Tillgänglighet*
[an error occurred while processing this directive]

Rubrik

Viktig information för användare av Adobe AIR 2.5.1

Om Adobe AIR

Adobe® AIR®-miljön används i många vanliga skrivbordsprogram, bland annat videospelare, företagsprogram, spel och produktivitetsverktyg.

 

Ändringar i AIR 2.5.1

Adobe AIR 2.5.1 är en uppdatering av Adobe AIR-miljön. Uppdateringen ger bättre prestanda, pålitlighet, kompatibilitet och säkerhet. Den rekommenderas för alla AIR-användare.

AIR-program som utvecklats för tidigare versioner av AIR behöver inte uppdateras för att fungera med den här uppdateringen.

Utvecklare kan läsa mer om den här versionen i Adobe AIR 2.5 Developer Release Notes. Viktig information för tidigare versioner av AIR finns på Adobes webbsida med viktig information för AIR.

 

Systemkrav

De aktuella systemkraven för Adobe AIR finns här: http://www.adobe.com/se/products/air/systemreqs/

 

Felsökning för AIR-installationer

Läs följande TechNote-artikel om du vill veta hur du felsöker installationer:

http://kb2.adobe.com/cps/403/kb403150.html

 

Installationsloggar för AIR 2-program och AIR 2-miljön

I AIR 2 skapas installationsloggar som standard i en loggfil. Filen kallas "Install.log" på Linux och Windows. På Mac OS heter filen "system.log". Den här loggfilen är kumulativ, vilket innebär att en ny logg läggs till i slutet av den befintliga loggen så snart det sker ett försök att installera eller uppdatera AIR-miljön eller ett AIR-program (vare sig detta lyckas eller inte). Loggfilens storlek är begränsad till 0,5 MB, och loggen trunkeras om den överskrider den här storleken.

Var filen sparas skiljer sig åt mellan olika plattformar:

  • På Windows XP: C:\Documents and Settings\<användarnamn>\Local Settings\Application Data\Adobe\AIR\logs\Install.log
  • På Windows Vista/Windows 7: C:\Användare\<användarnamn>\Appdata\Local\Adobe\AIR\logs\Install.log
  • På Mac OS X: /private/var/log/system.log (systemprogram)
  • På Linux: /home/<användarnamn>/.appdata/Adobe/AIR/Logs/Install.log

 

 

 


Dok-ID
(cpsid_87569)

Senast uppdaterad
2010-10-26