Tillgänglighet*
[an error occurred while processing this directive]

Rubrik

Viktig information för användare av Adobe AIR 2.5Påverkade produkter

 Viktig information för användare av Adobe® AIR® 2.5

 Adobe AIR-miljön används i många vanliga skrivbordsprogram, bland annat videospelare, företagsprogram, spel och produktivitetsverktyg. Användaren måste installera Adobe AIR för att kunna köra de här programmen.

Det här dokumentet innehåller systemkrav, installationsanvisningar, kända problem och annan information om hur du använder AIR 2.5.

 

Systemkrav

Språkstöd

Nyheter i AIR 2.5

Felsökning för AIR-installationer

Tips

Kända problem och begränsningar

Kunskapsdatabas för AIR

 

Systemkrav

 

Systemkrav för AIR-miljön 

  Windows Macintosh   Linux   Android 
Processor Minst: Intel® Pentium® III 1 GHz eller snabbare processor; Rekommenderas: Pentium 4 2 GHz eller snabbare Intel Core™ Duo 1,83 GHz eller snabbare processor.  Minst: Intel® Pentium® III 1 GHz eller snabbare processor; Rekommenderas: Pentium 4 2 GHz eller snabbare ARMv7-processor med Vector FPU Minst 550 MHz OpenGL ES2.0 H.264 & AAC H/W-avkodare 
Operativsystem 

Microsoft® Windows® XP Home, Professional eller Tablet PC Edition med Service Pack 2 eller 3 (inklusive 64-bitarsversioner), Windows Server® 2003, Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate eller Enterprise (inklusive 64-bitarsversioner) med Service Pack 1 eller Windows 7 (inklusive 64-bitarsversioner)

Mac OS 10.4, 10.5 eller Mac OS 10.6 (Snow Leopard)  Fedora Core 12, Ubuntu 9.10, openSUSE 11.2 Android 2.2
RAM Minst: 512 MB RAM; Rekommenderas: 1 GB RAM Minst: 512 MB RAM; Rekommenderas: 1 GB RAM 1 GB RAM  256 MB RAM 

Obs! Windows 2000 och Mac PowerPC stöds inte från och med AIR 2. Användare kan installera och köra AIR 1.5-program, men de kan inte installera eller uppdatera till AIR 2 eller senare versioner. Mac OS 10.4 på Intel-processor stöds för att köra AIR 2-program, men inte som utvecklingsmiljö med AIR SDK version 2 eller senare.

 

Ytterligare krav för Linux-distributioner

Skrivbordsmiljöer som stöds GNOME och KDE
Pakethanteringssystem RPM eller Debian
Minst GTK+ 2.6
Fönsterhanterare  Metacity (standard för GNOME) och KWin (standard för KDE)
Genomskinlighet Stöd för genomskinlighet i AIR-program kräver kompositionshanterare och extra X-servertillägg. Följande stöds: Kompositionshanterare: Beryl, Compiz, Compiz-fusion X-servertillägg: Composite, Render, Shape
Flash Player Sömlös installation (badge-installation) från webben kräver Flash Player 10.0.15.3 eller senare

  

Språkstöd

 Adobe AIR 2.5 har stöd för följande språk för installation och användning:

 • Kinesiska, förenklad
 • Kinesiska, traditionell
 • Tjeckiska
 • Nederländska
 • Engelska
 • Franska
 • Tyska
 • Italienska
 • Japanska
 • Koreanska
 • Polska
 • Brasiliansk portugisiska
 • Ryska
 • Spanska
 • Svenska
 • Turkiska

Nyheter i AIR 2.5

AIR 2.5 har nu stöd för program för Android, utöver Windows, Mac OS, Linux och iOS. 

Skrivbord

 • StageWebView som simulerar hur StageWebView ser ut på en mobil.
 • Stöd för CSS Shadow så att du kan skapa skuggeffekter på både text och HTML-kantlinjer.
 • Stöd för CSS-teckensnitt för OpenType- och TrueType-teckensnitt.
 • Maskinvaruavkodning av H.264-video för skrivbordet.

Mobil

 • CameraUI  Stillbilder och video
 • Mappning av Android-specifika taggar från app-xml till Android Manifest
 • Stöd för NetworkInfo
 • Läsning från filmrulle
 • Anpassad URI
 • Videoinspelning med kamera
 • Mikrofon
 • StageWebView 
 • Android-behörighetstagg i programbeskrivningen
 • cacheAsBitmapMatrix
 • Maskinvaruaccelererad återgivning
 • Ändringar av programversion
 • Felsöka ett AIR-program på Android
 • Tangentbordshändelser för meny-, bakåt- och sökknappar
 • Ikon med storleken 36 x 36
 • Certifikatgiltighet
 • GPS
 • Accelerometer
 • Stöd för flera beröringar och gester
 • Skärmnedtoning
 • SMS/TEL URI-scheman
 • Dialogruta för SSL-certifikat
 • Virtuellt tangentbord
 • CameraRoll
 • Skärmorientering

Felsökning för AIR-installationer

Läs följande TechNote-artikel om du vill veta hur du felsöker installationer:

http://kb2.adobe.com/cps/403/kb403150.html

Tips

Installationsloggar för AIR 2-program och AIR 2-miljön

I AIR 2 och senare versioner skapas installationsloggar som standard i en loggfil. Filen kallas "Install.log" på Linux och Windows. På Mac OS heter filen "system.log". Den här loggfilen är kumulativ, vilket innebär att en ny logg läggs till i slutet av den befintliga loggen så snart det sker ett försök att installera eller uppdatera AIR-miljön eller ett AIR-program (vare sig detta lyckas eller inte). Loggfilens storlek är begränsad till 0,5 MB, och loggen trunkeras om den överskrider den här storleken.

Var filen sparas skiljer sig åt mellan olika plattformar:

*På Windows XP: C:\Documents and Settings\<användarnamn>\Lokala inställningar\Application Data\Adobe\AIR\logs\Install.log
*På Windows Vista/Windows 7: C:\Användare\<användarnamn>Appdata\Local\Adobe\AIR\logs\Install.log
*På Mac OS X: /private/var/log/system.log (systemprogram)
*På Linux: /home/<användarnamn>/.appdata/Adobe/AIR/Logs/Install.log

Kända problem och begränsningar

AIR 2.5 innehåller ingen uppdatering av AIR för iOS, men framtida versioner kommer att ha uppdaterat stöd för iOS-plattformen. 

Skrivbord

 • I AIR 2.5 kan du nu använda navigateToURL för att lägga Firefox-fönstret överst på Windows-plattformar när fönstret är maximerat och döljs bakom ett annat fönster. Men för att detta ska fungera måste programmets SWF-fil vara kompilerad och publicerad i Flash Player 10-format, och AIR-programmets beskrivningsfil måste använda 2.5-namnområdet. (1609175)
 • Kommando+D fungerar felaktigt i filläsare för Mac. (1835265)
 • HTMLWebBrowser kraschar om användaren försöker öppna en PDF-fil utan att ha accepterat licensavtalet för Acrobat. Detta kommer att korrigeras innan nästa version av Acrobat/Reader släpps.  (2605061)
 • Om du trycker på en tangent anropas inte key_down-hanteraren förrän du rör vid/klickar i det kopplade programmets grafiska användargränssnitt. Lösningen är att ange fokus till scenen. (2691068)
 • Det visas ingenting när du anropar en resurs, som har ett otillförlitligt certifikat, via HTTPS i Windows. (2699857)
 • Genomskinlighet för systemfältsikonen fungerar inte i Ubuntu 10.04.

Android

 • File.userDirectory.exists == true, även om det inte finns något SD-kort i enheten. (2720750)
 • CameraUI – launch(MediaType.IMAGE) misslyckas med ioError om telefonen är ansluten till en dator med USB-lagring aktiverat.
 • CameraUI – När kamerans användargränssnitt startas flyttas AIR-programmet till bakgrunden och kan då avslutas när Android får ont om resurser. Samma beteende finns i inbyggda program.
 • [CameraUI] – AIR har bara stöd för videoinspelning med låg upplösning med CameraUI.
 • H264 1080p-video orsakar att AIR kraschar vid försök att använda helskärmsläge. (2651229)
 • CPU-användningen för H264-baslinjevideo med 320 x 240, 480 x 320 och 640 x 480 behöver förbättras. (2649196)
 • H264-baslinjevideo med högre upplösning (som 480 x 320 och 640 x 480, antingen profil 3.0 eller 3.1) har lägre FPS-prestanda. (2649193)
 • När en ljudfil spelas upp och användaren använder telefonen bryts ljudet och kommer sedan tillbaka. (2645314)
 • Användning av filter när maskinvaruacceleration är aktiverat orsakar felaktig återgivning eller kraschar i vissa fall. (2639731)
 • Om fokus anges på ett TextField-objekt resulterar det inte i att det virtuella tangentbordet visas. (2622356)
 • Framtvingad avslutning tar bort lokala delade objekt. (2623126)
 • Spark/TLF-baserade textfält stöds inte.
 • H264-sökning fungerar inte. (2664189)
 • Android-programmet kan inte läsa in TLF RSL (Runtime Shared Library). (2606237)
 • [StageWebView] Complete-händelse utlöses vid omdirigering. (2651500)
 • navigateToURL startar inte anpassad URI. (2661688)
 • Programmet begränsas inte när skärmen låses. (2611491)
 • Att ange fokus till ett TextField visar inte tangentbordet. (2622356)
 • File.userDirectory.exists returnerar true även om SD-kortet inte sitter i enheten. (2719879)
 • [StageWebView] Det går inte att läsa in den lokala bildfilen. (2705471)
 • Programmet tonas inte ned om den video som spelas upp pausas. (2615888)
 • Om du sparar mycket bitmappdata (4 000 x 2 000 i storlek) med CameraRoll.addBitmapData() orsakar det en krasch. (2712034)
 • Det högsta värde som returneras av maxTouchPoints är 2.
 • Om en RESIZE-händelse registreras med scenen när programmet startas skickas den bara om stage.scaleMode är inställt på StageScaleMode.NO_SCALE.
 • Ingen händelse om orienteringsförändring skickas (även om programscenen roteras korrekt) när programmet roteras "från upSideDown" eller "till upSideDown".
 • Körningsfel när SwiftKeys anpassade Android-tangentbord används med ett AIR-program. (2729775)

Kunskapsdatabas för AIR

 Du hittar mer information om kända problem på supportwebbplatsen för Adobe AIR: http://www.adobe.com/support/air/.

 

 

 

 


Dok-ID
(cpsid_86760)

Senast uppdaterad
2010-10-11

Påverkade produkter