#Dostępność*
[an error occurred while processing this directive]

Tytuł

Adobe Drive 3 — informacje o wersjiDotyczy produktów

Adobe® Drive 3 — informacje o wersji

Witamy w programie Adobe Drive 3. Ten dokument zawiera najnowsze informacje o produktach i aktualizacjach oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów, które nie zostały uwzględnione w dokumentacji programu Adobe Drive

Wprowadzenie

Co nowego

Minimalne wymagania systemowe

Instalacja oprogramowania

Odinstalowywanie oprogramowania

Znane problemy

Obsługa klienta

Inne zasoby

Wprowadzenie

Adobe Drive to produkt umożliwiający bezproblemową integrację systemu zarządzania zasobami z aplikacjami Adobe Creative Suite 5 i 5.5. Serwer, z którym nawiązano połączenie, wyświetlany jest jako dysk twardy lub zmapowany dysk sieciowy. Po podłączeniu serwerów użytkownik uzyskuje dostęp do znajdujących się na nich plików na kilka różnych sposobów. Można używać aplikacji Eksplorator Windows, MAC OS Finder lub poleceń Otwórz, Importuj, Eksportuj, Umieść, Odłóż, Zapisz lub Zapisz jako w oknach dialogowych programów Adobe Photoshop, Adobe Bridge, Adobe Illustrator, AdobeInDesign i Adobe InCopy.

Program Adobe Drive 3 jest wyposażony w dwa złącza: złącze dla usług DAM platformy Adobe Digital Enterprise Platform (ADEP) oraz złącze CMIS. Złącze dla usług ADEP DAM umożliwia uzyskanie dostępu do zasobów cyfrowych zarządzanych za pomocą rozwiązania Adobe Web Experience Management lub rozwiązania Integrated Content Review. Złącze CMIS zapewnia podstawowy dostęp do serwerów korzystających ze specyfikacji Content Management Interoperability Services (CMIS).

Program Adobe Drive można rozszerzyć tak, aby uzyskać dostęp do systemów zarządzania zasobami innych użytkowników. Dostawcy usług związanych z zarządzaniem zasobami mogą dostarczyć klientom specjalne złącze do programu Adobe Drive, aby zapewnić łatwy dostęp do przechowywanych zasobów. Program Adobe Drive (dostosowany przez usługodawcę Digital Asset Management — DAM) przedstawia zawartość zdalnego systemu DAM w postaci dysku sieciowego w systemie plików użytkownika i umożliwia korzystanie z „podświetlonych” funkcji w aplikacjach pakietu Creative Suite, takich jak podgląd poprzednich wersji lub dodawanie komentarza podczas zapisywania pliku. Wspomniane funkcje pakietu Creative Suite są dostępne dopiero po zainstalowaniu programu Adobe Drive (wraz ze złączem dostawcy usług zarządzania zasobami) na komputerze użytkownika. Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług zarządzania zasobami, aby dowiedzieć się, czy jest dostępne złącze Adobe Drive 3 dla jego systemu.  

Co nowego 

Program Adobe Drive 3 zawiera wymienione poniżej kluczowe aktualizacje i kilka ważnych poprawek.

Złącze dla usług DAM platformy Adobe® Digital Enterprise Platform

Program Adobe Drive 3 udostępnia nowe złącze dla usług DAM w ramach platformy Adobe® Digital Enterprise Platform (ADEP) — technologii stanowiącej podstawę działania aplikacji Adobe Customer Experience Solutions. Złącze zapewnia dostęp do zasobów cyfrowych zarządzanych przez serwer ADEP DAM.

Zarządzanie zasobami cyfrowymi to funkcjonalność dostępna w następujących rozwiązaniach:

Zarządzanie zasobami cyfrowymi jest także częścią programu CQ5 firmy Adobe, poprzedzającego rozwiązanie WEM.

Aby korzystać ze złącza dla usług ADEP DAM, należy mieć zainstalowane jedno z następujących rozwiązań — WEM, ICR lub CQ 5.4.

Tryb Edycja offline

Ta funkcja umożliwia przeglądanie i edytowanie zasobów po rozłączeniu się z serwerem. Przy zmianie stanu połączenia jest wysyłane ostrzeżenie. Można jednocześnie wybrać pracę offline, aby kontynuować edytowanie zasobów. Zainstalowany dysk jest wciąż wyświetlany w komputerze lokalnym, a pobrane zasoby są przechowywane w lokalnym systemie plików, dzięki czemu można edytować pliki oraz zapisywać je. Po przywróceniu połączenia do stanu online można kontynuować pracę offline lub wznowić pracę online. W przypadku powrotu do trybu online program Adobe Drive synchronizuje najnowsze informacje z serwera. Po zakończeniu tej operacji można odłożyć pliki z lokalnego systemu na serwer. Podczas pracy w trybie offline istnieje również możliwość utworzenia nowych plików w ramach zainstalowanego dysku. Po przywróceniu połączenia z serwerem można następnie odłożyć nowe pliki na serwer.

Obsługa właściwości niestandardowych

Ta funkcja umożliwia edytowanie i wyświetlanie niestandardowych właściwości metadanych za pomocą programu Adobe Drive w aplikacji Adobe Bridge. Istnieje również nowe polecenie menu kontekstowego Adobe Drive — „Właściwości niestandardowe” w aplikacji Adobe Bridge. Po wybraniu tego polecenia menu możliwe jest dodawanie, edytowanie i usuwanie właściwości poprzez edycję okna dialogowego. Niestandardowe dane właściwości można również wyświetlać w panelu programu Adobe Bridge Inspector. Aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie właściwości niestandardowych, należy użyć okna dialogowego Preferencje.

Adobe Drive Connect UI

W celu wyświetlania stanu połączenia zostały dodane dodatkowe ikony. W przypadku wystąpienia awarii połączenia program Adobe Drive wyświetla szczegóły.    

Udoskonalone interfejsy API złączy

 • Dodatkowe interfejsy API zostały udostępnione w celu pomocy przy dostosowywaniu menu kontekstowego i okna zapisywania.
 • Nowa biblioteka ActionScript została udostępniana w celu skojarzenia okna dialogowego Flash z niestandardowymi poleceniami menu oraz w celu pomocy przy tworzeniu dostosowanego modułu interfejsu użytkownika wyświetlanego w oknie dialogowym zapisywania.
 • O dodatkowych ulepszeniach można się dowiedzieć w dokumentacji Adobe Drive SDK dostępnej w serwisie Adobe Drive Developer Center.

Usunięcie programu Version Cue

Złącze dla programu Cue CS4 oraz narzędzie Version Cue Migration Tool nie są już dłużej dostępne w ramach instalacji Adobe Drive. Adobe ogłosiło zakończenie wsparcia dla programu Version Cue wraz z opublikowaniem pakietu Creative Suite 5. Program Version Cue nie jest już obsługiwany. 

Minimalne wymagania systemowe 

Program Adobe Drive 3 używany jest wraz z produktami Creative Suite (Photoshop, InDesign, InCopy, Illustrator i Adobe Bridge). Wymagania systemowe dla pakietu Adobe Creative Suite 5.5 dostępne są pod adresem http://www.adobe.com/pl/products/creativesuite/design/systemreqs/.   

Instalacja programu Adobe Drive wymaga 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym.   

Instalacja oprogramowania 

Pobierz program Adobe Drive, korzystając z następującego adresu: http://www.adobe.com/go/adobedrive_pl

W systemie Windows: 

 1. Aby zainstalować program, niezbędne są uprawnienia administratora. 
 2. Wypakuj pliki instalacyjne do folderu lokalnego.    
 3. Dwukrotnie kliknij plik setup.exe, aby rozpocząć instalację. 

W systemie MAC OS:

 1. Aby zainstalować program, niezbędne są uprawnienia administratora. 
 2. Należy podwójnie kliknąć na pobrany plik DMG; doda się on do woluminu lokalnego w aplikacji MAC OS Finder. 
 3. Przejdź do tego woluminu i dwukrotnie kliknij plik Install.app, aby rozpocząć instalację.  

Deinstalacja oprogramowania

 • W systemie WIndows XP wybierz opcję Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania, a następnie kliknij Adobe Drive 3. 
 • W systemie Windows 7 wybierz opcję Programy i właściwości w Panelu sterowania, a następnie kliknij Adobe Drive 3. 
 • W systemie Windows Vista wybierz kolejno opcje Programy > Odinstaluj program w Panelu sterowania, a następnie kliknij Adobe Drive 3. 
 • W systemie MAC OS w folderze Aplikacje/Narzędzia/Programy instalacyjne Adobe kliknij dwukrotnie polecenie Odinstaluj Adobe Drive.  

Znane problemy

 • Podczas łączenia się z serwerem CQ 5.4 DAM lub usługami ADEP DAM:
  • W aplikacji Adobe Bridge niektóre znaki specjalne, takie jak /:[ ]*|, nie są obsługiwane w nazwach plików i folderów. Nie należy ich stosować. [2918134]
  • Program Adobe Drive nie może wyświetlić informacji o wersji dla plików, które nie zostały pierwotnie przekazane za pomocą programu Adobe Drive. Po zmodyfikowaniu plików i pobraniu ich za pomocą programu Adobe Drive wyświetlane są poprawne informacje dotyczące wersji. [2918182]
  • Jeśli nazwa zasobu zostanie zmieniona przez innego użytkownika w programie Adobe Bridge na innym komputerze, jego miniaturka i podgląd nie mogą być wyświetlane lub otwierane w programie Adobe Bridge na komputerze lokalnym. Aby to poprawić, należy połączyć się ponownie z serwerem DAM. [2908147]
 • Podczas pracy w trybie edycji offline w programie InDesign wybranie opcji „Pokaż w programie Explorer” lub „Pokaż w programie Bridge” w menu rozwijanym powoduje nieoczekiwane zamknięcie programu InDesign. [2909759 Tylko dla systemu Windows]
 • Po zakończeniu edytowania i zapisywania zasobu w programie Illustrator pojawia się następujący komunikat o błędzie: „Ten plik został zmodyfikowany poza programem Illustrator”. Można zignorować ten komunikat. [2904131]

Informacje dotyczące dodatkowych znanych problemów można znaleźć pod następującym adresem: http://www.adobe.com/pl/support/adobedrive.   

Obsługa klienta

Serwis klienta

Pracownicy serwisu klienta firmy Adobe udzielają informacji o produktach i służą pomocą w sprawach związanych ze sprzedażą, rejestracją i innych sprawach o charakterze nietechnicznym. Aby uzyskać informacje o sposobach kontaktu z Serwisem klienta firmy Adobe, należy przejść do strony internetowej Adobe.com właściwej dla danego regionu lub kraju i kliknąć łącze Kontakt.

Opcje programu wsparcia i zasoby techniczne 

Jeśli potrzebna jest pomoc techniczna dotycząca produktu, w tym informacje o bezpłatnych i płatnych programach wsparcia oraz zasobach wspomagających rozwiązywanie problemów, można skorzystać z dodatkowych informacji dostępnych pod adresem http://www.adobe.com/go/support_pl. W przypadku krajów spoza Ameryki Północnej przejdź na stronę http://www.adobe.com/go/intlsupport_pl, a następnie kliknij menu rozwijane znajdujące się pod pytaniem „Inny kraj lub region?”. Wybierz odpowiedni kraj lub region, a następnie kliknij przycisk Przejdź.Aby wybrać inny kraj lub region, możesz także kliknąć przycisk Change (Zmień) obok nazwy kraju w górnej części ekranu.

Do bezpłatnych zasobów ułatwiających rozwiązywanie problemów należą baza wiedzy firmy Adobe, fora użytkowników programów Adobe, program Adobe Support Advisor i inne źródła informacji. Firma Adobe stale udostępnia dodatkowe narzędzia i informacje w Internecie, aby zapewnić użytkownikom wszechstronną pomoc w jak najszybszym rozwiązywaniu ewentualnych problemów. 

Jeśli jesteś programistą i potrzebujesz wsparcia dla pakietu Adobe Drive SDK, więcej informacji na temat serwisu Pomoc dla programistów w ramach pakietów zdarzeń możesz znaleźć pod następującym adresem: http://www.adobe.com/support/programs/developer/incidentbundle/.   

Inne zasoby


Developer Center

Fora użytkowników

Szkolenia

Adobe Certification Program

Programy partnerskie firmy Adobe

Wyszukaj autoryzowane przez firmę Adobe centrum szkoleń (Adobe Authorized Training Center) 

 

© 2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. 

 

 

 

 


Identyfikator dokumentu
(cpsid_90679)

Data ostatniej aktualizacji
25 lipca 2011

OS
Mac OS 10.5
Mac OS 10.6
Mac OS 10.7
Windows Vista
Windows XP
Windows 7

Dotyczy produktów

Kontakt z działem pomocy technicznej Adobe

Nadal potrzebujesz pomocy?
Dowiedz się o wszystkich możliwościach uzyskania wsparcia technicznego.
Skontaktuj się z działem pomocy technicznej