Tillgänglighet*
[an error occurred while processing this directive]

Rubrik

Lösta problem | Illustrator CS5 15.0.2Påverkade produkter

Viktigt! Läs det här dokumentet innan du installerar uppdateringen.

Korrigeringen 15.0.2 är inte kompatibel med Mac OS 10.5.6 och tidigare. Om du använder Mac OS, se till att du har alla de senaste OS-uppdateringarna och att du använder Mac OS 10.5.7 eller senare.

Om du har installerat plugin-programmet Scene7 och ändrat konfigurationsfilerna för Illustrator manuellt, måste du återställa till de tidigare filerna innan du installerar uppdateringen 15.0.2.

 

Dekorfärger i PSD-filer förlorar mättnaden när filerna importeras till Illustrator CS5 

Vi har hanterat problemet med PSD-filer med dekorkanaler, och inget bakgrundslager förlorar mättnaden i dekorfärger när filerna importeras till Illustrator CS5.

Prestandaproblem när stödlinjer anges till punkter

Prestanda påverkas inte längre när stödlinjer anges till punkter i inställningarna.

Acrobat 10-dokument med lösenord går inte att öppna

Du kan nu öppna lösenordskrypterade dokument med digitala signaturer från Acrobat 10. 

Förbättrad precision med DXF-import

Ett problem med att dimensionen ändras något, och som inträffar vid import av en del DXF-filer, har korrigerats.

När du sparade en monteringslänkad bild vars filnamn innehöll japanska tecken för ljudmärken som AI eller EPS, CS1 eller tidigare, bröts länken. Det här problemet har åtgärdats.

Runda hörnkanter som böjs på insidan vänds till att böjas på utsidan

Vi har åtgärdat ett problem där rundade hörnkanter på en form vänds när de justeras mot pixelrutnätet. Det här problemet inträffade när en rektangel skapades med rundade hörn som buktar på insidan och Justera mot pixelrutnät var aktiverat. Det kunde också inträffa när formen justerades mot pixelrutnätet från omformningspanelen.

Ospecificerad krasch när Illustrator-filer öppnas eller stängs

Den här versionen hanterar ett antal buggar som orsakade enstaka krascher när Illustrator-filer öppnades eller stängdes.

Säkerhetsproblem

Den här korrigeringen hanterar sårbarhetsproblem med Adobe Flash Player 10.0.45.2 och tidigare samt med komponenten libpng.

http://www.adobe.com/se/support/security/advisories/apsa10-01.html

http://libpng.sourceforge.net/index.html

Förutom problemen ovan löser Illustrator CS5 15.0.2-uppdateringen följande problem, som också löstes i Illustrator CS5 15.0.1-uppdateringen

Problem som gäller körning av Illustrator på Mac OS med minne som överskrider 4 GB

I en del system misslyckades vissa åtgärder efter att stora komplexa filer öppnades. Felen var till exempel att kortkommandon slutade fungera, linjalerna försvann, filer öppnades inte och programmet kraschade.

Teckenpanelen kan inte infoga olika teckenstilar

Den här uppdateringen omfattar en reparation av teckenpanelen, som inte infogade olika teckenstilar. Panelen fungerar nu som förväntat. 

Krasch som orsakas av teckensnitt med felaktig FOND-resursfil (Mac OS)

Teckensnitt med felaktiga FOND-resurser gör inte längre så att programmet kraschar vid start.

Illustrator kraschar när det startar med vissa systeminställningar som inte är standard (Mac OS)

När en del systeminställningar, som tusentalsavgränsare för tal, ändras till andra inställningar än standardvärden, kraschar Illustrator när det startar. Det här felet inträffar inte med 15.0.1-uppdateringen.

Illustrator kraschar när programmet avslutas omedelbart efter start (Windows) 

15.0.1-uppdateringen löser en krasch som inträffade om Illustrator stängdes direkt efter start, innan programfältet lästes in helt och hållet.  

Illustrator kraschar vid avslut direkt efter inloggning till eller utloggning från CS Live eller CS Review (Mac OS) 

Flera problem med tjänster som bara rör Mac OS hanteras i den här uppdateringen. Krascher kunde uppstå när du loggade in eller ut från CS Live eller CS Review och Illustrator medan in-/utloggningsprocessen fortfarande pågick. 

Kopiera från Illustrator och Klistra in special som EMF till andra program fungerar inte

Kopiera från Illustrator och Klistra in special som EMF i andra program, till exempel PowerPoint eller Excel, slutade fungera. 15.0.1-uppdateringen löser detta problem. 

Vågräta linjer visas på nätövertoningsobjekt efter rastrering

Under rastrering kunde vågräta linjer visas på ett objekt, antingen från Objekt>Rastrera-menyn när objektet sparas med rasterformat eller vid utskrift på en bitmappskrivare.

Illustrator kraschar när en datauppsättning med variabler som innehåller länkade bilder bläddras igenom

Efter import av ett variabelbibliotek med länkade bilder kraschade Illustrator när datauppsättningen bläddrades igenom. Problemet hanteras i den här uppdateringen.

Illustrator kraschar när det startar i Windows XP SP3 när funktionen för att skapa schemalagda uppgifter automatiskt har inaktiverats

Illustrator kraschade när det startade i Windows XP SP3 med Service Pack 3 för specifika domänkonfigurationer, om funktionen för att skapa schemalagda uppgifter automatiskt hade inaktiverats. 15.0.1-uppdateringen löser detta problem.


Dok-ID
(cpsid_88115)

Senast uppdaterad
2011-02-02

Påverkade produkter

Kontakta Adobe Support

Behöver du fortfarande hjälp?
Ta reda på vilka supportalternativ som finns.
Kontakta support