Tillgänglighet*
[an error occurred while processing this directive]

Rubrik

Versionsinformation om Adobe Drive 2.1Påverkade produkter

Versionsinformation om Adobe® Drive 2.1

Välkommen till  Adobe Drive 2.1. Det här dokumentet innehåller den senaste produktinformationen, uppdateringar och felsökningstips som inte ingår i dokumentationen för Adobe Drive. 

Översikt

Nyheter

Lägsta systemkrav

Installera programvaran

Avinstallera programvaran

Kända fel

Kundtjänst

Andra resurser

Översikt

Med Adobe Drive kan du ansluta Adobe Creative Suite 4 och Creative Suite 5 till DAM-servrar (Digital Asset Management). De anslutna servrarna visas i systemet som en ansluten hårddisk eller mappade nätverksenheter. När du ansluter till en server via Adobe Drive kan du öppna och spara serverfiler på flera sätt. Du kan använda Utforskaren eller MAC OS Finder, liksom dialogrutorna Öppna, Importera, Exportera, Montera, Checka in, Spara eller Spara som i Adobe Photoshop, Adobe Bridge, Adobe Illustrator och Adobe InDesign.

Med Adobe Drive 2.1 som kan hämtas från Adobe.com kan CS4- och CS5-användare få tillgång till filer som lagras på Version Cue Server CS4. 

Adobe Drive 2.1 kan utökas med åtkomststöd till resurshanteringssystem från andra tillverkare. Resurshanteringsleverantörer kan tillhandahålla en anpassad anslutning för Adobe Drive 2.1 så att resurser som lagras i deras databas kan användas. När Adobe Drive har anpassats av en DAM-leverantör representerar det innehållet i fjärr-DAM-systemet som en nätverksenhet i användarens filsystem och aktiverar användarfunktioner i Creative Suite-program som att visa versionshistorik eller lägga till en incheckningskommentar när en fil sparas. De här Creative Suite-funktionerna är endast tillgängliga när Adobe Drive (tillsammans med en DAM-leverantörs anpassade anslutning) är installerat på användarens dator. Kontakta resurshanteringsleverantören för att kontrollera om någon Adobe Drive 2.1-anslutning finns tillgänglig för deras system. 

 

Nyheter 

Adobe Drive 2.1 innehåller följande viktiga uppdateringar och andra viktiga felkorrigeringar.

CMIS-anslutning

I den hämtningsbara filen för Adobe Drive ingår en anslutning för CMIS kompatibla resursdatabaser. Den här funktionen stöder anslutningar via Adobe Drive 2.1-anslutningsgränssnittet till resurshanteringssystem som stöder CMIS-gränssnittet (Content Management Interoperability Specification). CMIS är en standard för att förbättra interoperabiliteten mellan DAM-servrar (Digital Asset Management). Den specificerar en domänmodell, plus en uppsättning tjänster och protokollbindningar för webbtjänster (SOAP) och AtomPub. Se introduktionen av CMIS på http://en.wikipedia.org/wiki/Content_Management_Interoperability_Services och CMIS-standarden på http://docs.oasis-open.org/cmis/CMIS/v1.0/cmis-spec-v1.0.pdf

Förbättrad anslutnings-API

 • Ytterligare API:er har lagts till för att förbättra funktionaliteten
 • Kommentarer går inte längre förlorade när en version befordras

Adobe Drive

När du lägger till en enhet eller anger en käll- eller målserver för datamigrering visas alla tillgängliga anslutningar automatiskt i Adobe Drive-anslutningsgränssnittet. Dessutom går det att anpassa anslutningsnamn, ikoner, beskrivningar med mera. 

När du använder Adobe Drive för att ansluta till en Version Cue CS4-server returnerar inte längre Adobe Drive felmeddelandet om att det inte går att ansluta till servern när en Version Cue-server har en URL som inte börjar med versioncue://.

 

Lägsta systemkrav 


Adobe Drive 2.1 används tillsammans med Creative Suite-produkter (Photoshop, InDesign, Illustrator, Bridge). De aktuella systemkraven för Adobe Creative Suite 5 finns på http://www.adobe.com/se/products/creativesuite/design/systemreqs/   


Installationen av Adobe Drive och CMIS-anslutningen kräver 500 MB tillgängligt hårddiskutrymme.   

Installera programvaran 


Hämta Adobe Drive från: http://www.adobe.com/go/adobedrive_se 

Windows: 

 1. Administratörsprivilegier behövs för installationen. 
 2. Packa upp installationspaketet i en lokal mapp.    
 3. Dubbelklicka på setup.exe-filen för att starta installationsprocessen. 

MAC OS:

 1. Administratörsprivilegier behövs för installationen. 
 2. Dubbelklicka på den hämtade DMG-filen för att montera en lokal volym i MAC OS Finder. 
 3. Gå till den här volymen och dubbelklicka på Install.app för att starta installationsprocessen.  

Avinstallera programvaran


 • I Windows XP, gå till Kontrollpanelen > Lägg till/ta bort program och välj Adobe Drive 2.1. 
 • I Windows 7, gå till Kontrollpanelen > Program och funktioner och välj Adobe Drive 2.1. 
 • I Windows Vista, gå till Kontrollpanelen > Program > Avinstallera ett program och välj Adobe Drive 2.1. 
 • I Mac OS, gå till Program > Verktygsprogram > Adobe Installers och dubbelklicka på Avinstallera Adobe Drive. 

 

Kända fel


Information om kända fel i Adobe Drive 2.1 finns på http://www.adobe.com/se/support/adobedrive 

 

Kundtjänst

Kundtjänst

Adobes kundtjänst tillhandahåller hjälp med produktinformation, försäljning, registrering och andra icke-tekniska problem. Hur du får kontakt med Adobes kundtjänst kan du se om du klickar på Kontakt på Adobe.com för ditt land.

Supportalternativ och tekniska resurser 

Om du behöver teknisk hjälp om produkten, till exempel information om kostnadsfria och avgiftsbelagda supportalternativ och resurser för felsökning, finns mer information på http://www.adobe.com/go/support_se. För support utanför Sverige går du till http://www.adobe.com/go/intlsupport_se och klickar på menyn under frågan ”Behöver du ett annat land eller en annan region?”. Välj ett annat land eller en annan region och klicka på OK.  Du kan även klicka på Change bredvid landsnamnet överst på skärmen och sedan välja ett annat land eller en annan region.

Bland de kostnadsfria resurserna för felsökning finns bland annat Adobes supportkunskapsbas, Adobes användarforum, Adobe Support Advisor med mera. Vi lägger ständigt till nya verktyg och ny information på nätet så att du snabbt och enkelt kan lösa problem. 

Andra resurser


Developer Center

Användarforum

Utbildning

Adobes certifieringsprogram

Adobes partnerprogram

Hitta ett auktoriserat Adobe-utbildningscenter 

Hitta en auktoriserad Adobe Print Service Provider

 

© 2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. 

 

 

 

 


Dok-ID
(cpsid_85624)

Senast uppdaterad
2011-01-20

Operativsystem
Mac OS 10.5
Mac OS 10.6
Windows Vista
Windows XP
Windows 7

Påverkade produkter

Kontakta Adobe Support

Behöver du fortfarande hjälp?
Ta reda på vilka supportalternativ som finns.
Kontakta support