#Dostępność*
[an error occurred while processing this directive]

Tytuł

Uwagi na temat wersji dla użytkowników środowiska Adobe AIR 2.5.1

Informacje o środowisku AIR

Środowisko wykonawcze Adobe® AIR® jest stosowane przez wiele popularnych aplikacji autonomicznych, takich jak odtwarzacze wideo, oprogramowanie dla przedsiębiorstw, gry i narzędzia usprawniające pracę.

 

Zmiany w wersji AIR 2.5.1

Oprogramowanie Adobe AIR 2.5.1 stanowi aktualizację środowiska wykonawczego Adobe AIR. Aktualizacja obejmuje ulepszenia dotyczące niezawodności, zgodności i zabezpieczeń. Jest zalecana dla wszystkich użytkowników środowiska AIR.

Aplikacje AIR zaprogramowane dla poprzednich wersji środowiska AIR nie wymagają modyfikacji w związku z tą aktualizacją.

Programiści mogą uzyskać dodatkowe informacje o tej wersji, przeglądając Uwagi na temat wersji dla programistów używających środowiska Adobe AIR 2.5. Uwagi na temat wcześniejszych wersji środowiska AIR są dostępne na stronie firmy Adobe z uwagami na temat wersji środowiska AIR.

 

Wymagania systemowe

Aktualne wymagania systemowe środowiska Adobe AIR można sprawdzić na stronie http://www.adobe.com/pl/products/air/systemreqs/.

 

Rozwiązywanie problemów z instalatorami środowiska AIR

Informacje o rozwiązywaniu problemów z instalatorem zawiera następująca notatka techniczna:

http://kb2.adobe.com/cps/403/kb403150.html

 

Dzienniki instalatorów aplikacji i środowiska wykonawczego AIR 2

W środowisku AIR 2 dzienniki instalacji są domyślnie tworzone w pliku dziennika. Ten plik ma nazwę Install.log w systemach Linux i Windows. W systemie Mac OS jego nazwa brzmi system.log. Plik dziennika jest zbiorczy. Oznacza to, że nowy dziennik jest dopisywany na końcu istniejącego pliku dziennika przy każdej (udanej i nieudanej) próbie zainstalowania lub aktualizacji środowiska wykonawczego AIR lub aplikacji AIR. Rozmiar pliku dziennika jest ograniczony do 0,5 MB. Plik jest obcinany w przypadku przekroczenia tego rozmiaru.

Lokalizacja tego pliku zależy od platformy:

  • Windows XP: C:\Documents and Settings\<nazwa użytkownika>\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Adobe\AIR\logs\Install.log
  • Windows Vista i Windows 7: C:\Użytkownicy\<nazwa użytkownika>Appdata\Local\Adobe\AIR\logs\Install.log
  • Mac OS X: /private/var/log/system.log (aplikacja konsoli)
  • Linux: /home/<nazwa użytkownika>/.appdata/Adobe/AIR/Logs/Install.log

 

 

 


Identyfikator dokumentu
(cpsid_87569)

Data ostatniej aktualizacji
2010-10-26