Tillgänglighet*
[an error occurred while processing this directive]

Rubrik

Viktig information om Flash Player 10.2

 

Viktig information om Adobe® Flash® Player 10.2

Välkommen till programmet Adobe Flash Player 10.2! Det här dokumentet riktar sig till användare som utvecklar innehåll för Flash Player 10.2 och tar upp problem som inte behandlas i dokumentationen för Flash Professional eller Flex. Det här dokumentet kan komma att uppdateras allt eftersom ny information blir tillgänglig.

Systemkrav/språkstöd

Adobe Flash Player-versioner

Installation och avinstallation

Nya funktioner i Flash Player 10.2

Säkerhetsförbättringar

Korrigeringar i Flash Player 10.2

Kända fel

Andra resurser om du vill lära dig mer om Flash Player

Rapportera fel 

Systemkrav/språkstöd

Aktuella systemkrav för Flash Player finns på http://www.adobe.com/se/products/flashplayer/systemreqs/.

Adobe Flash Player 10.2 har inte längre stöd för Microsoft Windows 2000- och Macintosh PowerPC-baserade datorer. Som redan har omnämnts i informationen för Adobe Flash Player 10.1, har Adobe beslutat att inte längre ge stöd åt PowerPC-baserade datorer och Adobe kommer inte heller längre att tillhandahålla säkerhetsuppdateringar. Detta stöd upphör på grund av att PowerPC-arkitekturen inte kan hantera de prestandaförbättringar som finns i senare versioner.

I Flash Player 10.2 finns stöd för följande språk: engelska, franska, italienska, japanska, kinesiska (förenklad), kinesiska (traditionell), koreanska, nederländska, polska, portugisiska (Brasilien), ryska, spanska, svenska, tjeckiska, turkiska och tyska.

Adobe Flash Player-versioner

Adobe rekommenderar att alla användare av Flash Player, med de system som stöds, uppdaterar till den senaste versionen av spelaren via Flash Player Download Center.

Se till att den senaste versionen av Flash Player är installerad. Klicka här för att kontrollera vilken version som är installerad och vilken som är den senaste versionen för varje plattform.

Den första offentliga versionen av Flash Player 10.2 är version 10.2.152. Användare bör uppdatera till den senaste versionen av Flash Player 10.2 för innehållsutveckling och testning. Uppdaterade versioner av innehållsfelsökaren och andra spelare finns på hämtningssidan på Flash Player Support Center.

Installation och avinstallation

Installationsanvisningar för Flash Player finns på http://www.adobe.com/se/products/flashplayer/productinfo/instructions/.

Avinstallationsanvisningar finns på http://www.adobe.com/go/flashplayer_uninstall_se.

Nya funktioner i Flash Player 10.2

Flash Player 10.2 innehåller flera nya funktioner och förbättringar:

 == Maskinvaruacceleration för video på scenen==

 En ny metod i Flash Player för videouppspelning gör det möjligt för utvecklare att påverka hela maskinvaruaccelerationsförloppet för videoåtergivningen och leverera bästa HD-uppspelningsprestanda.  Funktionen för video på scenen minskar dramatiskt processoranvändningen samt ger högre bildrutefrekvens och minskad minnesanvändning för HD-video på ett stort antal enheter. 

 == Stöd för helskärmsläge med flera skärmar ==

Hela skärminnehållet kommer att ligga kvar på hela den sekundära skärmen, vilket gör att användarna kan titta på innehåll som täcker hela skärmen samtidigt som de arbetar på den andra.

== Stöd för maskinvaruaccelererad återgivning i Internet Explorer 9 ==

I Flash Player utnyttjas den maskinvaruaccelererade grafiken i Internet Explorer 9. Programmet tar till vara på maskinvaruåtergivningsytorna för att förbättra grafikprestandan och möjliggöra problemfri disposition.

 == Internt anpassade musmarkörer ==

Utvecklarna kan definiera egna musmarkörer för att förbättra användarnas upplevelser och få bättre prestanda.

 == Textåtergivning med subpixlar ==

 Mer lättläst text i Flash Player. Detta gäller speciellt för komplexa teckenbaserade språk.  

Säkerhetsförbättringar

Flash Player 10.2.152 innehåller säkerhetsförbättringar som beskrivs i Säkerhetsrapport APSB11-02

Korrigeringar i Flash Player 10.2

Jira-buggar

[FP-###] avser buggar som är rapporterade i Adobes felhanteringssystem  https://bugs.adobe.com/flashplayer)

 • [FP-1760] När datum skickas från Java till Flex uppstår en timmes skillnad. (2200268)
 • [FP-3312] Det går inte att läsa in externa filnamn i unicode-format på ett enhetligt sätt mellan webbläsare som IE mot plugin. (2499705)
 • [FP-6054] Artefakter med bitmappar sida vid sida när webbläsaren ändrar storlek för att göra skalfaktorn mindre än 1
 • [FP-5866] Ritproblem med beginBitmapFill: Oönskad vit linje visas
 • [FP-5851] För både getServiceLocations-begäran och GetSettings-begäran gäller att namnutrymmen tas bort från aktuell begäran (jämställda element) när begärda objekt skapas med FlashPlayer 10.2
 • [FP-5892] Tomt videoinnehåll inaktiverar maskinvaruacceleration.
 • [FP-6005] Google Street-visning stänger helskärmsläge utan begäran från användaren
 • [FP-5935] RENDER_STATE för video kan inte återgå till "accelerated" i StageVideo när den aktiverar/inaktiverar video på scenen
 • [FP-5895] Ljud hörs två gånger i vissa spel med Flash 10.2 på www.king.com/games
 • [FP-5870]  Endast Windows.  Flash-videoappletar stänger helskärmsvisning när status för andra program ändras (t.ex. när WLMail kontrollerar om det finns e-post)
 • [FP-5863]  Endast Mac. I Cloud Connect Viewer Enterprise Edition visas tomt innehåll när reglaget flyttats
 • [FP-5857] Inbäddade objekt visas inte alltid på www.youtube.com
 • [FP-5725]  Endast Mac. Flash Player svarar inte på NPCocoaEventKeyDown
 • [FP-5765] SWF-filer kan inte läsas in i alla spelare på alwaysbusy.nl, som skapades av Invender Catalog Maker
 • [FP-5730] iSight-webbkamera i Mac OSX levererar inte längre kameramatningar när Google Talk är installerat (gäller endast i denna version)
 • [FP-5741] SWF-filer publicerade med Captivate 5 kan inte spelas upp korrekt, fönstret blir svart och inget händer
 • [FP-5681] Vektorer till icke inbyggda klasser förhindrar att SWF-filer tas bort, vilket resulterar i minnesläckage.
 • [FP-5432] Tangentbordshändelser är inte låsta till spelaren vilket orsakar att webbläsaren rullar fönstret endast när GPU-återgivning är aktiverad i läsaren
 • [FP-5418] Vonages sida för hastighetstest återges inte på http://speedtest.vonage.com
 • [FP-4773] Meddelanden för Debug Player-fel fastnar i Safari
 • [FP-5416] Facebook-spelet Bubble Paradise svarar inte på musklickningar vid val av spelnivå
 • [FP-5400] Text på webbplatsen www.infertosa.com ersattes med "null"
 • [FP-5177] Flash tolkar felaktig xml som korrekt och kan inte hitta ogiltigt XML-innehåll.
 • [FP-4945] Multitouch verkar inte fungera i helskärmsläge.
 • [FP- 943] Länkhändelse skickas inte för inbäddad text när textfält eller behållare flyttas (animering)
 • [FP-4939]  Endast Mac.  Om SWF-filen laddas medan webbläsarfönstret är dolt, kommer den inte att ritas upp
 • [FP-4909] Minnesläckage: Det går inte att ta bort SWF-filer med CFF-teckensnitt sedan de använts som TextBlock-innehåll
 • [FP-4751] Videouppspelning försvinner vid återställning från helskärmsläge om en HTML-inbäddad Flash-video med samma bred och höjd som skärmupplösningen spelas upp
 • [FP-3312] Det går inte att läsa in externa filnamn i unicode-format på ett enhetligt sätt mellan webbläsare (IE mot plugin)
 • [FP-3342]  ATOK IME-menyn överlappar och döljer textfält
 • [FP-694, FP-1760]  Date.toString() returnerar fel strängrepresentation för vissa datum i den brasilianska tidszonen när DST är aktiverat i Windows och Mac 

Kända fel

Allmänna

 • Flash Player 10.2 saknar fortfarande stöd i utvecklingsversioner för Solaris 11. Oracle rekommenderar att Flash Player 10.2 körs på Solaris 10 tills nästa utvecklingsversion av Solaris 11 är tillgänglig.

 • API:er för automatisering är endast tillgängliga på Windows- och Android-plattformar. På plattformar som inte stöds kan körningsfel uppstå när dessa API:er anropas. 

 • SWF-innehåll läses inte in efter uppgradering från Mac OSX 10.6.2 Server till 10.6.5/10.6.6 Server (2793343)

 • När en URL som innehåller & eller % sparas i en SharedObject-fil redirectSO.sol tas alla parametrar efter dessa tecken bort. (1909140)

 • CSS-format bör inte vara överlappande över sandlådegränser. (2261815)

 • startDrag och stopDrag fungerar inte när målet är ett underordnat 2D-objekt för ett överordnat 3D-objekt. (2200972)

 • POST-begäranden utan textinnehåll återställs till GET. (2223288)

 • XML.appendChild fungerar inte korrekt när det publiceras som SWF10, men fungerar som SWF9. (2340839)

 • Beteendet för Socket-skrivmetoderna skiljer sig på olika plattformar. (2580727)

 • Senast inlästa SWF anger scriptTimeLimit. (2500755)

 • [FP-1569] AS3-tidslinje: Den underordnade Sprite-händelsen ADDED_TO_STAGE utlöses två gånger. (2300936)

 • AS3-tidslinje: Den första bildrutan av en filmklippsanimering spelas upp två gånger när den skapas och läggs till i en scen med ActionScript. (2520095)

 • [FP-4423] onEnterFrame anropas oftare än nödvändigt. (2614589)

 • När Slut på minne-hanteringen utlöses i en fristående spelare avslutas spelaren utan att ett felmeddelande om att minnet är slut visas. (2555713) 

Ljud/video

 • Maskinvaruavkodning av H.264 för Video-objekt aktiveras inte på AMD-grafikkort (ATI) som stöds. Maskinvaruavkodning av HH.264 fungerar för StageVideo-objekt. Adobe och AMD arbetar aktivt med att försöka åtgärda detta problem.

 • Videoaccelererad återgivning på scenen är alltid tillgänglig när wmode=direct och när Flash Player visas i helskärmsläge, oberoende av wmode. Videoaccelererad återgivning på scenen kan vara tillgänglig med andra wmode-inställningar, men detta går inte att garantera.

 • När video används på scenen i vissa Macintosh-system kommer videoåtergivningen inte att visas när du drar fönstret till en annan skärm medan videon spelas upp och du därefter väljer helskärmsläge. (2802209)

 • H.264-maskinvaruavkodning på Linux-datorer är tillgänglig i testsyfte och den har provats på GPU:erna NVidia GT 330 och Broadcom BCM70015. Användare kan välja att aktivera maskinvaruavkodning genom att lägga till EnableLinuxHWVideoDecode=1 i en mms.cfg configuration-fil. Användare kan uppleva instabilitet och krascher när de tittar på maskinvaruaccelererad video. Vänligen rapportera eventuella fel på http://bugs.adobe.com/flashplayer.

 • På vissa Macintosh-system med GPU:erna NVidia 9400, GT 320 eller GT 330, blir live-videoflöden svarta med maskinvaruacceleration eller vita med programvaruavkodning. (2779420)

 • Helskärmsvisningen avslutas när det andra fönstret kommer i fokus i installationer med två bildskärmar på Mac (endast Firefox 3). (2802908)

 • På http://www.youtube.com/lifeinaday går det att se pausering när man aktiverar/inaktiverar helskärmsvisning, (2803013) och felaktig positionering av videofilmer (2794616, 7296598)

 • Adobe är medveten om problem med vissa GPU-drivrutinsversioner och har meddelat tillverkaren om problem som upptäckts under testningen. Adobe rekommenderar att användare uppdaterar till den senaste GPU-drivrutinsversionen för att kunna utnyttja de nya möjligheterna för visning av video på scenen och andra funktioner för accelererad återgivning. 

 • För alla Intel GPU:er som stöds rekommenderar vi att använda ett Windows Aero-tema. Prestandan är något högre vid helskärmsuppspelning i Aero-aktiverade Windowsmiljöer.

 • Filer i formatet .f4v som skapats av AME CS5 kan inte anropas av onXMPData. (2603890)

 • Maskinvaruacceleration för H.264-video är inte tillgängligt för DRM-skyddat innehåll med Broadcom-grafikkort. 

 • Maskinvaruacceleration för H.264-video är inte tillgängligt på vissa Macintosh-plattformar. 

Text/textinmatning

 • I Windows XP återges inte text korrekt när systemfärgskvaliteten är 16 bitar. Speciallösning: ange 32 bitars färgkvalitet. (2782569)

 • [FP-1982] appendText som läggs till från ett annat textfält läggs inte till på rätt ställe när källsträngen innehåller ett ”\n”. (2341522)

 • Klassisk text: Stora teckensnittsstorlekar återges inte korrekt på scenen i exporterade SWF-filmer. (2483664)

 • Text som omformas fritt får inte rätt storlek, går utanför textgränsen, beskärs och blir för stor. (2486588)

 • [FP-2256] Text går utanför textfältet med avancerad kantutjämning. (2447161)

Innehållsskydd/utdataskydd

 • Innehållsskydd är inte tillgängligt på följande plattformar: Solaris, Mac PPC, Win 2K samt mobila plattformar. 

 • Innehållsskydd är inte tillgängligt på den fristående spelaren eller den externa spelaren. 

 • Videoklipp som kräver utdataskydd kan endast spelas upp på Windows-plattformar. 

Installation/avinstallation

 • MSI-installationsprogram för Flash Player ger samma felmeddelande för alla installationsfel (fel 1722). Mer utförlig information om installationsfel finns i installationens loggfil. Den här TechNote-artikeln innehåller mer information.

Webbläsare

 • Chrome:

  • SWF-utskrift är inte tillgängligt i Google Chrome. Vi arbetar tillsammans med Google för att lösa det här problemet. (2490502) 
 • Safari:

  • SWF-utskrift är inte tillgängligt i Safari på Windows-plattformar. Vi arbetar med det här problemet tillsammans med Apple. (2490502) 

 Andra resurser om du vill lära dig mer om Flash Player

Rapportera fel

Har du hittat ett fel? Skicka gärna detaljerad information om felet via Adobes felhanteringssystem.

SWF-baserad H.264-video kan avkodas av din grafikmaskinvara. Det kan uppstå grafikfel som endast kan ske med ditt grafikkort och dina drivrutiner. När du rapporterar ett fel om grafiken är det viktigt att du också tar med information om ditt grafikkort och dina drivrutiner med ditt operativsystem och din webbläsare så att felet kan återskapas och undersökas ytterligare. Se till att du tar med den här informationen på det sätt som beskrivs i Instructions for Reporting Video Bugs (Instruktioner för hur du rapporterar grafikfel).

Obs! Det är inte säkert att vi kan svara på alla förfrågningar och rapporter på grund av den stora mängd e-post vi får.

Tack för att du använder Adobe Flash Player och skickar feedback till oss.

 

 

 

 

 

 

 

 


Dok-ID
(cpsid_89050)

Senast uppdaterad
2011-02-15

Kontakta Adobe Support

Behöver du fortfarande hjälp?
Ta reda på vilka supportalternativ som finns.
Kontakta support