#Dostępność*
[an error occurred while processing this directive]

Tytuł

Flash Player 10.3 — uwagi na temat wersji

Adobe® Flash® Player 10.3 — uwagi na temat wersji

Zapraszamy do zapoznania się z oprogramowaniem Adobe Flash Player 10.3. Ten dokument dotyczy przede wszystkim programowania zawartości dla programu Flash Player 10.3 oraz problemów, których nie omówiono w dokumentacji produktów Flash Professional, Flash Builder i Flex. Ten dokument może być okresowo aktualizowany o nowe informacje.

Wymagania systemowe / Obsługa języków

Wersje programu Adobe Flash Player

Instalowanie i odinstalowywanie

Nowe funkcje

Projektowanie materiałów dla programu Flash Player 10.3

Ulepszenia zabezpieczeń

Poprawki wprowadzone w programie Flash Player 10.3

Znane problemy

Inne źródła wiedzy o programie Flash Player

Zgłaszanie błędów

Wymagania systemowe / Obsługa języków

Bieżące wymagania systemowe programu Flash Player można znaleźć na stronie http://www.adobe.com/pl/products/flashplayer/systemreqs/.

Wraz z wydaniem programu Flash Player 10.3 uległy zmianie minimalne wymagania, tak aby użytkownicy mogli uzyskać optymalną wydajność materiałów działających w programie Flash Player:

Windows 

 • Zmieniono minimalne wersje przeglądarek na następujące: AOL 10.1, Firefox 3.5, Firefox 4, Internet Explorer 8, Opera 11

Macintosh 

 • Zmieniono minimalne wersje przeglądarek na następujące: AOL 1.7, Firefox 3.5, Firefox 4, Opera 11

Linux 

 • Zmieniono minimalne wersje systemów operacyjnych: RHEL (Red Hat® Enterprise Linux) 5.6 lub nowszy, openSUSE® 11.3 lub nowszy, Ubuntu 10.4 lub nowszy

Program Flash Player 10.3 obsługuje następujące języki: angielski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, niemiecki, polski, portugalski brazylijski, rosyjski, szwedzki, turecki i włoski.

Wersje programu Adobe Flash Player 

Firma Adobe zaleca wszystkim użytkownikom obsługiwanych komputerów zaktualizowanie programu Flash Player do najnowszej wersji odtwarzacza dostępnej w Centrum pobierania programu Flash Player.

Należy sprawdzić, czy jest zainstalowana najnowsza wersja programu Flash Player. Klikając tutaj, można sprawdzić zainstalowaną wersję programu i najnowsze wersje dostępne dla poszczególnych platform.

Pierwsza publicznie wydana wersja programu Flash Player 10.3 ma numer 10.3.181.14. W przypadku programowania i testowania zawartości należy zaktualizować program Flash Player 10.3 do najnowszej wersji. Zaktualizowane wersje debugera zawartości i innych odtwarzaczy są umieszczane na stronie Pliki do pobrania w Centrum pomocy programu Flash Player.

Instalowanie i odinstalowywanie

Instrukcje dotyczące instalowania programu Flash Player można znaleźć na stronie http://www.adobe.com/pl/products/flashplayer/productinfo/instructions/.

Instrukcje dotyczące odinstalowania można znaleźć na stronie http://www.adobe.com/go/flashplayer_uninstall_pl.

Nowe funkcje

Program Flash Player 10.3 zawiera kilka nowych funkcji i poprawek:

 == Pomiary dotyczące multimediów ==

Mierzenie działania wideo jest teraz wyjątkowo proste. Oprogramowanie Flash Player 10.3 i Adobe® SiteCatalyst® pozwala programistom zaimplementować funkcje analityczne dotyczące używania wideo w witrynie przez wprowadzenie tylko dwóch wierszy kodu. Dostawcy rozwiązań związanych z analityką mogą korzystać z zestawu nowych, otwartych interfejsów API, które ułatwiają implementowanie spójnego mechanizmu analizowania wideo — niezależnego od implementacji czy protokołu dostarczania. Interfejs pomiarów multimediów dostępny w programie Flash udostępnia firmom zagregowane, tworzone w czasie rzeczywistym raporty obejmujące rozpowszechnianie zawartości wideo, korzystających z niej odbiorców oraz częstości odtwarzania wideo.

 == Eliminacja echa akustycznego ==

Program Flash Player 10.3 umożliwia programistom tworzenie interfejsów do współpracy online w czasie rzeczywistym, stosowanie elementów do obsługi dźwięku, połączeń telefonicznych i czatów głosowych w grach, a także projektowanie komputerowych aplikacji konferencyjnych. Programiści mogą korzystać z funkcji eliminacji echa akustycznego, redukcji szumów, wykrywania głosu i automatycznego wyrównywania różnych poziomów głośności mikrofonów. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w systemach operacyjnych na komputerach. Użytkownicy końcowi uzyskają dźwięk o wyższej jakości, dzięki czemu rozmowy będą przebiegać płynniej i nie będzie konieczności stosowania zestawu słuchawkowego.

== Integracja z elementami sterującymi przeglądarek na potrzeby zarządzania magazynem lokalnym ==

Użytkownicy mogą teraz w prosty sposób czyścić magazyn lokalny za pomocą interfejsu ustawień przeglądarki. Operacja ta przypomina dostępną obecnie funkcję czyszczenia plików cookie przeglądarki. Program Flash Player 10.3 zawiera element sterujący magazynu lokalnego integrowany z ustawieniami prywatności przeglądarek Mozilla Firefox 4, Microsoft Internet Explorer 8 (i nowszych wersji), Google Chrome 11 (dostępnej w kanale dla programistów Chrome) oraz w przyszłej wersji przeglądarki Apple Safari.

 == Macierzysty Panel sterowania ==

Program Flash Player 10.3 udostępnia użytkownikom wygodne elementy sterujące obejmujące ustawienia prywatności, zabezpieczeń i magazynu programu Flash Player. Użytkownicy systemów Windows, Mac i Linux mają dostęp do Menedżera ustawień programu Flash Player bezpośrednio w Panelach sterowania lub oknach System Preferences (Preferencje systemowe) komputerów.

 == Powiadomienia dotyczące aktualizacji automatycznych w systemie Mac OS ==

Program Flash Player 10.3 obsługuje funkcję systemu Mac OS automatycznie powiadamiającą o aktualizacjach oprogramowania. Ułatwia to użytkownikom komputerów Mac uzyskiwanie na bieżąco nowych funkcji oferowanych w najnowszych wersjach programu Flash Player.

Więcej informacji o konfigurowaniu powiadomień aktualizacji automatycznych zawiera artykuł http://kb2.adobe.com/pl/cps/167/16701594.html

Projektowanie materiałów dla programu Flash Player 10.3

Programiści mogą korzystać z nowych interfejsów API programu Flash Player 10.3, ręcznie zmieniając istniejące konfiguracje zestawów SDK i narzędzi. Więcej informacji o nowych interfejsach API zawiera dostępna online dokumentacja języka ActionScript 3. Nie nastąpi aktualizacja oprogramowania Adobe Flash Professional CS5.5 i Flash Builder 4.5 oraz zestaw SDK programu Flex 4.5 w związku z wydaniem nowego środowiska wykonawczego.

Ulepszenia zabezpieczeń

Program Flash Player 10.3.181.14 zawiera ulepszenia zabezpieczeń opisane w biuletynie zabezpieczeń APSB11-12

Poprawki wprowadzone w programie Flash Player 10.3

Błędy z aplikacji Jira

Zapis [FP-###] oznacza błędy zgłoszone w systemie zarządzania błędami i problemami programu Adobe Flash Player (https://bugs.adobe.com/flashplayer).

 • [FP-5317] Program Flash Player ulega awarii podczas odtwarzania wideo HD w dowolnej przeglądarce. (2848668)
 • [FP-6143] Aplikacja Flash nie zmienia prawidłowo rozmiaru przy ustawieniu wmode=transparent.
 • [FP-6163] Przy wyświetlonym komunikacie „Naciśnij klawisz Esc, aby wyłączyć tryb pełnoekranowy” program Flash Player nie pozwala wczytać pliku swf wczytującego inny plik swf do obiektu SWFLoader. (2808217)
 • [FP-6198] Adres URL jest zwracany ze znakami niedopuszczalnymi zmienionymi na dopuszczalne w programie Flash Player 10.2, ale nie działo się to w programie Flash Player 10.1. (2812702)
 • [FP-6230] Klasa DisplacementMapFilter nie działa, gdy film jest skalowany. (2814161)

Ogólne

 • Zawartość SWF nie jest wczytywana po uaktualnieniu systemu Mac OS X 10.6.2 Server do wersji 10.6.5/10.6.6 Server. (2793343)
 • W systemach Mac OS 10.4 i 10.5 użytkownicy mogą zauważyć ograniczenie ilości danych, jakie można pobrać jednorazowo za pośrednictwem obiektu FileReference. (2812090)
 • Poprawiono stabilność i usunięto poważne problemy powodujące awarie w przeglądarkach Google Chrome, Microsoft Internet Explorer i Mozilla Firefox.

Dźwięk/wideo

 • Mogą występować problemy z renderowaniem na komputerach Apple MacBook, MacBook Air i Mac mini z GPU Intel GMA X3100 przy próbach wyświetlenia wideo z renderowaniem GPU. (2813404)
 • Użytkownicy systemu Windows korzystający z technologii NVIDIA Optimus — dwóch GPU przełączanych dynamicznie zależnie od sposobu obsługi grafiki — mogą czasami zobaczyć czarny lub zielony ekran przy próbie wyświetlenia wideo w trybie pełnoekranowym. Firma Adobe pracuje nad rozwiązaniem tego problemu wspólnie z firmą NVIDIA. (2745863, 2821031).[JIRA-5626]
 • Na stronie http://www.youtube.com/lifeinaday może występować wstrzymywanie wideo podczas włączania/wyłączania trybu pełnoekranowego (2803013), a także nieprawidłowe ustawienie wideo (2794616, 7296598). Ten problem został uznany za rozwiązany, gdyż jego źródłem jest zawartość.
 • Błąd 590955 w systemie Bugzilla: Występuje awaria podczas odtwarzania wideo w zakładce przeglądarki Firefox. (2766140)

Znane problemy

Ogólne

 • Program Flash Player 10.2 nie jest jeszcze obsługiwany w wersjach systemu Solaris 11 będących w opracowaniu. Firma Oracle zaleca używanie programu Flash Player 10.2 w systemie Solaris 10, dopóki nie będzie dostępna kolejna wersja systemu Solaris 11 będąca w opracowaniu.

 • Gdy adres URL ze znakiem & lub % zostanie zapisany w pliku SharedObject redirectSO.sol, wszystkie parametry po tym znaku zostaną usunięte. (1909140)

 • Kaskady stylów CSS nie powinny wychodzić poza ograniczenia trybu sandbox. (2261815)

 • Metody startDrag i stopDrag nie działają, gdy docelowy obiekt 2D jest elementem potomnym obiektu 3D. (2200972)

 • Żądania dotyczące metody POST, która nie zawiera tekstu głównego, są zmieniane na żądania dotyczące metody GET. (2223288)

 • Metoda XML.appendChild nie działa poprawnie w przypadku opublikowania w formacie SWF 10, działa natomiast poprawnie po opublikowaniu w formacie SWF 9. (2340839)

 • Zachowanie metod zapisywania do gniazd jest zmienne — zależy od platformy. (2580727)

 • Ostatni wczytany plik SWF ustawia wartość scriptTimeLimit. (2500755)

 • [FP-1569] Oś czasu języka ActionScript 3: Zdarzenie ADDED_TO_STAGE ikonki potomnej jest wyzwalane dwukrotnie. (2300936)

 • Oś czasu języka ActionScript 3: Pierwsza klatka animacji klipu filmowego jest odtwarzana dwukrotnie w przypadku utworzenia i dodania klatki za pomocą skryptu ActionScript. (2520095)

 • [FP-4423] Metoda onEnterFrame jest wywoływana częściej, niż jest to konieczne. (2614589)

 • Gdy w odtwarzaczu autonomicznym następuje włączenie funkcji obsługi braku pamięci, taki odtwarzacz jest po prostu zamykany — bez wyświetlania komunikatu o błędzie braku pamięci. (2555713) 

 • Gdy metoda getURL() wykryje przekierowanie, przy niektórych konfiguracjach może nastąpić nadmierna cenzura nowego adresu URL. (2546455)

 • W systemie Mac OS 10.6 wywołanie metody FileReference.upload dla plików większych niż 2 GB kończy się niepowodzeniem. (2819848)

 • W systemie operacyjnym Red Hat 5 nie można uruchomić macierzystego Panelu sterowania z menu System preferences (Preferencje systemowe). (2821279)

 • [FP-6252] Metoda Matrix3D zwraca błędny wyznacznik. (2816787)

 • Zdarzenie dotyczące stanu NetStream.Step.Notify nie jest wywoływane dla niektórych klatek, gdy są renderowane nowe klatki. (2840198)

Dźwięk/wideo

 • Przyspieszane renderowanie wideo na stole montażowym jest zawsze dostępne, gdy właściwość wmode ma wartość direct. Działa zawsze niezależnie od ustawienia wmode, gdy program Flash Player pracuje w trybie pełnoekranowym. Przyspieszanie wideo na stole montażowym może być dostępne dla innych ustawień wmode, ale nie jest to gwarantowane.

 • Firma Adobe jest świadoma problemów związanych z konkretnymi wersjami sterowników GPU i powiadomiła producentów o wielu problemach wykrytych podczas testowania. Aby było możliwe wykorzystywanie nowych możliwości wideo na stole montażowym i innych przyspieszanych funkcji renderowania, firma Adobe zaleca zaktualizowanie sterownika GPU do najnowszej wersji.

 • Przyspieszanie sprzętowe wideo w formacie H.264 nie jest dostępne na niektórych komputerach Mac. Informacje o tym, które konfiguracje komputerów Mac obsługują dekodowanie sprzętowe, zawiera notatka techniczna dostępna w witrynie Apple Developer Connection pod adresem http://developer.apple.com/library/mac/#technotes/tn2010/tn2267.html.

 • Dekodowanie sprzętowe formatu H.264 w systemie Linux jest dostępne jako funkcja eksperymentalna i zostało przetestowane dla GPU NVidia GT 330 i Broadcom BCM70015. Użytkownicy mogą włączyć dekodowanie sprzętowe, dodając w pliku konfiguracyjnym mms.cfg polecenie EnableLinuxHWVideoDecode=1. Podczas oglądania wideo przyspieszanego sprzętowo może dochodzić do niestabilności i awarii. Wszelkie problemy należy zgłaszać na stronie http://bugs.adobe.com/flashplayer.

 • Przyspieszanie sprzętowe wideo w formacie H.264 nie jest dostępne w przypadku zawartości chronionej przy użyciu mechanizmu zarządzania prawami do zawartości cyfrowej, jeśli jest używany układ scalony grafiki firmy Broadcom. 

 • Jeśli tylko GPU firmy Intel obsługuje styl Windows Aero, zalecane jest jego używanie. Włączenie stylu Aero w systemie Windows znacznie zwiększa wydajność odtwarzania wideo na pełnym ekranie.

 • Na niektórych komputerach Macintosh w przypadku zawartości korzystającej z wideo na stole montażowym przeciągnięcie okna na monitor dodatkowy podczas odtwarzania wideo, a następnie przejście do trybu pełnoekranowego powoduje zaburzenie renderowania wideo. (2802209)

 • Na komputerach Mac mogą wystąpić problemy z renderowaniem w przypadku niektórych aktywnych strumieni. Są one spowodowane niezgodnością między mechanizmem kodowania strumienia a dekoderem sprzętowym. Firma Adobe ma informacje o tym problemie i pracuje nad jego rozwiązaniem wspólnie z firmą Apple. Użytkownicy mogą obejść ten problem, wstrzymując aktywny strumień i wznawiając jego odtwarzanie. Programiści mogą obejść ten problem, wymuszając programowe dekodowanie wideo. W tym celu należy utworzyć dwa obiekty Video, dołączyć strumień do pierwszego, zatrzymać strumień, a następnie dołączyć strumień do drugiego obiektu Video. (2819870, 2818959, 2779420).

 • W systemie Windows 7 wideo może nie być renderowane w niektórych sytuacjach po przejściu do trybu pełnoekranowego i przewinięciu wideo. (JIRA-6656, 2854821)

 • Odtwarzanie strumieni wideo FMLE z serwera FMS jest zatrzymywane po 10–15 godzinach. (2758692)

 • Podczas używania obiektu StageVideo przeniesienie wideo na drugi monitor i włączenie trybu pełnoekranowego powoduje nieprawidłowe wyświetlanie. (2802209)

 • W przeglądarce Firefox 3.6 w systemie Mac OS 10.6 wideo z witryny ign.com nie jest prawidłowo przewijane. (2812890)

 • Na komputerach Apple Macintosh wyposażonych w GPU NVIDIA GeForce 320M mogą wystąpić problemy, w wyniku których aktywne strumienie wideo (na przykład z witryny espn.com) nie są wyświetlane. (2819870)

 • W niektórych sytuacjach użytkownicy mogą nie być w stanie wznowić odtwarzania wideo z witryny http://www.gatorade.com/ w trybie pełnoekranowym. (2823782)

 • Podczas wyświetlania wideo z witryny foodnetwork.com w przeglądarce Internet Explorer występują przerwy w przypadku poruszania myszą. (2834660)

 • GPU firmy ATI nie renderują obiektu StageVideo na platformach Linux. (2835389)

 • Niektóre materiały wideo są zatrzymywane o około 4 sekundy za wcześnie. (2762398)

 • Na komputerach Macbook Air mogą wystąpić przerwy podczas odtwarzania niektórych materiałów wideo z witryny youtube.com w rozdzielczości wyższej niż 480p przy włączonym przyspieszaniu sprzętowym. (2845317)

 • Na komputerach Macbook Air z kartą graficzną NVIDIA 9400M niektóre nagrania wideo z serwisu YouTube mogą być odtwarzane nieprawidłowo w przeglądarce Safari. (2767923).

Tekst/wprowadzanie tekstu

 • W systemie Windows XP tekst nie jest prawidłowo renderowany po ustawieniu jakości kolorów systemu na 16 bitów. Obejście problemu: Należy ustawić jakość kolorów na 32 bity. (2782569)

 • [FP-1982] Jeśli ciąg źródłowy zawiera symbol „\n”, metoda appendText dołącza tekst z innego pola tekstowego w nieprawidłowym miejscu. (2341522)

 • Klasyczny mechanizm wyświetlania tekstu: Czcionki o dużych rozmiarach nie są poprawnie rysowane na scenie w wyeksportowanych filmach SWF. (2483664)

 • Funkcja Przekształcanie swobodne nieprawidłowo skaluje tekst. Może on wystawać poza obramowanie tekstu i zostać ucięty oraz być zbyt duży. (2486588)

 • [FP-2256] W przypadku zaawansowanego wygładzania tekst wystaje poza pole tekstowe. (2447161)

 • W systemach operacyjnych Linux zdarzenie change nie jest wywoływane przy naciskaniu klawiszy w polu TextField. (2830596)

Ochrona zawartości/danych wyjściowych

 • Funkcja ochrony zawartości nie jest dostępna na platformie Solaris ani na urządzeniach przenośnych.

 • Ochrona zawartości nie jest dostępna w odtwarzaczu autonomicznym i zewnętrznym. 

 • Materiały wymagające ochrony danych wyjściowych są odtwarzane tylko na platformach Windows. 

Instalowanie/odinstalowywanie

 • Instalatory programu Flash Player oparte na mechanizmie MSI wyświetlają ogólny komunikat o błędzie (błąd 1722) w przypadku wszystkich sytuacji niepowodzenia instalacji. Dokładniejsze informacje o niepowodzeniu instalacji można uzyskać w pliku dziennika instalacji. Więcej informacji zawiera następująca notatka techniczna.

Przeglądarka

 • Chrome:

  • W przeglądarce Google Chrome nie jest dostępna opcja drukowania plików SWF. Trwają prace nad rozwiązaniem tego problemu wspólnie z firmą Google. (2490502) 
 • Safari:

  • W przeglądarce Safari na platformach Windows nie jest dostępna opcja drukowania plików SWF. Problem jest badany wspólnie z firmą Apple. (2490502) 
 • Firefox:
  • [FP-19322] W przeglądarce Firefox obiekt FaultEvent zwraca kod stanu wynoszący zero, ignorując stan zwrócony przez serwer internetowy. (2827551)
  • Gra Hero dostępna na stronie http://www.fishhf.com/ nie jest wczytywana w przypadku używania przeglądarki Firefox 3. (2834776)
  • W przypadku używania przeglądarki Firefox 4 w systemie operacyjnym Ubuntu nie są odtwarzane materiały wideo z witryny new.music.yahoo.com. (2840163)
 • Internet Explorer
  • [FP-6597] W przeglądarce Internet Explorer nawigacja w zakładkach może przestać działać po przejściu do końca zawartości Flash. (2849526)

 Inne źródła wiedzy o programie Flash Player

Zgłaszanie błędów

Wystąpił błąd? Wyślij szczegółowe informacje o błędzie. Służy do tego System firmy Adobe do zarządzania błędami i problemami.

Sprzęt graficzny może oferować opcję dekodowania wideo w formacie H.264 w plikach SWF. W przypadku zawartości wideo mogą występować błędy, do których odtworzenia jest konieczne użycie konkretnej karty graficznej z danym sterownikiem. W przypadku zgłaszania błędu wideo bardzo ważne jest wskazanie karty graficznej, sterownika, systemu operacyjnego i przeglądarki, tak aby było możliwe odtworzenie i zbadanie problemu. Podaj te informacje zgodnie z opisem w instrukcjach dotyczących zgłaszania błędów wideo

Uwaga: Otrzymujemy bardzo dużo wiadomości e-mail, dlatego nie jesteśmy w stanie wysłać odpowiedzi na każde zgłoszenie.

Dziękujemy za używanie programu Adobe Flash Player i za przesłanie swoich opinii.

 


Identyfikator dokumentu
(cpsid_90194)

Data ostatniej aktualizacji
2011-05-11

Kontakt z działem pomocy technicznej Adobe

Nadal potrzebujesz pomocy?
Dowiedz się o wszystkich możliwościach uzyskania wsparcia technicznego.
Skontaktuj się z działem pomocy technicznej