Tillgänglighet*
[an error occurred while processing this directive]

Rubrik

Stöd för GPU och OpenGL | Photoshop CS4, CS5Påverkade produkter

Om GPU och OpenGL

Photoshop CS5 och CS4 använder kretsen i grafikkortet (grafikprocessorn eller GPU, Graphic Processing Unit) istället för datorns processor (den centrala processorn eller CPU, Central Processing Unit), vilket gör att vissa funktioner kan utföras snabbare. Photoshop använder grafikprocessorn GUP om den:

 • Stöder OpenGL, en program- och maskinvarustandard som gör att videobearbetningen går snabbare när du arbetar med stora eller komplicerade bilder, till exempel 3D-filer.
 • Har minst 256 MB RAM-minne.
 • Har en bildskärmsdrivrutin som stöder OpenGL 2.0 och Shader Model 3.0, som grafikprocessorn använder för att utföra renderingseffekter.

Om ditt system uppfyller de här kraven aktiveras inställningen Aktivera OpenGL-ritning automatiskt i Mac OS, Windows, Vista och Windows 7. I Windows XP (32-bitars) kan du aktivera det här alternativet manuellt, om grafikkortet stöder det. Se Aktivera OpenGL-ritning och optimera GPU-inställningar i Använda CS5 eller Om OpenGL i Använda Photoshop CS4.

I 64-bitars Windows XP kan GPU-optimering och OpenGL-inställningarna fungera, men de stöds inte officiellt av Photoshop.

Kompatibla operativsystem

Vilken typ av GPU-acceleration som finns beror på vilket operativsystem du använder och vilken version av Photoshop du har.

Operativsystem
GPU-stöd och begränsningar

Mac OS PPC

Power PC Macintosh-datorer stöds inte i Photoshop CS5. 

Photoshop CS4 stöder OpenGL-funktioner på Power PC-datorer om datorn har ett kompatibelt bildskärmskort. Du måste markera alternativet Aktivera OpenGL-ritning i Inställningar i Photoshop.

Det finns inte stöd för avancerade ritfunktioner i Photoshop CS4 på Power PC-datorer, även med ett kompatibelt bildskärmskort.

Mac OS Intel

Stöds, men alternativet Avancerat läge är inte tillgängligt i Mac OS X 10.5.x.

Windows XP (32-bitars)

Stöds men Aktivera OpenGL-ritning är avmarkerat som standard.

Windows Vista, Windows 7 (32-bitars och 64-bitars)

Stöds.

Windows XP (64-bitars)

Photoshop CS5 och Photoshop CS4 kan fungera på 64-bitars Windows XP men de stöds inte officiellt av Adobe.

Felsökning

Om Photoshop och komponenterna som använder grafikprocessorn inte är kompatibla kan du uppleva problem med defekter, fel eller att systemet kraschar. 

Om systemet kraschar, om det är fel på fönster eller objekt, om du har problem med omritningsfunktionen eller nedsatta prestanda när du kör Photoshop ska du först ta reda om det är OpenGL som orsakar problemet. 

1. Inaktivera OpenGL.

 1. Gå till Redigera > Inställningar > (Windows) eller Photoshop > Inställningar > (Mac OS).
 2. Avmarkera alternativet Aktivera OpenGL-ritning i panelen Prestanda. Klicka på OK.
 3. Starta om Photoshop och utför samma funktion igen.

Om problemet inträffar när OpenGL-ritning är inaktiverat är det inte OpenGL som orsakar problemet. Se även Systemfel och frysningar | Adobe-program i Windows (cpsid_82252) eller Systemfel och frysningar | Adobe-program i Mac OS 10.x (cpsid_82414).

Om problemet inte inträffar när OpenGL-ritning är inaktiverat går du vidare till nästa felsökningssteg.

2. Kontrollera att du har den senaste uppdateringen av Photoshop.
Uppdateringar löser fel och problem. Ladda ned och installera den senaste uppdateringen av Photoshop CS5 eller Photoshop CS4.

3. Uppdatera bildskärmsdrivrutinen.
Uppdaterade bildskärmsdrivrutiner kan lösa många problem som krascher, felaktig återgivning av objekt och prestandaproblem. Se Uppdatera grafikkortets bildskärmsdrivrutin. Därefter ska du aktivera alternativet Aktivera OpenGL-ritning i Inställningar i Photoshop.

4. Återställ inställningar.
Genom att återställa programmets inställningar återgår OpenGL till standardinställningarna. Du återställer dina Photoshop-inställningar genom att  trycka på och hålla ned Skift+Ctrl+Alt (Windows) eller Skift+Alt+Kommando (Mac OS) omedelbart efter att du har startat Photoshop. Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill ta bort inställningsfilen för Adobe Photoshop. Utför sedan funktionen som orsakade problemet på nytt.

5. Ändra OpenGL-läge till Basic.
OpenGL-läget Basic kräver mindre GPU-minne men har endast de mest grundläggande GPU-funktionerna.

 1. Gå till Redigera > Inställningar (Windows) eller Photoshop > Inställningar (Mac OS)
 2. Klicka på knappen Avancerade inställningar i panelen Prestanda.
 3. Välj Läge > Basic (Photoshop CS5) eller avmarkera alternativet Avancerad ritning (Photoshop CS4). 
 4. Starta om Photoshop.  

Om det här löser problemet kan du byta till läget Normal (Photoshop CS5) eller aktivera avancerad ritning (Photoshop CS4). Prova och se om problemet återkommer. Om problemet inträffar igen ändrar du tillbaka till Basic-läge. Se Funktioner och inställningar för GPU och OpenGL | Photoshop och Bridge CS5, CS4 (kb405745) för mer information om avancerade GPU-inställningar.

Obs! Det är inte nödvändigt att starta om Photoshop om du ändrar GPU-inställningarna, men det rekommenderas.

6. Inaktivera Vertikal synkronisering.
Om du fortsätter att ha problem med omritning och prestanda i Basic-läge, eller om du upplever prestandaproblem med Windows XP, ska du stänga av Vertikal synkronisering. Vertikal synkronisering innebär att Photoshops uppdatering samordnas med bildskärmens uppdatering.

 1. Gå till Redigera > Inställningar > (Windows) eller Photoshop > Inställningar > (Mac OS).
 2. Klicka på Avancerade inställningar i panelen Prestanda.
 3. Avmarkera Vertikal synkronisering och klicka på OK.
 4. Starta om Photoshop.

7. Om du använder mer än ett grafikkort tar du bort alla övriga kort.
Flera grafikkort i samma dator kan orsaka problem när OpenGL och Photoshop använder GPU. Det är bäst att ansluta två (eller fler) bildskärmar till ett kort. Om du måste använda mer än ett grafikkort ser du till att de är av samma märke och modell. Kontrollera även att de stöder samma versioner av OpenGL och Shader Model. Annars kan det hända att systemet kraschar eller att andra problem uppstår med Photoshop.

Obs! Det förbättrar inte Photoshops prestanda att använda två grafikkort. 

8. Kontrollera cachenivåns inställningar.
Om cachenivån är inställd på 1 i Inställningar i Photoshop kan det orsaka problem med GPU-funktionerna. Återställ cachenivån till standardinställningen 4.

 1. Gå till Redigera > Inställningar > Prestanda (Windows) eller Photoshop > Inställningar > (Mac OS)
 2. Välj cachenivå > 4 i panelen Prestanda.

9.  Inaktivera Windows Aero (Windows 7 och Vista).
Aero är ett maskinvarubaserat, grafiskt användargränssnitt i Windows 7 och Vista. Syftet med Aero är att erbjuda mer avancerade funktioner, inklusive genomskinlighet och animeringar, jämfört med andra gränssnitt. Se Inaktivera Windows Aero (Windows 7 och Vista) (kb404886). 

10. Om du använder en USB-bildskärm kopplar du bort den och testar med en bildskärm som ansluts till videoingången. 
USB-bildskärmar kan orsaka olika problem när den används med OpenGL i Photoshop.

11. Kontrollera grafikkortets strömförsörjning. 
Se till att grafikkortet är ordentligt anslutet till datorn.

12. Minska bildskärmens upplösning.
Högre upplösning gör att Photoshop måste behandla mer data vid omritning. Om du minskar bildskärmens upplösning kan det förbättra prestanda och lösa omritningsproblem. 

13. Utför en allmän felsökning.
Om dessa steg inte har löst problemet kan det vara något helt annat som ligger bakom. Se även Systemfel och frysningar | Adobe-program i Windows (cpsid_82252) eller Systemfel och frysningar | Adobe-program i Mac OS 10.x (cpsid_82414).

Uppdatera grafikkortets bildskärmsdrivrutin

Bildskärmsdrivrutinen är programmet som gör det möjligt för Photoshop att kommunicera med grafikkortets GPU. Tillverkare av grafikkort uppdaterar sina drivrutiner regelbundet. Uppdaterade bildskärmsdrivrutiner kan lösa många problem som krascher, felaktig återgivning av objekt och prestandaproblem.

1. Ta reda på vilken version du har av bildskärmsdrivrutinen.

Gör något av följande:

Photoshop CS5

 1. Välj Hjälp > Systeminformation. Grafikkortsleverantör och grafikkortsrenderare bekräftar kortets respektive märke och modell. Drivrutinen står under grafikåtergivnings-ID.

Photoshop CS4 (Windows XP)

 1. Högerklicka på skrivbordet och välj Egenskaper.
 2. Välj Inställningar och klicka på Avancerat.
 3. Välj Adapter för att se grafikkortets märke och modell samt hur mycket minne som finns på kortet.
 4. Klicka på knappen Egenskaper och välj fliken Drivrutin för att se drivrutinens version och annan information.

Photoshop CS4 (Windows Vista)

 1. Högerklicka på skrivbordet och välj Anpassa.
 2. Välj Visa inställningar och sedan Avancerade inställningar.
 3. Välj fliken Adapter för att se information om kortet, inklusive hur mycket minne som finns på det.
 4. Klicka på Egenskaper och sedan alternativet Drivrutin för att se drivrutinens version och annan information.

Photoshop CS4 (Windows 7)

 1. Högerklicka på skrivbordet och välj alternativet Bildskärmsupplösning.
 2. Välj Avancerade inställningar.
 3. Välj fliken Adapter för att se information om kortet, inklusive hur mycket minne som finns på kortet.
 4. Klicka på Egenskaper och sedan alternativet Drivrutin för att se drivrutinens version och annan information.

Photoshop CS4 (Mac OS)

 1. Klicka på Apple-menyn och välj Om den här datorn.
 2. Klicka på Mer info.
 3. Välj Maskinvara > Grafik/bildskärmar. Leverantör och chipset-modell bekräftar kortets tillverkare och kortets namn. Drivrutinens version finns under revideringsnumret (Revision ID).

Obs! Om du köpte kortet från en grafikkortstillverkare och inte hittar drivrutinsinformationen ska du kontakta tillverkaren.

2. Hitta uppdaterade drivrutiner.

När du har tagit reda på grafikkortets märke, modell och drivrutinsversion kontrollerar du om det finns en uppdatering. Besök tillverkarens webbsida för att se om det finns en uppdatering (Windows), eller se om det finns en uppdatering från Apple (Mac OS). Installationsinstruktioner ingår i nedladdningen eller laddas ned tillsammans med drivrutinen.

Obs! Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar systemet innan du uppdaterar maskin- eller programvara.

Windows

Obs! Det är viktigt att du väljer rätt drivrutin. Drivrutiner för notebook-datorer har ofta ett annat namn än liknande drivrutiner för stationära datorer.

Mac OS

 1. Klicka på Apple-menyn och välj Programuppdatering.
 2. Om det finns en uppdatering för ditt grafikkort ska du installera den.

Obs! Nvidia har Mac OS-drivrutiner för sina Quadro FX 4800-kort på webbsidanDownload Drivers.

Kända problem: Windows XP

Problem: Det kan uppstå olika omritningsproblem med funktionen Aktivera OpenGL-ritning i Windows XP i Photoshop CS5 och CS4, speciellt med flytande bilder (t.ex. markerade objekt innan de har klistrats in).
Lösning: Uppdatera grafikkortets bildskärmsdrivrutin. Om det inte löser problemet kan du försöka med att arbeta med dokumentfönstren som flikar istället. Det kan också hjälpa att tvinga en omritning av bilden. Du kan tvinga fram en omritning utan att ändra bilden genom att rotera bilden och sedan trycka på Esc för att återgå till den ursprungliga orienteringen. Alternativt kan du minimera och återställa bilden.

Problem: Photoshop ritar om skärmen med svarta fyrkanter eller plattor.
Orsak: GPU-minnet på bildskärmskortet kanske håller på att ta slut. Windows XP kan inte virtualisera videominne, så om du använder allt videominne kan Photoshop inte längre rita bilden, och byter ut den mot svarta plattor. Ju mer RAM-minne grafikkortet har, desto färre omritningsproblem får du.
Lösning: Välj Basic-läge i dialogrutan Avancerade inställningar för OpenGL. Om du använder Photoshop CS4 ska du stänga alla andra program som använder GPU, eller ha färre bildfönster öppna medan du arbetar i Photoshop.

Problem: Menyerna flimrar när du har gjort ett val, när panelen Lager är öppen.
Lösning: Ignorera flimret eller inaktivera Aktivera OpenGL-ritning.

Problem: Bilderna flimrar när du drar dem.
Lösning:Inaktivera Aktivera OpenGL-ritning.

Kända problem: Windows Vista, Windows 7 (64-bitars)

Problem: Felet: "Drivrutinskomponenter matchar inte. Du måste stänga programmet. " inträffar när du öppnar Photoshop CS4.
Mer information: Om grafikkortets namn innehåller: Microsoft Corporation – WDDM Det här meddelandet betyder att du använder Microsofts version av grafikkortets drivrutin istället för korttillverkarens drivrutin.
Lösning: Installera den senaste bildskärmsdrivrutinen från korttillverkaren.

Kända problem: Mac OS

Problem: Markeringsgränserna (myror på marsch) försvinner om du använder funktionen Zoom med musrörelse i Photoshop CS5.
Lösning: Avmarkera Zoom med musrörelse i zoomverktygsmenyn.

Problem: GPU kan fungera långsamt om du har valt alternativet Bättre energisparoptimering i Systeminställningar för energispar på en MacBook Pro-dator med två GPU.
Lösning: Öppna Systeminställningar. I panelen Energispar väljer du Optimering > Bättre prestanda.

Problem: Vid maximal zoom i Photoshop CS5 ligger pixelrutnätet och stödlinjerna något utanför linjalmarkörerna.
Mer information: Problemet inträffar med europeiska språkversioner av Photoshop i Mac OS.
Lösning: Inaktivera Aktivera OpenGL-ritning när du arbetar med rutnät och stödlinjer.

Problem: Felet: "Det gick inte att fullfölja kommandot Öppna eftersom det inte finns tillräckligt med arbetsminne (RAM)" inträffar i Photoshop CS4 när du öppnar filer som är runt 500 MB. Det här felet kan uppstå vare sig Aktivera OpenGL-ritning är av eller på.
Lösning: Avmarkera Programram i Fönster-menyn. Alternativt kan du prova att arbeta med färre bildfönster öppna. 

Frågor och svar

F. Hur vet jag om mitt grafikkort stöder GPU och OpenGL-acceleration i Photoshop?
S. Ta reda på vilket kort du använder och se om det finns på listan med kompatibla kort.

 1. Gå till Redigera > Inställningar > (Windows) eller Photoshop > Inställningar > (Mac OS).
 2. Du hittar namnet på kortet i GPU-inställningarna i panelen Prestanda.
 3. Kontrollera om kortet finns på någon av följande listor:
  • Testade grafikkort | Photoshop CS5 (cpsid_83117)
  • Testade grafikkort | Photoshop CS4 (kb405711)

F. När jag startar Photoshop får jag följande meddelande: "Det har uppstått ett problem med grafikdrivrutinen, och GPU-förbättringarna är tillfälligt inaktiverade. Kontrollera grafikkortstillverkarens webbplats för att få den senaste programvaran. GPU-förbättringar kan aktiveras på panelen Prestanda i Inställningar." Hur kommer jag till rätta med det?
S. Meddelandet antyder att Photoshop har stängt av OpenGL på grund av ett GPU-problem. Problemet kan uppstå efter en systemkrasch. Uppdatera grafikkortes bildskärmsdrivrutin och aktivera funktionen Aktivera OpenGL-ritning i Inställningar i Photoshop. Om meddelandet återkommer bör du inaktivera funktionen Aktivera OpenGL-ritning tills du har en ny drivrutin.

F. Varför är bara Basic-läge tillgängligt i dialogrutan Avancerade inställningar för OpenGL?
S. Det kan finnas många orsaker till att du inte har tillgång till normalt läge eller avancerat läge i Photoshop CS5:

 1. Grafikkortet har inte tillräckligt med RAM-minne. Photoshop CS5 kräver 512 MB RAM-minne (Windows XP) eller 256 MB RAM-minne (övriga operativsystem) för normalt eller avancerat OpenGL-läge. Photoshop CS4 kräver så här mycket RAM-minne om avancerade ritfunktioner ska kunna användas.
 2. Du använder grafikkortet ATI Radeon HD3200 eller Radeon X1900, vilka bara stöder Basic-läge.
 3. Du använder Mac OS X 10.5.x. Avancerat läge är tillgängligt i Mac OS X 10.6.x.

Se Uppdatera grafikkortets bildskärmsdrivrutin för att kontrollera vilket kort du använder och hur mycket RAM-minne det har.

F. Bildskärmskortet finns inte i listan med kort som stöds, men en ny drivrutin har precis kommit ut. Kommer jag att kunna använda Photoshop med den nya drivrutinen?
F. Mitt grafikkort finns inte i listan med kort som kan användas, men det finns i samma serie som ett kort som kan användas. Kommer det att fungera?
S. Det är inte möjligt att testa alla kort som finns, så Adobe inriktade sig på de mest populära korten. Det är troligt att kort från samma tillverkare fungerar. Kort som stöder OpenGL 2.0 och Shader Model 3 borde också fungera om de har tillräckligt med minne och processorkraft. När du öppnar Photoshop kontrollerar programmet att grafikkortet fungerar ordentligt. Om kortet inte kommer att fungera korrekt inaktiveras alternativet Aktivera OpenGL-ritning.

F. Varför är prestanda bristfälliga i Photoshop CS4 på datorer med operativsystemen XP och Vista?
S. Prestandaproblem, inklusive tidsfördröjning vid penseldrag, har korrigerats i Photoshop 11.0.1. Ladda ned uppdateringen.

F. Hur kan jag få Photoshop att bli snabbare?
S. Läs Optimera prestanda för Photoshop | CS4, CS5 | Windows 7, Vista, XP (kb404439) eller Optimera prestanda för Photoshop | CS4, CS5 | Mac OS (kb404440).

F. Utnyttjar Photoshop bildskärmskort med dubbla GPU:er?
S. Nej.

F. Påverkar inställningarna av minnesanvändning GPU-prestanda?
S. Ja. S. När du allokerar arbetsminne till Photoshop måste du spara datorminne till GPU. Du ska alltså inte ge Photoshop 100 % av tillgängligt RAM-minne. Använd standardmängden 70 %, eller något i närheten, till exempel 60 eller 80 %.

F. Påverkar inställningarna av cachenivån GPU-prestanda?
S. Ja. Om du arbetar med stora bilder och har en hög cachenivå får du bättre bildkvalitet när du zoomar in. En högre cachenivå behöver dock mer RAM-minne. Om det uppstår långa pauser när du väntar på att skärmen ska ritas om, ökar du cachenivån något.

F. Finns det ett kortkommando som inaktiverar OpenGL när jag öppnar Photoshop?
S. Nej.

F. Hur vet jag om en bild är OpenGL-aktiverad eller inte?
S. Välj Rotera vy-verktyget (Rotera vy-verktyget) och håll det över bilden. Om du ser den ickefungerande markören (en cirkel med diagonal linje genom), eller om du försöker använda verktyget och får felmeddelandet "Det gick inte att genomföra begäran eftersom det bara fungerar med OpenGL-aktiverade dokumentfönster", så är OpenGL inte aktiverad.

F. Måste jag starta om Photoshop för att OpenGL-inställningen ska börja gälla?
S. I Photoshop CS4 måste du starta om Photoshop för att de flesta OpenGL-alternativ ska börja gälla. Men Aktivera OpenGL-ritning är aktiverat redan i nästa fönster som öppnas. Det bästa sättet i både Photoshop CS5 och CS4 är att starta om Photoshop efter att ändringar gjorts i inställningarna för OpenGL.

F. Om jag inaktiverar OpenGL-inställningen, inaktiveras då OpenGL för bildfönster som redan är öppna?
S. Nej. Du måste stänga objekten om du vill inaktivera OpenGL för de bilder som redan är öppna.

F. Photoshop inaktiverar OpenGL eller återger mina bilder felaktigt om jag ändrar bildskärmens upplösning. Varför och vad ska jag göra?
S. Det här händer bara om du ändrar bildskärmens upplösning när Photoshop är öppet. Stäng och starta om Photoshop. I fortsättningen ska du stänga Photoshop innan du konfigurerar bildskärmens inställningar.

F. OpenGL inaktiveras när jag byter från en bildskärm som är ansluten till ett grafikkort till en bildskärm som är ansluten till ett annat grafikkort. Varför?
S. Det andra grafikkortets GPU har kanske inte tillräckligt med RAM eller också möter det inte kraven för stöd av GPU i Photoshop. Därför är OpenGL inaktiverat för sådana processorer. En bild som skapas på en bildskärm som har aktiverat OpenGL kan inte visas på en bildskärm som inte har aktiverat OpenGL.

F. Är Camera Raw och Photoshop Lightroom GPU-accelererade?
S. Nej.

Nyckelord: grafik-acceleration, Open GL, grafik, grafikkort, bildskärmsdrivrutin, bildskärm, drivrutin


Dok-ID
(kb404898)

Senast uppdaterad
2010-11-22

OS
Mac OS (alla)
Windows Vista
Windows XP
Windows 7

Kontakta Adobe Support

Behöver du fortfarande hjälp?
Ta reda på vilka supportalternativ som finns.
Kontakta support

Relaterat innehåll