#Dostępność*
[an error occurred while processing this directive]

Tytuł

Adobe Drive 3.0.1 — uwagi do wydaniaDotyczy produktów

Adobe® Drive 3.0.1 — uwagi do wydania

Ten dokument zawiera najnowsze informacje o produkcie, aktualizacje i informacje o poprawkach i udoskonaleniach, które nie zostały uwzględnione w dokumentacji programu Adobe Drive 3. Opis wymagań dotyczących instalacji oraz nowych funkcji wprowadzonych w wersji Adobe Drive 3 można znaleźć w dokumencie „Uwagi do wydania” pod adresem http://kb2.adobe.com/pl/releasenotes/906/cpsid_90679.html.  

 

Poprawki i ulepszenia

Wersja Adobe Drive 3.0.1 udostępnia poprawki i udoskonalenia w zakresie wydajności, obsługi metadanych, interfejsu Adobe Drive Connect i innych obszarów. Najważniejsze poprawki i udoskonalenia to:

Wydajność

Zwiększono ogólną wydajność programu w kilku obszarach. Konkretne poprawki dotyczące wydajności to między innymi:

 • Znaczna poprawa możliwości obsługi dużych plików oraz dużej liczby plików i wersji podczas pracy z serwerem ADEP DAM lub CQ DAM.  Testy porównawcze wykazują, że wydajność odkładania dużych plików na serwer wzrosła o 20-30%, natomiast wydajność odkładania dużej liczby plików albo plików z dużą liczbą wersji wzrosła ponad dziesięciokrotnie. Konkretne czasy połączenia zależą od systemu operacyjnego i hosta obsługującego program Adobe Drive.
 • Przyspieszone zostało uruchamianie interfejsu Connect w sytuacji, gdy nie ma połączenia z serwerem. [2947440, 2995331]
 • Przywrócono poprawne funkcjonowanie operacji promowania i usuwania, wykonywanych po przeglądaniu zasobów o wielu wersjach za pomocą programu Adobe Bridge. [2947419]
 • Podczas wybierania wersji historycznej zasobu, który ma wiele wersji w programie Finder (Mac OS) i w Eksploratorze (Windows) prawidłowo włączone są pozycje Promuj i Usuń. [2947425]
 • W programie Finder (Mac OS) i w Eksploratorze (Windows) można teraz prawidłowo przywracać do wcześniejszej wersji zasób, który ma wiele wersji. [2947438]
 • Program Adobe Drive nie przerywa teraz poprawnego działania po kilkukrotnym pobraniu do edycji lub odłożeniu dużej liczby zasobów. [2947422]
 • Naprawiono problem powodujący, że tworzenie nowego folderu za pomocą złącza ADEP DAM przebiegało powoli. [2947443]

Metadane

Konkretne poprawki dotyczące obsługi metadanych obejmują:

 • Podgląd zasobów w programie Adobe Bridge jest teraz prawidłowo uaktualniany po promowaniu wersji. [2947428]
 • Informacje o właściwościach zasobu są teraz prawidłowo uaktualniane po odłożeniu zasobu za pomocą aplikacji pakietu CS. [2947439]
 • Połączenie ADEP DAM: w programie Adobe Bridge i w oknie dialogowym wersji jest teraz wyświetlany prawidłowy twórca zasobu dla zasobów utworzonych w programie Adobe Photoshop®. [2947423]
 • Próba edycji niestandardowych metadanych pliku, który został pobrany do edycji, powoduje wyświetlenie poprawnego komunikatu o błędzie z informacją, że metadane nie zostały zapisane, ponieważ plik jest pobrany do edycji. [2947436]

Interfejs Adobe Drive Connect i inne obszary

 • Interfejs Connect prawidłowo obsługuje teraz protokół HTTPS dla połączeń z serwerem ADEP DAM. [2947429]
 • Wprowadzono możliwość nawiązywania połączenia z serwerem, którego adres URL jest dłuższy niż 48 znaków. [2947096]
 • Dodawanie nowych plików w programie Adobe Bridge: złącza innych firm mogą teraz uzyskiwać informacje kontekstowe, służące do dostosowywania niestandardowych okien dialogowych odkładania plików. [2987515]
 • Funkcja automatycznego połączenia działa teraz prawidłowo dla wszystkich złączy. [3019191]
 • Połączenie ADEP DAM: pozycja „Otwórz w Camera Raw...” w programie Adobe Bridge jest teraz aktywna dla plików JPEG. [2947414]

 

 

 

© 2011 Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

 

 

 


Identyfikator dokumentu
(cpsid_91168)

Data ostatniej aktualizacji
2011-11-22

System operacyjny
Mac OS 10.5
Mac OS 10.6
Mac OS 10.7
Windows Vista
Windows XP
Windows 7

Dotyczy produktów

Adobe Community Help

Tags

Kontakt z działem pomocy technicznej Adobe

Nadal potrzebujesz pomocy?
Dowiedz się o wszystkich możliwościach uzyskania wsparcia technicznego.
Skontaktuj się z działem pomocy technicznej