scenen i vissa Macintosh-system kommer videoåtergivningen inte att visas när du drar fönstret till en annan skärm medan videon spelas upp och du därefter väljer helskärmsläge. (2802209)

 • Återgivningsproblem kan inträffa för Mac-användare vid vissa typer av direktuppspelning på grund av inkompatibilitet mellan avkodningen av det direktuppspelande innehållet och maskinvaruavkodningen. Vi är medvetna om problemet och samarbetar med Apple för att hitta en lösning. Användarna kan komma förbi problemet genom att först pausa och sedan återuppta direktuppspelningen. Utvecklare kan undvika problemet genom att låta avkoda videon i programmet. Skapa två Video-objekt, koppla direktuppspelningen till den första och sedan stoppa den. Koppla sedan direktuppspelningen till det andra Video-objektet (2819870, 2818959, 2779420).

 • I Windows 7 kommer videofilmer i vissa fall inte att återges vid övergång till helskärmsvisning och därefter till sökning (JIRA-6656, 2854821)

 • Uppspelning av FMLE-videoflöden från en FMS-server stoppar efter 10 till 15 timmar(2758692)

 • När StageVideo används kommer en flytt av videon till en annan bildskärm och sedan helskärmsvisning att medföra att fel uppstår (2802209)

 • När Firefox 3.6 används på Mac OS 10.6 kommer videofilmer inte att spelas upp korrekt på ign.com när sidor rullas (2812890)

 • På Apple Macintosh-modeller med en NVidia GeForce 320M GPU kan problem uppstå med direktuppspelande video som inte visas, t.ex. på espn.com (2819870)

 • I vissa situationer kan användarna inte återuppta uppspelningen när de använder helskärmsläge på http://www.gatorade.com/ (2823782)

 • Vid uppspelning av video på foodnetwork.com med Internet Explorer, kommer videon att hacka när du rör musen (2834660)

 • ATI GPU:er kan inte återge StageVideo på Linux-plattformar (2835389)

 • Vissa videofilmer kommer att stanna cirka fyra sekunder för tidigt (2762398)

 • Macbook Air-användare kan uppleva hack i videouppspelningen för visst innehåll på youtube.com med en högre upplösning än 480p och när maskinvaruacceleration är aktiverad (2845317)

 • På Macbook Air-modeller med NVidia 9400M, kommer vissa youtube-videofilmer inte att spelas upp korrekt när webbläsaren Safari används (2767923).

Text/textinmatning

 • I Windows XP återges inte text korrekt när systemfärgskvaliteten är 16 bitar. Speciallösning: ange 32 bitars färgkvalitet. (2782569)

 • [FP-1982] appendText som läggs till från ett annat textfält läggs inte till på rätt ställe när källsträngen innehåller ett ”\n”. (2341522)

 • Klassisk text: Stora teckensnittsstorlekar återges inte korrekt på scenen i exporterade SWF-filmer. (2483664)

 • Text som omformas fritt får inte rätt storlek, går utanför textgränsen, beskärs och blir för stor. (2486588)

 • [FP-2256] Text går utanför textfältet med avancerad kantutjämning. (2447161)

 • I Linux operativsystemen misslyckas ändringshändelsen vid tangenttryckningar i ett TextField (2830596)

Innehållsskydd/utdataskydd

 • Innehållsskydd är inte tillgängligt på Solaris-plattformen och mobila enheter.

 • Innehållsskydd är inte tillgängligt på den fristående spelaren eller den externa spelaren. 

 • Videoklipp som kräver utdataskydd kan endast spelas upp på Windows-plattformar. 

Installation/avinstallation

 • MSI-installationsprogram för Flash Player ger samma felmeddelande för alla installationsfel (fel 1722). Mer utförlig information om installationsfel finns i installationens loggfil. Den här TechNote-artikeln innehåller mer information.

Webbläsare

 • Chrome:

  • SWF-utskrift är inte tillgängligt i Google Chrome. Vi arbetar tillsammans med Google för att lösa det här problemet. (2490502) 
 • Safari:

  • SWF-utskrift är inte tillgängligt i Safari på Windows-plattformar. Vi arbetar med det här problemet tillsammans med Apple. (2490502) 
 • Firefox:
  • [FP-19322] I Firefox returnerar FaultEvent statuskoden noll, vilket ignorerar statusvärdet som returneras av webbservern (2827551)
  • Innhåll i Hero-spel på http://www.fishhf.com/ läsas inte in med Firefox 3 (2834776)
  • När Firefox 4 används med operativsystemet Ubuntu spelas inte videofilmer på new.music.yahoo.com upp(2840163)
 • Internet Explorer
  • [FP-6597] I Internet Explorer kan fliknavigering sluta fungera om du tabbar till slutet av Flash-innehåll (2849526)

 Andra resurser om du vill lära dig mer om Flash Player

Rapportera fel

Har du hittat ett fel? Skicka gärna detaljerad information om felet via Adobes felhanteringssystem.

SWF-baserad H.264-video kan avkodas av din grafikmaskinvara. Det kan uppstå grafikfel som endast kan ske med ditt grafikkort och dina drivrutiner. När du rapporterar ett fel om grafiken är det viktigt att du också tar med information om ditt grafikkort och dina drivrutiner med ditt operativsystem och din webbläsare så att felet kan återskapas och undersökas ytterligare. Se till att du tar med den här informationen på det sätt som beskrivs i Instructions for Reporting Video Bugs (Instruktioner för hur du rapporterar grafikfel).

Obs! Det är inte säkert att vi kan svara på alla förfrågningar och rapporter på grund av den stora mängd e-post vi får.

Tack för att du använder Adobe Flash Player och skickar feedback till oss.

 


Dok-ID
(cpsid_90194)

Senast uppdaterad
2011-05-11

Kontakta Adobe Support

Behöver du fortfarande hjälp?
Ta reda på vilka supportalternativ som finns.
Kontakta support