#Dostępność*
[an error occurred while processing this directive]

Tytuł

Uwagi na temat wersji dla użytkowników środowiska Adobe AIR 2.5Dotyczy produktów

 Uwagi na temat wersji dla użytkowników środowiska Adobe® AIR® 2.5

 Środowisko wykonawcze Adobe AIR jest stosowane przez wiele popularnych aplikacji autonomicznych, takich jak odtwarzacze wideo, oprogramowanie dla przedsiębiorstw, gry i narzędzia usprawniające pracę. Przed uruchomieniem takich aplikacji użytkownicy muszą zainstalować środowisko Adobe AIR.

Ten dokument obejmuje wymagania systemowe, instrukcje dotyczące instalowania, znane problemy oraz dodatkowe informacje związane z używaniem środowiska AIR 2.5.

 

Wymagania systemowe

Obsługiwane języki

Nowości w środowisku AIR 2.5

Rozwiązywanie problemów z instalatorami środowiska AIR

Wskazówki i porady

Znane problemy i ograniczenia

Baza wiedzy o środowisku AIR

 

Wymagania systemowe

 

Wymagania systemowe środowiska wykonawczego AIR 

  Windows Macintosh   Linux   Android  
Procesor Minimum: Intel® Pentium® III 1 GHz lub szybszy, zalecany: Pentium 4 2 GHz lub szybszy Intel Core™ Duo 1,83 GHz lub szybszy  Minimum: Intel® Pentium® III 1 GHz lub szybszy, zalecany: Pentium 4 2 GHz lub szybszy ARM 7 z koprocesorem Vector (co najmniej 550 MHz), z obsługą standardu OpenGL ES 2.0 i dekoderami sprzętowymi formatów H.264 i AAC
System operacyjny 

Microsoft® Windows® XP Home, Professional lub Tablet PC Edition z dodatkiem Service Pack 2 lub 3 (również wersje 64-bitowe); Windows Server® 2003, Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate lub Enterprise (również wersje 64-bitowe) z dodatkiem Service Pack 1; Windows 7 (również wersje 64-bitowe)

Mac OS 10.4 lub 10.5 albo Mac OS 10.6 (Snow Leopard)  Fedora Core 12, Ubuntu 9.10, openSUSE 11.2 Android 2.2
Pamięć RAM Minimum: 512 MB, zalecana ilość: 1 GB  Minimum: 512 MB, zalecana ilość: 1 GB  1 GB  256 MB 

Uwaga: Środowisko AIR w wersji 2 lub nowszej nie obsługuje systemu Windows 2000 ani komputerów Mac z procesorami PowerPC. Użytkownicy tych platform mogą instalować i uruchamiać aplikacje przeznaczone dla środowiska AIR 1.5, ale nie będą w stanie zainstalować środowiska AIR w wersji 2 lub nowszej ani przeprowadzić aktualizacji do tej wersji. W przypadku systemu Mac OS 10.4 działającego na komputerze z procesorem Intel można uruchamiać aplikacje środowiska AIR 2, ale nie można używać takiego systemu do programowania przy użyciu SDK środowiska AIR 2 lub nowszego.

 

Dodatkowe wymagania dotyczące wersji systemu Linux

Obsługiwane środowiska pulpitu GNOME i KDE
Systemy zarządzania pakietami RPM lub Debian
Minimalna wersja biblioteki GTK+ 2.6
Menedżery okien  Metacity (domyślny dla środowiska GNOME) i KWin (domyślny dla środowiska KDE)
Przezroczystość Obsługa efektu przezroczystości w aplikacjach AIR wymaga menedżera okien z opcją składania oraz dodatkowych rozszerzeń serwera X. Są obsługiwane menedżery okien z opcją składania: Beryl, Compiz, Compiz-fusion, a także rozszerzenia serwera X: Composite, Render, Shape.
Flash Player Funkcja łatwej instalacji z Internetu (opartej na pasku instalacyjnym) wymaga programu Flash Player 10.0.15.3 lub nowszego.

  

Obsługiwane języki

 Instalator i środowisko wykonawcze Adobe AIR 2.5 są dostępne w następujących językach:

 • Chiński uproszczony
 • Chiński tradycyjny
 • Czeski
 • Holenderski
 • Angielski
 • Francuski
 • Niemiecki
 • Włoski
 • Japoński
 • Koreański
 • Polski
 • Brazylijski portugalski
 • Rosyjski
 • Hiszpański
 • Szwedzki
 • Turecki

Nowości w środowisku AIR 2.5

Oprócz aplikacji dla systemów Windows, Mac OS, Linux i iOS środowisko AIR 2.5 obsługuje teraz aplikacje dla systemu Android. 

Pulpit

 • Narzędzie StageWebView do symulowania działania klasy StageWebView na urządzeniu przenośnym
 • Obsługa parametru CSS Sshadow na potrzeby dodawania efektów cieni do tekstu i obramowań HTML
 • Obsługa czcionek OpenType i TrueType w arkuszach CSS
 • Sprzętowe dekodowanie wideo w formacie H.264 na pulpicie

Urządzenia przenośne

 • Klasa CameraUI do obsługi zdjęć i materiałów wideo
 • Odwzorowywanie specjalnych znaczników systemu Android z plików XML aplikacji do manifestu systemu Android
 • Obsługa obiektu NetworkInfo
 • Możliwość odczytu z katalogu Rolka z aparatu
 • Własne identyfikatory URI
 • Przechwytywanie wideo z aparatu
 • Mikrofon
 • Narzędzie StageWebView 
 • Znacznik uprawnień systemu Android w deskryptorze aplikacji
 • Właściwość cacheAsBitmapMatrix
 • Przyspieszanie sprzętowe renderowania
 • Zmiany mechanizmu obsługi wersji aplikacji
 • Debugowanie aplikacji AIR w systemie Android
 • Zdarzenia klawiatury dla klawiszy Menu, Wstecz i Szukaj
 • Ikona o wielkości 36 x 36
 • Ważność certyfikatów
 • GPS
 • Przyspieszeniomierz
 • Technologia wielodotykowa/gesty
 • Przyciemnianie ekranu
 • Schematy URI wiadomości SMS/połączeń telefonicznych
 • Okno dialogowe certyfikatu SSL
 • Klawiatura wirtualna
 • Klasa CameraRoll 
 • Orientacja ekranu

Rozwiązywanie problemów z instalatorami środowiska AIR

Informacje o rozwiązywaniu problemów z instalatorem zawiera następująca notatka techniczna:

http://kb2.adobe.com/cps/403/kb403150.html

Wskazówki i porady

Dzienniki instalatorów aplikacji i środowiska wykonawczego AIR 2

W środowisku AIR 2 (i w nowszych wersjach) dzienniki instalacji są domyślnie tworzone w pliku dziennika. Ten plik ma nazwę Install.log w systemach Linux i Windows. W systemie Mac OS jego nazwa brzmi system.log. Plik dziennika jest zbiorczy. Oznacza to, że nowy dziennik jest dopisywany na końcu istniejącego pliku dziennika przy każdej (udanej i nieudanej) próbie zainstalowania lub aktualizacji środowiska wykonawczego AIR lub aplikacji AIR. Rozmiar pliku dziennika jest ograniczony do 0,5 MB. Plik jest obcinany w przypadku przekroczenia tego rozmiaru.

Lokalizacja tego pliku zależy od platformy:

* Windows XP: C:\Documents and Settings\<nazwa użytkownika>\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Adobe\AIR\logs\Install.log
* Windows Vista i Windows 7: C:\Użytkownicy\<nazwa użytkownika>Appdata\Local\Adobe\AIR\logs\Install.log
* Mac OS X: /private/var/log/system.log (aplikacja konsoli)
* Linux: /home/<nazwa użytkownika>/.appdata/Adobe/AIR/Logs/Install.log

Znane problemy i ograniczenia

Środowisko AIR 2.5 nie zawiera aktualizacji dotyczącej używania środowiska AIR w systemie iOS. Aktualizacja obsługi platformy iOS zostanie udostępniona w przyszłej wersji środowiska. 

Pulpit

 • Funkcja navigateToURL może w środowisku AIR 2.5 w systemie Windows przenieść okno przeglądarki Firefox na pierwszy plan, jeśli to okno jest zmaksymalizowane i zasłonięte przez inne okno. Ta opcja działa pod warunkiem, że plik SWF aplikacji jest skompilowany i opublikowany w formacie programu Flash Player 10, a deskryptor aplikacji AIR używa przestrzeni nazw wersji 2.5 środowiska. (1609175)
 • Naciśnięcie klawiszy Command+D działa nieprawidłowo w przeglądarkach plików na komputerach Mac. (1835265)
 • Jeśli użytkownik nie zaakceptował licencji użytkownika programu Acrobat, HTMLWebBrowser ulega awarii podczas otwierania pliku PDF. Ten problem zostanie rozwiązany w nowej wersji oprogramowania Acrobat/Reader, która zostanie wydana niedługo.  (2605061)
 • Naciśnięcie dowolnego klawisza nie powoduje wywołania modułu obsługi metody key_down, dopóki nie nastąpi dotknięcie lub kliknięcie w graficznym interfejsie użytkownika przyłączonej aplikacji. Obejście tego problemu polega na ustawieniu punktu skupienia na scenie. (2691068)
 • Uzyskanie dostępu do zasobu za pośrednictwem protokołu HTTPS z niezaufanym certyfikatem w systemie operacyjnym Windows nie powoduje wyświetlenia żadnego obrazu. (2699857)
 • Nie działa efekt przezroczystości ikony w obszarze powiadomień systemu Ubuntu 10.04.

Android

 • Zmienna File.userDirectory.exists przyjmuje wartość true (prawda) nawet wtedy, gdy w urządzeniu nie ma żadnej karty SD. (2720750).
 • CameraUI: Wykonanie metody (<typ multimediów>.IMAGE) nie powiedzie się i zostanie wyświetlony komunikat o błędzie wejścia/wyjścia, jeśli telefon będzie podłączony do komputera w trybie urządzenia magazynującego USB.
 • CameraUI: Uruchomienie interfejsu użytkownika aparatu przenosi aplikację AIR do tła i pozwala na jej zakończenie w przypadku, gdy zabraknie zasobów w systemie Android. To samo zachowanie ma miejsce w przypadku aplikacji macierzystych.
 • [CameraUI]: W przypadku rejestrowania za pomocą klasy CameraUI środowisko AIR obsługuje tylko wideo o niskiej rozdzielczości.
 • Próba przejścia do trybu pełnoekranowego w trakcie odtwarzania wideo o rozdzielczości 1080p w formacie H.264 powoduje awarię środowiska AIR. (2651229)
 • Poziom użycia procesora podczas odtwarzania wideo w podstawowej wersji formatu H.264 w rozdzielczościach 320x240, 480x320 i 640x480 wymaga poprawy. (2649196)
 • W przypadku odtwarzania wideo w podstawowej wersji formatu H.264 w rozdzielczościach takich jak 480x320 i 640x480 (profil 3.0 lub 3.1) liczba klatek na sekundę jest niska. (2649193)
 • Jeśli podczas odtwarzania pliku dźwiękowego użytkownik skorzysta z interfejsu telefonu, nastąpi przerwa i wznowienie odtwarzania dźwięków. (2645314)
 • Używanie filtrów przy włączonym przyspieszaniu sprzętowym czasami powoduje nieprawidłowe renderowanie lub awarie. (2639731)
 • Ustawienie punktu skupienia na obiekcie TextField nie powoduje wyświetlenia klawiatury wirtualnej. (2622356)
 • Wymuszenie zatrzymania powoduje usunięcie lokalnych obiektów udostępnionych. (2623126)
 • Nie są obsługiwane pola tekstowe oparte na formatach Spark i TLF.
 • Przewijanie nie działa w przypadku formatu H.264. (2664189)
 • Aplikacja w systemie Android nie może załadować współużytkowanej biblioteki czasu wykonywania TLF. (2606237)
 • [StageWebView]: Przekierowanie powoduje wyzwolenie zdarzenia Complete. (2651500)
 • Metoda navigateToURL nie uruchamia własnego identyfikatora URI. (2661688)
 • Zablokowanie ekranu nie powoduje spowolnienia aplikacji. (2611491)
 • Ustawienie punktu skupienia na polu tekstowym nie powoduje wyświetlenia klawiatury. (2622356)
 • Parametr File.userDirectory.exists ma wartość true (prawda) nawet wtedy, gdy w urządzeniu nie ma karty SD. (2719879)
 • [StageWebView]: Nie można wczytać lokalnego pliku obrazu. (2705471)
 • Wstrzymanie odtwarzania wideo nie powoduje wygaszenia aplikacji. (2615888)
 • Zapisanie bardzo dużej ilości danych bitmapy (o wielkości 4000x2000) przy użyciu metody CameraRoll.addBitmapData() powoduje awarię. (2712034)
 • Maksymalna wartość zwracana przez metodę maxTouchPoints wynosi 2.
 • W przypadku zarejestrowania na scenie zdarzenia RESIZE po uruchomieniu aplikacji zostanie ono wysłane tylko pod warunkiem ustawienia wartości StageScaleMode.NO_SCALE dla parametru stage.scaleMode.
 • W przypadku obrotu aplikacji przy użyciu wartości „from upSideDown” lub „to upSideDown” nie następuje wysłanie zdarzenia zmiany orientacji (choć scena aplikacji jest obracana poprawnie).
 • Użycie własnej klawiatury systemu Android (SwiftKey) w dowolnej aplikacji AIR powoduje błąd czasu wykonywania. (2729775)

Baza wiedzy o środowisku AIR

 Dodatkowe informacje o znanych problemach można uzyskać na stronie pomocy technicznej środowiska Adobe AIR pod adresem http://www.adobe.com/pl/support/air/.

 

 

 

 


Identyfikator dokumentu
(cpsid_86760)

Data ostatniej aktualizacji
2010-10-11

Dotyczy produktów