#Dostępność*
[an error occurred while processing this directive]

Tytuł

Flash Player 10.2 — uwagi na temat wersji

 

Adobe® Flash® Player 10.2 — uwagi na temat wersji

Zapraszamy do zapoznania się z oprogramowaniem Adobe Flash Player 10.2. Ten dokument dotyczy przede wszystkim programowania zawartości dla programu Flash Player 10.2 oraz problemów, których nie omówiono w dokumentacji produktów Flash Professional i Flex. Ten dokument może być okresowo aktualizowany o nowe informacje.

Wymagania systemowe / Obsługa języków

Wersje programu Adobe Flash Player

Instalowanie i odinstalowywanie

Nowe funkcje programu Flash Player 10.2

Ulepszenia zabezpieczeń

Poprawki wprowadzone w programie Flash Player 10.2

Znane problemy

Inne źródła wiedzy o programie Flash Player

Zgłaszanie błędów

Wymagania systemowe / Obsługa języków

Bieżące wymagania systemowe programu Flash Player można znaleźć na stronie http://www.adobe.com/pl/products/flashplayer/systemreqs/.

Program Adobe Flash Player 10.2 nie obsługuje już systemu Microsoft Windows 2000 ani komputerów Macintosh z procesorami PowerPC. Jak opisano w dokumentacji programu Adobe Flash Player 10.1, firma Adobe zaprzestaje obsługi komputerów z procesorami PowerPC i nie będzie już oferować aktualizacji zabezpieczeń. Ten rodzaj obsługi jest wycofywany z oferty z powodu rozwiązań poprawiających wydajność, które nie są obsługiwane w starszej architekturze PowerPC.

Program Flash Player 10.2 obsługuje następujące języki: angielski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, niemiecki, polski, portugalski brazylijski, rosyjski, szwedzki, turecki i włoski.

Wersje programu Adobe Flash Player 

Firma Adobe zaleca wszystkim użytkownikom obsługiwanych komputerów zaktualizowanie programu Flash Player do najnowszej wersji odtwarzacza dostępnej w Centrum pobierania programu Flash Player.

Należy sprawdzić, czy jest zainstalowana najnowsza wersja programu Flash Player. Klikając tutaj, można sprawdzić zainstalowaną wersję programu i najnowsze wersje dostępne dla poszczególnych platform.

Pierwsza publicznie wydana wersja programu Flash Player 10.2 ma numer 10.2.152. W przypadku programowania i testowania zawartości należy zaktualizować program Flash Player 10.2 do najnowszej wersji. Zaktualizowane wersje debugera zawartości i innych odtwarzaczy są umieszczane na stronie Pliki do pobrania w Centrum pomocy programu Flash Player.

Instalowanie i odinstalowywanie

Instrukcje dotyczące instalowania programu Flash Player można znaleźć na stronie http://www.adobe.com/pl/products/flashplayer/productinfo/instructions/.

Instrukcje dotyczące odinstalowania można znaleźć na stronie http://www.adobe.com/go/flashplayer_uninstall_pl.

Nowe funkcje programu Flash Player 10.2

Program Flash Player 10.2 zawiera kilka nowych funkcji i poprawek:

== Przyspieszanie sprzętowe wideo na stole montażowym ==

Nowa metoda odtwarzania wideo w programie Flash Player pozwala programistom korzystać z całkowitego przyspieszania sprzętowego procesu renderowania wideo, co umożliwia uzyskanie najlepszej w klasie jakości odtwarzania materiałów w wysokiej rozdzielczości (HD). Wideo na stole montażowym znacznie zmniejsza obciążenie procesora, co pozwala uzyskać wyższe szybkości odtwarzania i zmniejszone użycie pamięci podczas odtwarzania wideo w rozdzielczości HD na różnych urządzeniach.

== Obsługa trybu pełnoekranowego na wielu monitorach ==

Zawartość pełnoekranowa pozostaje w trybie pełnoekranowym na dodatkowych monitorach, dzięki czemu można oglądać taką zawartość, pracując na innym wyświetlaczu.

== Obsługa przyspieszanego sprzętowo renderowania w programie Internet Explorer 9 ==

Program Flash Player korzysta ze sprzętowego przyspieszania grafiki w programie Internet Explorer 9, stosując powierzchnie renderowania sprzętowego w celu uzyskania większej wydajności graficznej i płynnego tworzenia kompozycji.

 == Macierzyste własne kursory myszy ==

Programiści mogą definiować własne macierzyste kursory myszy, co prowadzi do większych walorów użytkowych i wzrostu wydajności.

 == Renderowanie tekstu na poziomie subpikseli ==

Program Flash Player oferuje zwiększoną czytelność tekstu, szczególnie w przypadku języków zawierających złożone znaki.  

Ulepszenia zabezpieczeń

Program Flash Player 10.2.152 zawiera ulepszenia zabezpieczeń opisane w biuletynie zabezpieczeń APSB11-02

Poprawki wprowadzone w programie Flash Player 10.2

Błędy z aplikacji Jira

Zapis [FP-###] oznacza błędy zgłoszone w systemie zarządzania błędami i problemami programu Adobe Flash Player (https://bugs.adobe.com/flashplayer).

 • [FP-1760] Przekazanie danych ze środowiska Java do środowiska Flex powoduje przesunięcie czasu o 1 godzinę. (2200268)
 • [FP-3312] Wczytywanie nazw zewnętrznych plików Unicode działa inaczej w przeglądarce Internet Explorer, a inaczej we wtyczce. (2499705)
 • [FP-6054] Podczas zmiany rozmiaru przeglądarki w celu zmiany współczynnika skalowania do wartości mniejszej niż 1 są wyświetlane artefakty z ułożonymi obok siebie bitmapami.
 • [FP-5866] Problem dotyczący rysowania metody beginBitmapFill: Jest wyświetlana nieoczekiwana biała linia.
 • [FP-5851] W przypadku żądań getServiceLocations i GetSettings przestrzenie nazw są usuwane z żądania (elementów bratnich) podczas tworzenia obiektu żądania w programie Flash Player 10.2.
 • [FP-5892] Pusta zawartość wideo powoduje wyłączenie przyspieszania sprzętowego.
 • [FP-6005] Funkcja widoku ulicy firmy Google powoduje zakończenie trybu pełnoekranowego bez żądania ze strony użytkownika.
 • [FP-5935] W przypadku obiektów StageVideo właściwość wideo RENDER_STATE nie może powrócić do wartości „accelerated” (przyspieszane), gdy powoduje ona włączenie/wyłączenie wideo na stole montażowym.
 • [FP-5895] W niektórych grach używających programu Flash 10.2 dostępnych na stronie www.king.com/games dźwięki rozlegają się dwukrotnie.
 • [FP-5870] Tylko dla systemu Windows. Aplety wideo programu Flash wyłączają tryb pełnoekranowy, gdy zmienia się stan innych aplikacji (na przykład kiedy program WLMail sprawdza nowe wiadomości e-mail).
 • [FP-5863] Dotyczy tylko komputerów Mac. W przeglądarce Cloud Connect w wersji Enterprise po przesunięciu miniatury jest wyświetlana pusta zawartość.
 • [FP-5857] Obiekt osadzony na stronie www.youtube.com może nie być wyświetlany.
 • [FP-5725] Dotyczy tylko komputerów Mac. Program Flash Player nie reaguje na zdarzenie NPCocoaEventKeyDown.
 • [FP-5765] Nie we wszystkich odtwarzaczach w witrynie alwaysbusy.nl można wczytać plik SWF utworzony w programie Invender Catalog Maker.
 • [FP-5730] Kamera internetowa iSight wbudowana w systemie Mac OS X nie dostarcza obrazu po zainstalowaniu programu Google Talk (nowy błąd).
 • [FP-5741] Nie można prawidłowo odtwarzać pliku SWF opublikowanego przez program Captivate 5, a okno zmienia kolor na czarny i nic się nie dzieje.
 • [FP-5681] Wektory klas innych niż wbudowane uniemożliwiają plikom SWF wyładowywanie, co powoduje przecieki pamięci.
 • [FP-5432] Zdarzenia klawiatury nie są blokowane w odtwarzaczu, przez co okno przeglądarki jest przewijane tylko wówczas, gdy w przeglądarce jest włączone renderowanie GPU.
 • [FP-5418] Strona testu szybkości firmy Vonage, dostępna pod adresem http://speedtest.vonage.com, nie może przeprowadzić renderowania.
 • [FP-4773] W przeglądarce Safari komunikat o błędzie debugowania odtwarzacza zostaje zablokowany.
 • [FP-5416] Gra Bubble Paradise w witrynie Facebook nie reaguje na kliknięcia myszą podczas wybierania poziomu gry.
 • [FP-5400] Tekst w witrynie www.infertosa.com zostaje zastąpiony wartością null.
 • [FP-5177] Program Flash przetwarza nieprawidłową zawartość XML jako poprawną i nie może wykryć nieprawidłowej zawartości XML.
 • [FP-4945] Gesty wielodotykowe wydają się nie działać w trybie pełnoekranowym.
 • [FP- 943] Gdy pole tekstowe lub kontener porusza się (w trakcie animacji), zdarzenie link nie zostaje wywołane dla osadzonego tekstu.
 • [FP-4939] Dotyczy tylko komputerów Mac. Jeśli zawartość SWF jest wczytywana, gdy okno przeglądarki jest ukryte, zawartość SWF nie może zostać narysowana.
 • [FP-4909] Przeciek pamięci: Nie można usunąć z pamięci zawartości SWF z czcionkami CFF po ich użyciu jako zawartości TextBlock.
 • [FP-4751] W przypadku odtwarzania osadzonego w pliku html wideo Flash o szerokości i wysokości równej rozdzielczości ekranu odtwarzane wideo znika podczas kończenia trybu pełnoekranowego.
 • [FP-3312] Wczytywanie nazw zewnętrznych plików Unicode działa inaczej w przeglądarce Internet Explorer, a inaczej we wtyczce.
 • [FP-3342] Menu programu ATOK IME nakłada się na pole tekstowe, częściowo je zasłaniając.
 • [FP-694, FP-1760] Metoda Date.toString() zwraca nieprawidłowo przedstawiony ciąg dla pewnych danych w brazylijskiej strefie czasowej, gdy w systemie Windows lub na komputerze Mac jest włączona korekta czasu letniego oraz zimowego. 

Znane problemy

Ogólne

 • Program Flash Player 10.2 nie jest jeszcze obsługiwany w wersjach systemu Solaris 11 będących w opracowaniu. Firma Oracle zaleca używanie programu Flash Player 10.2 w systemie Solaris 10, dopóki nie będzie dostępna kolejna wersja systemu Solaris 11 będąca w opracowaniu.

 • API automatyzacji są dostępne tylko na platformach Windows i Android. W przypadku nieobsługiwanych platform wywołanie tych API może skutkować błędami środowiska wykonawczego. 

 • Zawartość SWF nie jest wczytywana po uaktualnieniu systemu Mac OS X 10.6.2 Server do wersji 10.6.5/10.6.6 Server. (2793343)

 • Gdy adres URL ze znakiem & lub % zostanie zapisany w pliku SharedObject redirectSO.sol, wszystkie parametry po tym znaku zostaną usunięte. (1909140)

 • Kaskady stylów CSS nie powinny wychodzić poza ograniczenia trybu sandbox. (2261815)

 • Metody startDrag i stopDrag nie działają, gdy docelowy obiekt 2D jest elementem potomnym obiektu 3D. (2200972)

 • Żądania dotyczące metody POST, która nie zawiera tekstu głównego, są zmieniane na żądania dotyczące metody GET. (2223288)

 • Metoda XML.appendChild nie działa poprawnie w przypadku opublikowania w formacie SWF 10, działa natomiast poprawnie po opublikowaniu w formacie SWF 9. (2340839)

 • Zachowanie metod zapisywania do gniazd jest zmienne — zależy od platformy. (2580727)

 • Ostatni wczytany plik SWF ustawia wartość scriptTimeLimit. (2500755)

 • [FP-1569] Oś czasu języka ActionScript 3: Zdarzenie ADDED_TO_STAGE ikonki potomnej jest wyzwalane dwukrotnie. (2300936)

 • Oś czasu języka ActionScript 3: Pierwsza klatka animacji klipu filmowego jest odtwarzana dwukrotnie w przypadku utworzenia i dodania klatki za pomocą skryptu ActionScript. (2520095)

 • [FP-4423] Metoda onEnterFrame jest wywoływana częściej, niż jest to konieczne. (2614589)

 • Gdy w odtwarzaczu autonomicznym następuje włączenie funkcji obsługi braku pamięci, taki odtwarzacz jest po prostu zamykany — bez wyświetlania komunikatu o błędzie braku pamięci. (2555713) 

Dźwięk/wideo

 • Dekodowanie sprzętowe formatu H.264 obiektów Video nie może zostać uruchomione na obsługiwanych kartach graficznych firmy AMD (ATI). Dekodowanie sprzętowe formatu H.264 działa prawidłowo w przypadku obiektów StageVideo. Firmy Adobe i AMD aktywnie pracują nad rozwiązaniem tego problemu.

 • Przyspieszane renderowanie wideo na stole montażowym jest zawsze dostępne, gdy właściwość wmode ma wartość direct. Działa zawsze niezależnie od ustawienia wmode, gdy program Flash Player pracuje w trybie pełnoekranowym. Przyspieszanie wideo na stole montażowym może być dostępne dla innych ustawień wmode, ale nie jest to gwarantowane.

 • Na niektórych komputerach Macintosh w przypadku zawartości korzystającej z wideo na stole montażowym przeciągnięcie okna na monitor dodatkowy podczas odtwarzania wideo, a następnie przejście do trybu pełnoekranowego powoduje zaburzenie renderowania wideo. (2802209)

 • Dekodowanie sprzętowe formatu H.264 w systemie Linux jest dostępne jako funkcja eksperymentalna i zostało przetestowane dla GPU NVidia GT 330 i Broadcom BCM70015. Użytkownicy mogą włączyć dekodowanie sprzętowe, dodając w pliku konfiguracyjnym mms.cfg polecenie EnableLinuxHWVideoDecode=1. Podczas oglądania wideo przyspieszanego sprzętowo może dochodzić do niestabilności i awarii. Wszelkie problemy należy zgłaszać na stronie http://bugs.adobe.com/flashplayer.

 • Na niektórych komputerach Macintosh z GPU NVidia 9400, GT 320 lub GT 330 renderowanie wideo przesyłanego strumieniowo na żywo korzystające z przyspieszania sprzętowego powoduje wyświetlenie całego czarnego lub całego białego obrazu. (2779420)

 • Na komputerze Mac po przeniesieniu aktywności do drugiego okna następuje wyłączenie trybu pełnoekranowego (tylko w przeglądarce Firefox 3). (2802908)

 • Na stronie http://www.youtube.com/lifeinaday mogą występować przerwy podczas włączania i wyłączania trybu pełnoekranowego (2803013) oraz nieprawidłowe ustawianie okien (2794616, 7296598).

 • Firma Adobe jest świadoma problemów związanych z konkretnymi wersjami sterowników GPU i powiadomiła producentów o wielu problemach wykrytych podczas testowania. Aby było możliwe wykorzystywanie nowych możliwości wideo na stole montażowym i innych przyspieszanych funkcji renderowania, firma Adobe zaleca zaktualizowanie sterownika GPU do najnowszej wersji. 

 • Jeśli tylko GPU firmy Intel obsługuje styl Windows Aero, zalecane jest jego używanie. Włączenie stylu Aero w systemie Windows znacznie zwiększa wydajność odtwarzania wideo na pełnym ekranie.

 • Metoda onXMPData nie może odwoływać się do plików f4v utworzonych w programie Adobe Media Encoder CS5. (2603890)

 • Przyspieszanie sprzętowe wideo w formacie H.264 nie jest dostępne w przypadku zawartości chronionej przy użyciu mechanizmu zarządzania prawami do zawartości cyfrowej, jeśli jest używany układ scalony grafiki firmy Broadcom. 

 • Przyspieszanie sprzętowe wideo w formacie H.264 nie jest dostępne na niektórych komputerach Macintosh. 

Tekst/wprowadzanie tekstu

 • W systemie Windows XP tekst nie jest prawidłowo renderowany po ustawieniu jakości kolorów systemu na 16 bitów. Obejście problemu: Należy ustawić jakość kolorów na 32 bity. (2782569)

 • [FP-1982] Jeśli ciąg źródłowy zawiera symbol „\n”, metoda appendText dołącza tekst z innego pola tekstowego w nieprawidłowym miejscu. (2341522)

 • Klasyczny mechanizm wyświetlania tekstu: Czcionki o dużych rozmiarach nie są poprawnie rysowane na scenie w wyeksportowanych filmach SWF. (2483664)

 • Funkcja Przekształcanie swobodne nieprawidłowo skaluje tekst. Może on wystawać poza obramowanie tekstu i zostać ucięty oraz być zbyt duży. (2486588)

 • [FP-2256] W przypadku zaawansowanego wygładzania tekst wystaje poza pole tekstowe. (2447161)

Ochrona zawartości/danych wyjściowych

 • Ochrona zawartości nie jest dostępna na następujących platformach: system Solaris, komputer Mac z procesorem PowerPC, system Windows 2000, urządzenia przenośne. 

 • Ochrona zawartości nie jest dostępna w odtwarzaczu autonomicznym i zewnętrznym. 

 • Materiały wymagające ochrony danych wyjściowych są odtwarzane tylko na platformach Windows. 

Instalowanie/odinstalowywanie

 • Instalatory programu Flash Player oparte na mechanizmie MSI wyświetlają ogólny komunikat o błędzie (błąd 1722) w przypadku wszystkich sytuacji niepowodzenia instalacji. Dokładniejsze informacje o niepowodzeniu instalacji można uzyskać w pliku dziennika instalacji. Więcej informacji zawiera następująca notatka techniczna.

Przeglądarka

 • Chrome:

  • W przeglądarce Google Chrome nie jest dostępna opcja drukowania plików SWF. Trwają prace nad rozwiązaniem tego problemu wspólnie z firmą Google. (2490502) 
 • Safari:

  • W przeglądarce Safari na platformach Windows nie jest dostępna opcja drukowania plików SWF. Problem jest badany wspólnie z firmą Apple. (2490502) 

Inne źródła wiedzy o programie Flash Player

Zgłaszanie błędów

Wystąpił błąd? Wyślij szczegółowe informacje o błędzie. Służy do tego System firmy Adobe do zarządzania błędami i problemami.

Sprzęt graficzny może oferować opcję dekodowania wideo w formacie H.264 w plikach SWF. W przypadku zawartości wideo mogą występować błędy, do których odtworzenia jest konieczne użycie konkretnej karty graficznej z danym sterownikiem. W przypadku zgłaszania błędu wideo bardzo ważne jest wskazanie karty graficznej, sterownika, systemu operacyjnego i przeglądarki, tak aby było możliwe odtworzenie i zbadanie problemu. Podaj te informacje zgodnie z opisem w instrukcjach dotyczących zgłaszania błędów wideo

Uwaga: Otrzymujemy bardzo dużo wiadomości e-mail, dlatego nie jesteśmy w stanie wysłać odpowiedzi na każde zgłoszenie.

Dziękujemy za używanie programu Adobe Flash Player i za przesłanie swoich opinii.

 

 

 

 

 

 

 

 


Identyfikator dokumentu
(cpsid_89050)

Data ostatniej aktualizacji
2011-02-23

Kontakt z działem pomocy technicznej Adobe

Nadal potrzebujesz pomocy?
Dowiedz się o wszystkich możliwościach uzyskania wsparcia technicznego.
Skontaktuj się z działem pomocy technicznej