Accessibility
[an error occurred while processing this directive]

Title

Illustrator CS5 15.0.1-lista över lösta problemPåverkade produkter

Problem som specifikt avser körning av Illustrator på Mac med RAM-minne som överskrider 4 GB.
Den här uppdateringen löser ett problem med Illustrator vid körning på datorer med stort RAM-minne. I en del system misslyckas vissa operationer när stora komplexa filer öppnas. Det kan vara allt ifrån kortkommandon som inte fungerar, linjaler som försvinner, filer som inte öppnas till att programmet kraschar ibland.

Teckenpanelen misslyckas med att infoga olika teckenstilar.
Den här uppdateringen inkluderar en reparation av teckenpanelen som inte kunde infoga olika teckenstilar. Panelen fungerar nu som förväntat. 

Kraschen orsakades av teckensnitt med felaktig FOND-resursfil. (Endast Mac)
Den här uppdateringen korrigerar ett problem där problemteckensnitt med felaktiga FOND-resurser kan förorsaka att programmet kraschar när det startas.

Illustrator kraschar vid start med en del icke-standardsysteminställningar (endast Mac)
När en del systeminställningar som Tusentalsavgränsare ändrades till icke-standardinställningar kraschade Illustrator när programmet startades. Detta sker inte längre efter den här uppdateringen.

Illustrator kraschar när programmet avslutas omedelbart efter start (endast Windows)
Den här versionen löser en krasch som inträffar om programmet stängs direkt efter start, innan programfältet har lästs in helt. 

Illustrator kraschar vid avslut direkt efter inloggning till eller utloggning från CS Live eller CS Review (endast Mac)
Flera problem avseende tjänster som endast berör Mac har åtgärdats i den här uppdateringen. Krascher kan uppstå när du loggar in eller loggar ut från CS Live eller CS Review och direkt avslutar Adobe Illustrator och inloggning/utloggning fortfarande pågår. 

Kopiera från Illustrator och klistra in special som EMF till andra program som inte fungerar.
Det fanns ett problem där kopiering i Illustrator och sedan klistra in special som EMF i andra program, t.ex. PowerPoint eller Excel slutade fungera. Detta har lösts i den här uppdateringen.

Vågräta linjer visas på nätövertoningsobjekt efter rastrering.
Under rastrering kunde vågräta linjer visas på ett objekt, antingen från Objekt>Rastrera-menyn när objektet sparas med rasterformat eller vid utskrift på en bitmap-skrivare. Detta problem uppstod i flera olika situationer. De flesta av dessa problem har åtgärdas i den här uppdateringen.  

Illustrator kraschar när en datauppsättning med variabler som innehåller länkade bilder bläddras igenom.
Efter import av ett variabelbibliotek med länkade bilder kraschade Illustrator när datauppsättningen bläddrades igenom. Detta har åtgärdats i den här uppdateringen.

Illustrator kraschar när programmet startas på XP SP3 om automatiskt skapade schemauppgifter inaktiveras.
Illustrator kraschade vid start på XP-datorer med Service Pack 3 för specifika domänkonfigurationen om automatiskt skapade schemauppgifter inaktiverades. Detta har åtgärdats i den här uppdateringen.

Obs! Om felet "Installationen misslyckades" uppstår när du försöker att installera Illustrator CS5 15.0.1-uppdateringen på Mac OS, kan du läsa artikeln "Illustrator CS5 15.0.1-uppdatering misslyckas på Mac OS med avslutskod 7 på grund av saknad fil com.adobe.Illustrator.15.0.0.plist" (cpsid_85929) i kunskapsdatabasen.

 

 


Dok-ID
(cpsid_85738)

Senast uppdaterad
2010-08-11

OS
Mac OS 10.5, Mac OS 10.6, Windows Vista, Windows XP, Windows 7

Påverkade produkter

Adobe Community Help

Tags