Tillgänglighet*
Adobe
Logga in Integritet Mitt Adobe

Rubrik

Viktig information om Flash Player 10.1Påverkade produkter

Viktig information om Adobe® Flash® Player 10.1

Välkommen till programmet Adobe Flash Player 10.1! Det här dokumentet riktar sig till användare som utvecklar innehåll för Flash Player 10.1 och tar upp problem som inte behandlas i dokumentationen för Flash Professional eller Flex. Det här dokumentet kan komma att uppdateras allt eftersom ny information blir tillgänglig.

Systemkrav/språkstöd

Adobe Flash Player-versioner

Installation och avinstallation

Nya funktioner i Flash Player 10.1

Säkerhetsförbättringar

Korrigeringar i Flash Player 10.1

Korrigeringar och förbättringar i Flash Player 10.1.82.76

Korrigeringar och förbättringar i Flash Player 10.1.85.3

Korrigeringar och förbättringar i Flash Player 10.1.102.64

Kända fel

Andra resurser om du vill lära dig mer om Flash Player

Rapportera fel

Systemkrav/språkstöd

Aktuella systemkrav för Flash Player finns på http://www.adobe.com/se/products/flashplayer/systemreqs/.

Adobe Flash Player 10.1 är den sista versionen som stöds i Macintosh PowerPC-baserade G3-datorer. Adobes support för PowerPC-baserade G3-datorer kommer att upphöra och vi kommer inte längre att erbjuda säkerhetsuppdateringar efter lanseringen av Flash Player 10.1. Supporten upphör eftersom den förbättrade prestandan inte stöds i äldre PowerPC-system.

Flash Player 10.1 har stöd för följande språk: engelska, franska, italienska, japanska, kinesiska (förenklad), kinesiska (traditionell), koreanska, nederländska, polska, portugisiska (Brasilien), ryska, spanska, svenska, tjeckiska, turkiska och tyska.

Adobe Flash Player-versioner

Adobe rekommenderar att alla användare av Flash Player med de system som stöds uppdaterar till den senaste versionen av spelaren via Flash Player Download Center.

Se till att den senaste versionen av Flash Player är installerad. Klicka här för att kontrollera vilken version som är installerad och vilken som är den senaste versionen för varje plattform.

Den första offentliga versionen av Flash Player 10.1 är 10.1.53.64. Flash Player-versionen 10.1.52.14.1 och 10.1.52.15 ingick i den första versionen av Adobe Creative Suite® 5 och Flash Professional CS5. Dessa versioner distribuerades inte öppet på webben. Användare bör uppdatera till den senaste versionen av Flash Player 10.1 för innehållsutveckling och testning. Uppdaterade versioner av innehållsfelsökaren och andra spelare finns på hämtningssidan på Flash Player Support Center.

Installation och avinstallation

Installationsanvisningar för Flash Player finns på http://www.adobe.com/se/products/flashplayer/productinfo/instructions/.

Avinstallationsanvisningar finns på http://www.adobe.com/go/tn_14157.

 Nya funktioner i Flash Player 10.1

Flash Player 10.1 är den första körningsversionen med Open Screen Project™, som ger en kompromisslös webbsurfning för uttrycksfullt innehåll, expressiva program och video över enhetsgränserna. Det innehåller flera nya funktioner och förbättringar:

 == Stöd för nya plattformar ==

Flash Player 10.1 finns tillgängligt för en stor mängd olika plattformar, inklusive netbookdatorer och andra Internetansluta enheter, och gör det möjligt för dig att nå dina kunder virtuellt med ditt innehåll var de än befinner sig. Precis som Flash Player 10 stöder den här versionen också operativsystemen Windows® 7 och Mac OS X 10.6 (Snow Leopard).

Med den enhetliga webbläsarbaserade Flash Player-körningen kan du mer effektivt leverera innehåll till användare med flera olika operativsystem och enheter. Enhetligheten i körningen minskar kostnaderna för att skapa, testa och distribuera innehåll över flera olika enheter, program, nätverk och användarmiljöer, och ger bättre affärsresultat.

 == Utformad för större mobilitet ==

För att kunna distribuera SWF-innehåll på smartphone-telefoner och andra mobila enheter med begränsade processor- och minnesresurser jämfört med stationära datorer har mycket arbete lagts ned på att göra Flash Player 10.1 redo för större mobilitet. Arbetet har bland annat inneburit förbättringar av prestanda, till exempel inom återgivning, skript, minnen, starttider, optimering av batterier och processorer, samt maskinvaruacceleration för grafik och video. Förbättringar i minnesanvändning och minneshantering, starttider, processoranvändning och prestanda för återgivning/skript gäller för både vanliga datorer och mobila enheter.

Multipekfunktioner och gester
Utvecklare kan utnyttja de senaste möjligheterna till användarinteraktion i maskinvaran och operativsystemen med hjälp av nya API:er i ActionScript® 3.0 för multipekfunktioner och inbyggda gesthändelser. Skapa innehåll som reagerar på multipekfunktioner för en mängd olika typer av enheter och för datorer med Microsoft Windows 7 som stöder multipekfunktioner. Interagera med flera objekt samtidigt eller arbeta med inbyggda gester, till exempel nyp ihop, bläddra, rotera, skala och tvåfingerpekningar. (Adobe arbetar aktivt med sina partner för att möjliggöra multipekfunktioner på ytterligare datorplattformar.)

Maskinvaruavkodning för H.264-video
I Flash Player 10.1 introduceras maskinvarubaserad H.264-videoavkodning som ger en mjukare video av hög kvalitet med minimala förluster på mobila enheter och stationära datorer. Genom att använda tillgänglig maskinvara för att avkoda videon avlastas processorn och prestandan för videouppspelningen förbättras samtidigt som färre systemresurser används och batteriets livstid förlängs.

 ==Utvecklarproduktivitet ==

Global felhantering
Med den nya globala felhanteringen för Actionscript 3.0 behöver utvecklare endast skriva en enda hanterare för att bearbeta alla körningsfel som inte hör till en try/catch-sats. Förbättra programtillförlitligheten och användarupplevelsen genom att fånga upp och hantera oväntade körningsfel och visa anpassade felmeddelanden. När den globala felhanteringen används i en SWF-körning i felsökningsspelaren visas inga felmeddelanden.

Globaliseringsstöd
Nya globaliserings-API:er i Actionscript 3.0 gör det möjligt att använda värden från operativsystemets inställningar i Flash Player vid bearbetning av text och listor och för att presentera information i rätt platskontext, utan att några språkområdeskrav måste vara kända. Välj ett specifikt format oberoende av det valda språkområdet på operativsystemet. Språkområdesspecifik information och bearbetning kan till exempel bestå av: datum, tid, formatering av valuta och tal, tolkning av valuta och tal, strängjämförelser för sortering av och sökning efter text samt konvertering av gemener/versaler.

 == Förbättrad webbläsarintegrering ==

Flash Player 10.1 ger en förbättrad anpassning till enhetliga riktlinjer för webbläsaranvändning för en optimerad användarupplevelse och större användarkontroll över den personliga integriteten.

Integritetsläge för webbläsaren (endast stationära datorer)
För att skydda användarens personliga integritet innehåller Flash Player 10.1 extra stöd för lägen för privat surfning som finns i många webbläsare. I det privata surfningsläget sparar inte Flash Player någon information (lokal lagring eller lokala delade objekt) på användarens dator. Eftersom webbläsaren inte heller sparar någon historik i det privata surfningsläget kan användaren dölja sin aktivitet från andra användare som använder samma dator. Den här funktionen stöds i Firefox, Chrome och Internet Explorer. Mer information om privat surfning finns i denna artikel.

Slut på minne-hantering
Flash Player 10.1 förhindrar att resursintensivt innehåll tar slut på systemets minne genom att stänga av de instanser där en SWF försöker att allokera mer minne än vad som finns tillgängligt. Om en SWF försöker att allokera mer minne än vad som finns tillgängligt finns en logik i Flash Player 10.1 som stänger av Flash Player så att inte webbläsaren kraschar. Användaren får ett meddelande om att starta om SWF-instansen eller ett meddelande om att uppdatera sidan om alla instanser måste stängas av.

 == Utökade alternativ för medieleveranser av hög kvalitet ==

Flash Player 10.1 innehåller ett antal förbättrade mediekvalitetstjänster som är redo att utnyttja Adobes kommande medieservrar för nya sätt att leverera kraftfulla medieupplevelser och skapa nya affärsmodeller. Med nya funktioner för HTTP-direktuppspelning och innehållsskydd kan högkvalitativt ljud- och videoinnehåll levereras säkrare i webbläsaren. Prestanda för direktuppspelning har utökats med förbättrat stöd för live-händelser, buffertkontroll och P2P-nätverk. 

Innehållsskydd (endast stationära datorer, utdataskydd gäller endast Windows, kräver Adobe Flash Access 2.0 SDK)
Media som skyddas med det kommande skyddet Adobe Flash Access 2.0 SDK kan spelas upp på ett säkert sätt i Flash Player 10.1 med stöd för en stor mängd olika affärsmodeller, till exempel video på begäran, uthyrning och elektronisk försäljning, för både direktuppspelning och nerladdning. Med kryptografi av branschstandard ger dig Adobe Flash Access 2.0 och Flash Player 10.1 en stabil miljö som skyddar ditt innehåll från manipulering eller fångst utifrån under hela dess livscykel. Flash Player 10.1 har stöd för utdataskydd på Windows, vilket gör det möjligt för innehållsleverantörer att specificera krav för skydd av analoga och digitala utdatakällor, vilket ger ytterligare skydd mot obehörig inspelning. Obs! Maskinvaruacceleration fungerar inte för krypterat innehåll i den här versionen av Flash Player.

P2P-nätverk (”Stratus” på Adobe Labs krävs, http://labs.adobe.com/technologies/stratus/)
RTMFP-protokollet har nu stöd för grupper, vilket gör det möjligt att segmentera användarna och endast skicka meddelanden och data till medlemmar av gruppen. Multicast på programnivå ger en (eller ett par) eller många direktuppspelningar av kontinuerlig live-video och live-videochatt med ljud som använder RTMFP-grupper.

HTTP-direktuppspelning
HTTP-direktuppspelning gör det möjligt att leverera video på begäran och med direktuppspelning live med standard-HTTP-servrar eller från HTTP-servrar på ett nätverk för innehållsleveranser (CDN), som utnyttjar standard-HTTP-infrastruktur och uppspelningskomponenter på SWF-nivå. Den nya HTTP-direktuppspelningen ger utökade protokollalternativ för leverans av live-innehåll eller inspelat innehåll till Flash Player, inklusive fullständigt innehållsskydd för video med HTTP-direktuppspelning med Flash Access 2.0.

Återanslutning vid direktuppspelning (FMS 3.5.3-server krävs)
Med återanslutning vid direktuppspelning kan en RTMP-direktuppspelning fortsätta spelas upp genom bufferten även om anslutningen avbryts, vilket ger en medieupplevelse som är mer tolerant mot kortvariga nätverksavbrott och en avbrottsfri videouppspelning. När anslutningen återupprättas fortsätter direktuppspelningen. Utvecklare kan lägga till logik för återanslutning i ActionScript för att återupprätta serveranslutningen och återuppta direktuppspelningen utan av videouppspelningen avbryts.

Smart sökning (FMS 3.5.3-server krävs)
Smart sökning låter dig söka i bufferten och innehåller en ny ”baksidesbuffert” så att du enkelt kan snabbspola videon framåt eller bakåt utan att behöva gå tillbaka till servern, vilket ger kortare starttider efter en sökning. Smart sökning ger snabbare och förbättrade prestanda för sökning i direktuppspelad video och gör det möjligt att skapa nya upplevelser med slow motion, dubbel hastighet och snabbrepriser av direktuppspelad video.

Buffert för upphinnande direktuppspelning
Buffert för upphinnande direktuppspelning gör det möjligt för utvecklare att ange en tröskel för målfördröjning som ger en något accelererad videouppspelning som ser till att direktuppspelningen av live-video är synkroniserad i realtid under längre uppspelningsperioder.

Snabbt byte (FMS 4-server krävs)
Funktionen för dynamisk direktuppspelning som introducerades i Flash Player 10 och FMS 3.5 har utökats för att ge snabbare bytestider mellan olika bithastigheter, och minska tiden som krävs för att hämta den bästa innehållskvaliteten för den tillgängliga bandbredds- och bearbetningshastigheten. Användare behöver inte längre vänta på att bufferten ska spelas färdigt, vilket ger snabbare övergångstider mellan bithastigheter och en avbrottsfri videouppspelning, oavsett förändringar av bandbredden.

Mikrofonåtkomst (endast stationära datorer)
Genom åtkomst till binära data från en kontinuerlig vågform i realtid från en mikrofon kan nya typer av ljudprogram skapas, till exempel för ljudinspelning för omkodning, karaoke, vocoder-röstmanipulering, sonografisk analys, tonlägesavkänning med mera.
 

Säkerhetsförbättringar

Flash Player 10.1.53.64 innehåller säkerhetsförbättringar som beskrivs i Säkerhetsrapport APSB10-14.

Korrigeringar i Flash Player 10.1

Webbläsare

 • Opera och Netscape tillåter inte rekursiva anrop med API:et ExternalInterface i Flash Player. Det här problemet har rapporterats till Opera och Netscape. (184777)

Linux

 • WMODE är inaktiverat på bildskärmar med 16-bitars bitdjup. (234772)

Ett stort antal andra problem har lösts under utvecklingen av Flash Player 10.1. En arkiverad lista över dessa korrigeringar finns i följande TechNote.

Korrigeringar och förbättringar i Flash Player 10.1.82.76

Adobe Flash Player 10.1.82.76 innehåller säkerhetsförbättringar som beskrivs i Säkerhetsrapport APSB10-16.

Videoavkodning med maskinvaruacceleration är nu tillgänglig på Mac-plattformar med Mac OS X 10.6.3 och senare på system som stöds av Apples ramverk för videoavkodningsacceleration.

Korrigeringar och förbättringar i Flash Player 10.1.85.3

Adobe Flash Player 10.1.85.3 innehåller säkerhetsförbättringar som beskrivs i Säkerhetsrapport APSB10-22.

Korrigeringar och förbättringar i Flash Player 10.1.102.64

Adobe Flash Player 10.1.102.64 innehåller säkerhetsförbättringar som beskrivs i Säkerhetsrapport APSB10-26.

Kända fel

Allmänna

 • När en URL som innehåller & eller % sparas i en SharedObject-fil redirectSO.sol tas alla parametrar efter dessa tecken bort. (1909140)

 • CSS-format bör inte vara överlappande över sandlådegränser. (2261815)

 • [FP-1760] När datum skickas från Java till Flex uppstår 1 timmes skillnad. (2200268)

 • startDrag och stopDrag fungerar inte när målet är ett underordnat 2D-objekt för ett överordnat 3D-objekt. (2200972)

 • POST-begäranden utan textinnehåll återställs till GET. (2223288)

 • XML.appendChild fungerar inte korrekt när det publiceras som SWF10, men fungerar som SWF9. (2340839)

 • Beteendet för Socket-skrivmetoderna skiljer sig på olika plattformar. (2580727)

 • Senast inlästa SWF anger scriptTimeLimit. (2500755)

 • [FP-1569] AS3-tidslinje: Den underordnade Sprite-händelsen ADDED_TO_STAGE utlöses två gånger. (2300936)

 • AS3-tidslinje: Den första bildrutan av en filmklippsanimering spelas upp två gånger när den skapas och läggs till i en scen med ActionScript. (2520095)

 • [FP-4423] onEnterFrame anropas oftare än nödvändigt. (2614589)

 • API:er för automatisering är endast tillgängliga på Windows- och Android-plattformar. På plattformar som inte stöds kan körningsfel uppstå när dessa API:er anropas. 

 • Vid sökning efter objekt (ej strängar) i Dictionary-objekt med operatorn ”in” och objektet inte hittas i Dictionary-objektet söks de delegerade objekten igenom. I 10.1 anropas toString-operatorn för objektet om det inte hittas i ordlistan. Detta kan orsaka problem med proxyobjekt som måste definiera callProperty-funktionen eller generera en RTE. Ett enkelt exempel som misslyckades utan felinformation i 10.0 men ger ett felmeddelande i 10.1:

  • var p:Proxy = new Proxy();
  • var d:Dictionary = new Dictionary();
  • trace (p in d);
  • Error: Fel #2090: Klassen Proxy implementerar inte callProperty. Den måste åsidosättas av en underordnad klass. 
  • at Error$/throwError()
  • på flash.utils::Proxy/http://www.adobe.com/2006/actionscript/flash/proxy::callProperty() 
  • at Untitled_fla::MainTimeline/foo() // at Untitled_fla::MainTimeline/frame1() 
 • Dialogrutan för anslutning till felsökningsprogrammet vid felsökning av projektorer (fristående spelare) på Mac har ändrats. En enda kryssruta för att ansluta till felsökningsprogrammet ersätter de tidigare knapparna ”Anslut inte” och ”Anslut”. Användare kan markera kryssrutan om de vill ansluta när de klickar på knappen ”Fortsätt”, eller avmarkera den om de inte vill ansluta. Genom att klicka på ”Fortsätt” sparas inställningarna. Om användarna vill stänga dialogrutan och avbryta åtgärden kan de klicka på den röda stängningsknappen i det övre vänstra hörnet av dialogrutan. (2479410) 

 • När Slut på minne-hanteringen utlöses i en fristående spelare avslutas spelaren utan att ett felmeddelande om att minnet är slut visas. (2555713) 

 • När ett skript orsakar en timeout skiljer sig felet som genereras av felsökningsprogrammet mellan AS2 och AS3. I AS2 visas ett timeoutfel för skriptet, men i AS3 avbryts skriptet och inget fel visas. (2570020) 

Ljud/video

 • I vissa videoklipp på Comedy Central- och MTV-webbplatser kan ett tillfälligt eko eller en effekt av dubbelt ljud uppstå. Detta beteende verkar endast uppstå i videoklipp som innehåller ett inledande reklamavsnitt. Det kan gå att lösa problemet genom att uppdatera sidan i webbläsaren. Vi arbetar tillsammans med MTV Networks för att lösa det här problemet.

 • För alla Intel GPU:er som stöds rekommenderar vi att använda ett Windows Aero-tema. Prestandan är något högre vid helskärmsuppspelning i Aero-aktiverade Windowsmiljöer.

 • Filer i formatet .f4v som skapats av AME CS5 kan inte anropas av onXMPData. (2603890)

 • Maskinvaruacceleration för H.264-video är inte tillgängligt för DRM-skyddat innehåll med Broadcom-grafikkort. 

 • Maskinvaruacceleration för H.264-video är inte tillgängligt på vissa Macintosh-plattformar. 

 • Vid maskinvarubaserad videoavkodning på ATI-kretsuppsättningar stöds inte tillägget för högre återgivningsomfång för H.264-kodat innehåll. (2463465) 

Text/textinmatning

 • [FP-1982] appendText som läggs till från ett annat textfält läggs inte till på rätt ställe när källsträngen innehåller ett ”\n”. (2341522)

 • Klassisk text: Stora teckensnittsstorlekar återges inte korrekt på scenen i exporterade SWF-filmer. (2483664)

 • Text som omformas fritt får inte rätt storlek, går utanför textgränsen, beskärs och blir för stor. (2486588)

 • [FP-2256] Text går utanför textfältet med avancerad kantutjämning. (2447161)

Peka

 • Det går inte att växla mellan gester utan att ta bort fingrarna från skärmen. (2605522)

Innehållsskydd/utdataskydd

 • Innehållsskydd är inte tillgängligt på följande plattformar: Solaris, Mac PPC, Win 2K samt mobila plattformar. 

 • Innehållsskydd är inte tillgängligt på den fristående spelaren eller den externa spelaren. 

 • Videoklipp som kräver utdataskydd kan endast spelas upp på Windows-plattformar. 

Installation/avinstallation

 • MSI-installationsprogram för Flash Player ger samma felmeddelande för alla installationsfel (fel 1722). Mer utförlig information om installationsfel finns i installationens loggfil. Den här TechNote-artikeln innehåller mer information.

Webbläsare

 • [FP-3312] Det går inte att läsa in externa filnamn i unicode-format på ett enhetligt sätt mellan webbläsare som IE mot plugin. (2499705)

 • Chrome:

  • SystemUpdater-API:er gör ingenting i Chrome 5 med det inbäddade Flash Player-pluginprogrammet. 
  • SWF-utskrift är inte tillgängligt i Google Chrome. Vi arbetar tillsammans med Google för att lösa det här problemet. (2490502) 
 • Safari:

  • SWF-utskrift är inte tillgängligt i Safari på Windows-plattformar. Vi arbetar med det här problemet tillsammans med Apple. (2490502) 
  • Vid uppspelning av Flash-innehåll i Safari 4.0 med 10.6 i 64-bitarsläge kan användare inte mata in internationell text eller använda IME-inmatning. Detta är åtgärdat i den senaste versionen av Safari. (2499879) 

 Andra resurser om du vill lära dig mer om Flash Player

Rapportera fel

Har du hittat ett fel? Skicka gärna detaljerad information om felet via Adobes felhanteringssystem.

SWF-baserad H.264-video kan avkodas av din grafikmaskinvara. Det kan uppstå grafikfel som endast kan ske med ditt grafikkort och dina drivrutiner. När du rapporterar ett fel om grafiken är det viktigt att du också tar med information om ditt grafikkort och dina drivrutiner med ditt operativsystem och din webbläsare så att felet kan återskapas och undersökas ytterligare. Se till att du tar med den här informationen på det sätt som beskrivs i Instructions for Reporting Video Bugs (Instruktioner för hur du rapporterar grafikfel). 

Obs! Det är inte säkert att vi kan svara på alla förfrågningar och rapporter på grund av den stora mängd e-post vi får.

Tack för att du använder Adobe Flash Player och skickar feedback till oss.

 

 

 

 

 

 

 


Dok-ID
(cpsid_83808)

Senast uppdaterad
2010-10-22

Påverkade produkter