#Dostępność*
Adobe
Zaloguj się Zasady ochrony prywatności Konto Adobe

Tytuł

Flash Player 10.1 — uwagi na temat wersjiDotyczy produktów

Adobe® Flash® Player 10.1 — uwagi na temat wersji

Zapraszamy do zapoznania się z oprogramowaniem Adobe Flash Player 10.1 Ten dokument dotyczy przede wszystkim programowania zawartości dla programu Flash Player 10.1 oraz problemów, których nie omówiono w dokumentacji produktów Flash Professional i Flex. Ten dokument może być okresowo aktualizowany o nowe informacje.

Wymagania systemowe / Obsługa języków

Wersje programu Adobe Flash Player

Instalowanie i odinstalowywanie

Nowe funkcje programu Flash Player 10.1

Ulepszenia zabezpieczeń

Poprawki wprowadzone w programie Flash Player 10.1

Poprawki i ulepszenia w programie Flash Player 10.1.82.76

Poprawki i ulepszenia w programie Flash Player 10.1.85.3

Poprawki i ulepszenia w programie Flash Player 10.1.102.64

Znane problemy

Inne źródła wiedzy o programie Flash Player

Zgłaszanie błędów

Wymagania systemowe / Obsługa języków

Bieżące wymagania systemowe programu Flash Player można sprawdzić na stronie http://www.adobe.com/pl/products/flashplayer/systemreqs/.

Program Adobe Flash Player 10.1 to ostatnia wersja obsługująca komputery Macintosh G3 z procesorami PowerPC. Po wydaniu kolejnej wersji programu Flash Player firma Adobe przestanie świadczyć pomoc techniczną i udostępniać aktualizacje zabezpieczeń dla komputerów G3 z procesorami PowerPC. Pomoc techniczna nie będzie oferowana z powodu poprawek zwiększających wydajność, których nie obsługuje starsza architektura PowerPC.

Program Flash Player 10.1 obsługuje następujące języki: portugalski brazylijski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, czeski, holenderski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, koreański, polski, rosyjski, hiszpański, szwedzki i turecki.

Wersje programu Adobe Flash Player 

Firma Adobe zaleca wszystkim użytkownikom obsługiwanych komputerów zaktualizowanie programu Flash Player do najnowszej wersji odtwarzacza dostępnej w Centrum pobierania programu Flash Player.

Należy sprawdzić, czy jest zainstalowana najnowsza wersja programu Flash Player. Klikając tutaj, można sprawdzić zainstalowaną wersję programu i najnowsze wersje dostępne dla poszczególnych platform.

Pierwsza publicznie wydana wersja programu Flash Player 10.1 ma numer 10.1.53.64. Wersje 10.1.52.14.1 i 10.1.52.15 programu Flash Player zostały dołączone do pierwszych wydań pakietu Adobe Creative Suite® 5 i programu Flash Professional CS5. Te kompilacje nie zostały publicznie udostępnione w Internecie. W przypadku programowania i testowania zawartości należy zaktualizować program Flash Player 10.1 do najnowszej wersji. Zaktualizowane wersje debugera zawartości i innych odtwarzaczy są umieszczane na stronie Pliki do pobrania w Centrum pomocy programu Flash Player.

Instalowanie i odinstalowywanie

Instrukcje dotyczące instalowania programu Flash Player można znaleźć na stronie http://www.adobe.com/pl/products/flashplayer/productinfo/instructions/.

Instrukcje dotyczące odinstalowywania można znaleźć na stronie http://www.adobe.com/go/tn_14157_pl.

 Nowe funkcje programu Flash Player 10.1

Program Flash Player 10.1 jest pierwszą wersją stanowiącą środowisko wykonawcze Open Screen Project™, które umożliwia przeglądanie zaawansowanych aplikacji, rozbudowanej zawartości i atrakcyjnych materiałów wideo w środowisku internetowym dostępnym dla różnych urządzeń. Produkt zawiera szereg nowych funkcji i ulepszeń:

 == Obsługa nowych platform ==

Program Flash Player 10.1 jest dostępny dla wielu platform, między innymi dla komputerów przenośnych i innych urządzeń umożliwiających łączenie się z Internetem, dzięki czemu materiały można udostępniać klientom praktycznie w dowolnych miejscach. Podobnie jak w przypadku programu Flash Player 10 ta wersja również obsługuje systemy operacyjne dla komputerów: Windows® 7 i Mac OS X 10.6 (Snow Leopard).

Spójne środowisko programu Flash Player oparte na przeglądarkach oferuje najefektywniejszą metodę dostarczania zawartości użytkownikom korzystającym z różnych systemów operacyjnych i przeglądarek. Spójność oferowana przez środowisko wykonawcze zmniejsza koszty przygotowywania, testowania i wdrażania zawartości w przypadku różnych urządzeń, programów, sieci i ustawień użytkowników, a tym samym poprawia rentowność firmy.

 == Współpraca z urządzeniami przenośnymi ==

Podczas opracowywania programu Flash Player 10.1 duży nacisk został położony na obsługę urządzeń przenośnych, tak aby było możliwe wdrażanie plików SWF na urządzeniach smartphone i innych urządzeniach przenośnych oferujących mniejszą moc obliczeniową i ilość pamięci niż komputery. Oprócz obsługi przyspieszania sprzętowego grafiki i wideo wprowadzono szereg poprawek wydajności. Dotyczą one między innymi renderowania, skryptów, pamięci, czasu uruchamiania, zużycia energii i optymalizacji użycia procesora. Ulepszone użycie pamięci i zarządzanie nią, skrócony czas uruchamiania, obniżone użycie procesora oraz zwiększona wydajność renderowania i skryptów to cechy przydatne nie tylko na urządzeniach przenośnych, ale także na komputerach.

Technologia wielodotykowa i gesty
Nowe API technologii wielodotykowej i macierzyste zdarzenia gestów dostępne w języku ActionScript® 3.0 pozwalają programistom w pełni wykorzystać możliwości najnowszego sprzętu i opcji interakcji z użytkownikiem oferowanych przez systemy operacyjne. Zawartość obsługującą technologię wielodotykową można tworzyć dla szerokiej gamy urządzeń oraz dla udostępniających tę technologię komputerów z systemem Microsoft Windows 7. Można korzystać z wielu obiektów jednocześnie lub pracować z macierzystymi gestami, takimi jak ściskanie, przewijanie, skalowanie i dotykanie dwoma palcami. (Firma Adobe pracuje z partnerami w celu udostępnienia technologii wielodotykowej na dodatkowych platformach komputerowych).

Sprzętowe dekodowanie wideo w formacie H.264
W programie Flash Player 10.1 wprowadzono obsługę sprzętowego dekodowania wideo w formacie H.264, dzięki czemu można oferować płynne wideo wysokiej jakości przy minimalnym dodatkowym obciążeniu urządzeń przenośnych i komputerów. Dekodowanie wideo przy użyciu dostępnego sprzętu redukuje liczbę zadań wykonywanych przez procesor. Takie rozwiązanie poprawia wydajność uzyskiwaną podczas odtwarzania wideo, ogranicza użycie zasobów systemowych i zwiększa żywotność baterii.

 ==Ułatwienia dla programistów ==

Globalny moduł obsługi błędów
Korzystając z nowego globalnego modułu obsługi błędów języka ActionScript 3.0, programiści mogą pisać pojedyncze moduły przetwarzające wszystkie błędy środowiska wykonawczego, które nie zostały ujęte w instrukcjach try/catch. Możliwość przechwytywania i obsługi nieoczekiwanych błędów środowiska wykonawczego oraz wyświetlania własnych komunikatów o błędach oznacza poprawę wydajności aplikacji i jakości oprogramowania. Elementy podręczne nie są wyświetlane w przypadku używania globalnego modułu obsługi błędów w pliku SWF uruchomionym w odtwarzaczu z włączonym debugowaniem.

Obsługa globalizacji
Dzięki nowym API globalizacji w języku ActionScript 3.0 program Flash Player może podczas przetwarzania tekstu i list używać wartości wybranych w preferencjach systemu operacyjnego. Informacje można przedstawiać w formatach odpowiednich do lokalizacji, nie znając wymagań dotyczących ustawień regionalnych. Konkretny format można określić niezależnie od ustawień regionalnych wybranych obecnie w systemie operacyjnym. Informacje i metody przetwarzania specyficzne dla ustawień regionalnych mogą między innymi obejmować: formatowanie dat, godzin, walut i liczb; parsowanie wartości walut i liczb; porównywanie ciągów na potrzeby sortowania i wyszukiwania tekstu; konwersje wielkich i małych liter.

 == Ulepszona integracja z przeglądarkami ==

W programie Flash Player 10.1 dokładniej zastosowano wskazówki dotyczące spójności używania przeglądarek. Dzięki temu interfejs użytkownika jest lepiej zoptymalizowany, a użytkownicy mają lepszą kontrolę nad prywatnością.

Tryb prywatności w przeglądarce (tylko na komputerach)
W celu ulepszenia mechanizmu ochrony prywatności użytkowników w programie Flash Player 10.1 wprowadzono obsługę trybu prywatnego przeglądania dostępnego w wielu przeglądarkach internetowych. W trybie prywatnego przeglądania program Flash Player nie zapisuje na komputerze użytkownika żadnych informacji (zawartości magazynu lokalnego czy lokalnych obiektów udostępnionych). Gdy jest używany ten tryb, przeglądarka również nie zapamiętuje żadnej historii, dzięki czemu użytkownicy mogą ukryć swoje działania przed innymi osobami korzystającymi z tego samego komputera. Ta funkcja jest obsługiwana w przeglądarkach Firefox, Chrome i Internet Explorer. Więcej informacji o prywatnym przeglądaniu zawiera następujący artykuł.

Zarządzanie sytuacjami braku pamięci
Program Flash Player 10.1 uniemożliwia zajęcie całej pamięci systemu przez wymagającą zawartość. Wystąpienia, w których pliki SWF próbują przydzielić niedostępną pamięć, są zamykane. Program Flash Player 10.1 dodaje logikę chroniącą przeglądarkę przed awariami. Mechanizm ten zamyka program Flash Player, gdy plik SWF próbuje przydzielić więcej pamięci niż jest dostępne. Użytkownicy są powiadamiani o potrzebie ponownego uruchomienia pliku SWF (lub odświeżenia strony, jeśli wystąpi konieczność zamknięcia wszystkich wystąpień).

 == Rozszerzone opcje dostarczania multimediów wysokiej jakości ==

Program Flash Player 10.1 zawiera różnorodne ulepszenia związane z jakością obsługi multimediów. Jest przygotowany do współpracy z planowanymi serwerami multimediów firmy Adobe, dzięki którym będzie można korzystać z nowych modeli biznesowych i metod dostarczania rozbudowanej zawartości multimedialnej. Nowe funkcje przesyłania strumieniowego HTTP i ochrony zawartości pozwalają w bezpieczniejszy sposób dostarczać najwyższej jakości zawartość dźwiękową i wideo w przeglądarkach. Ulepszona obsługa aktywnych zdarzeń, możliwość sterowania buforami i dostęp do sieci ze wspomaganiem równorzędnym pozwalają zwiększyć wydajność przesyłania strumieniowego. 

Ochrona zawartości (tylko na komputerach, ochrona danych wyjściowych tylko w systemach Windows; wymagany SDK programu Adobe Flash Access 2.0)
Zawartość multimedialna chroniona przy użyciu planowanego SDK programu Adobe Flash Access 2.0 może być bezpiecznie odtwarzana w programie Flash Player 10.1. Pozwala to obsługiwać różnorodne modele biznesowe — na przykład wideo na żądanie, wypożyczanie i cyfrowe metody sprzedaży — z zastosowaniem przesyłania strumieniowego lub pobierania. Programy Adobe Flash Access 2.0 i Flash Player 10.1 obsługują szyfrowanie zgodnie ze standardami branżowymi, dzięki czemu oferowane środowisko w niezawodny sposób chroni zawartość przed modyfikacjami i przechwytywaniem na wszystkich etapach przetwarzania. W systemach Windows program Flash Player 10.1 obsługuje ochronę danych wyjściowych. Dostawcy zawartości mogą określać wymagania dotyczące ochrony na wyjściach analogowych i cyfrowych, dodatkowo ograniczając możliwości nieautoryzowanego nagrywania. Uwaga: Ta wersja programu Flash Player nie obsługuje przyspieszania sprzętowego w przypadku zawartości zaszyfrowanej.

Sieci ze wspomaganiem równorzędnym (wymagana technologia Stratus dostępna na stronie Adobe Labs, http://labs.adobe.com/technologies/stratus/)
Technologia RTMFP obsługuje teraz grupy, dzięki czemu aplikacje mogą rozróżniać użytkowników i wysyłać komunikaty oraz dane tylko do członków grup. Mechanizm rozsyłania grupowego na poziomie aplikacji (z komputera lub kilku komputerów do wielu komputerów) umożliwia ciągłe przesyłanie strumieniowe materiałów wideo i dźwiękowych oraz prowadzenie czatów wideo w ramach grup RTMFP.

Przesyłanie strumieniowe HTTP
Przesyłanie strumieniowe HTTP pozwala dostarczać wideo na żądanie i przesyłać zawartość na żywo za pośrednictwem standardowych serwerów HTTP lub z serwerów HTTP w sieciach dostarczania zawartości (CDN, content delivery network), korzystając przy tym ze standardowej infrastruktury HTTP i składników odtwarzających pliki SWF. Nowy mechanizm przesyłania strumieniowego HTTP pozwala korzystać z rozszerzonych opcji protokołu podczas dostarczania multimediów (na żywo i zarejestrowanych) do programu Flash Player. Używając programu Flash Access 2.0, można zapewnić pełną ochronę zawartości wideo przesyłanej strumieniowo za pośrednictwem protokołu HTTP.

Ponowne nawiązywanie połączeń strumieni (wymaga serwera FMS 3.5.3)
Funkcja ponownego nawiązywania połączeń strumieniu umożliwia kontynuowanie odtwarzania strumienia RTMP przy użyciu bufora nawet w przypadku przerwania połączenia. Dzięki temu mechanizm obsługi zawartości multimedialnej jest odporniejszy na krótkie awarie sieci i umożliwia nieprzerwane odtwarzanie wideo. Odtwarzanie strumienia jest wznawiane po ponownym nawiązaniu połączenia. Programiści mogą uzupełnić programy ActionScript o funkcje ponownego nawiązywania połączeń z serwerami i wznawiania przesyłania strumieniowego bez przerywania odtwarzania wideo.

Inteligentne przewijanie (wymagany serwer FMS 3.5.3)
Funkcja inteligentnego przewijania umożliwia przewijanie w obrębie bufora. Oferuje także nowy bufor cofania, za pomocą którego można łatwo przewinąć wideo wstecz lub do przodu bez korzystania z serwera, dzięki czemu odtwarzanie jest szybciej wznawiane po przewinięciu. Funkcja inteligentnego przewijania umożliwia szybsze i dokładniejsze przewijanie wideo przesyłanych strumieniowo, a także pozwala na stosowanie efektów spowolnienia i przyspieszenia ruchu oraz powtórzeń w strumieniowych transmisjach wideo.

Buforowane wyrównywanie strumieni
Programiści mogą używać buforowanego wyrównywania strumieni w celu określania opóźnienia, po jakim następuje nieznaczne przyspieszenie odtwarzania w celu zapewnienia synchronizacji strumieniowych materiałów wideo z rzeczywistym czasem odtwarzania, gdy czas odtwarzania jest długi.

Szybkie przełączanie (wymagany serwer FMS 4)
Wprowadzony w programach Flash Player 10 i FMS 3.5 mechanizm dynamicznego przesyłania strumieniowego został ulepszony, tak aby skrócić czasy przełączania szybkości transmisji bitów. Pozwala to szybciej uzyskać najlepszą jakość zawartości przy określonej dostępnej przepustowości i szybkości przetwarzania. Użytkownicy nie muszą już czekać na odtworzenie całej zawartości bufora, dzięki czemu czas przełączania szybkości transmisji bitów jest krótszy, a odtwarzanie wideo jest ciągłe niezależnie od zmian przepustowości.

Dostęp do mikrofonu (tylko na komputerze)
Korzystając z dostępnych na żywo, ciągłych danych binarnych kształtu fal z mikrofonu, można tworzyć aplikacje dźwiękowe nowych typów, oferując na przykład nagrywanie dźwięków w celu zmiany kodowania, odtwarzanie karaoke, zniekształcanie głosu, analizę sonograficzną, wykrywanie tonacji głosu i inne funkcje.
 

Ulepszenia zabezpieczeń

Program Flash Player 10.1.53.64 zawiera ulepszenia zabezpieczeń opisane w biuletynie zabezpieczeń APSB10-14.

Poprawki wprowadzone w programie Flash Player 10.1

Przeglądarka

 • Przeglądarki Opera i Netscape nie pozwalają na wywołania rekurencyjne programu Flash Player z zastosowaniem API ExternalInterface. Ten problem został zgłoszony do firm Opera i Netscape. (184777)

Linux

 • Atrybut WMODE jest wyłączony dla ekranów z ustawioną 16-bitową głębią kolorów. (234772)

Podczas opracowywania programu Flash Player 10.1 rozwiązano wiele innych problemów. Zarchiwizowaną listę tych poprawek zawiera następująca notatka techniczna.

Poprawki i ulepszenia w programie Flash Player 10.1.82.76

Program Flash Player 10.1.82.76 zawiera ulepszenia zabezpieczeń opisane w biuletynie zabezpieczeń APSB10-16.

Na platformach Mac z systemem Mac OS X 10.6.3 lub nowszym, które obsługują środowisko przyspieszania dekodowania wideo firmy Apple, jest dostępne przyspieszanie sprzętowe dekodowania wideo.

Poprawki i ulepszenia w programie Flash Player 10.1.85.3

Program Flash Player 10.1.85.3 zawiera ulepszenia zabezpieczeń opisane w biuletynie zabezpieczeń APSB10-22.

Poprawki i ulepszenia w programie Flash Player 10.1.102.64

Program Flash Player 10.1.102.64 zawiera ulepszenia zabezpieczeń opisane w biuletynie zabezpieczeń APSB10-26.

Znane problemy

Ogólne

 • Gdy adres URL ze znakiem & lub % zostanie zapisany w pliku SharedObject redirectSO.sol, wszystkie parametry po tym znaku zostaną usunięte. (1909140)

 • Kaskady stylów CSS nie powinny wychodzić poza ograniczenia trybu sandbox. (2261815)

 • [FP-1760] Przekazanie danych ze środowiska Java do środowiska Flex powoduje przesunięcie czasu o 1 godzinę. (2200268)

 • Metody startDrag i stopDrag nie działają, gdy docelowy obiekt 2D jest elementem potomnym obiektu 3D. (2200972)

 • Żądania dotyczące metody POST, która nie zawiera tekstu głównego, są zmieniane na żądania dotyczące metody GET. (2223288)

 • Metoda XML.appendChild nie działa poprawnie w przypadku opublikowania w formacie SWF 10, działa natomiast poprawnie po opublikowaniu w formacie SWF 9. (2340839)

 • Zachowanie metod zapisywania do gniazd jest zmienne — zależy od platformy. (2580727)

 • Ostatni wczytany plik SWF ustawia wartość scriptTimeLimit. (2500755)

 • [FP-1569] Oś czasu języka ActionScript 3: Zdarzenie ADDED_TO_STAGE ikonki potomnej jest wyzwalane dwukrotnie. (2300936)

 • Oś czasu języka ActionScript 3: Pierwsza klatka animacji klipu filmowego jest odtwarzana dwukrotnie w przypadku utworzenia i dodania klatki za pomocą skryptu ActionScript. (2520095)

 • [FP-4423] Metoda onEnterFrame jest wywoływana częściej, niż jest to konieczne. (2614589)

 • API automatyzacji są dostępne tylko na platformach Windows i Android. W przypadku nieobsługiwanych platform wywołanie tych API może skutkować błędami środowiska wykonawczego. 

 • Jeśli podczas wyszukiwania obiektu (nie ciągu) w obiekcie słownika z zastosowaniem operatora „in” obiekt nie zostanie odnaleziony w danym obiekcie słownika, zostaną przeszukane obiekty delegowane. W wersji 10.1 jeśli obiekt nie zostanie odnaleziony w słowniku, zostanie użyty z operatorem toString. Może to powodować problemy z obiektami-zamiennikami (obiektami klasy Proxy), które muszą definiować metodę callProperty, gdyż w przeciwnym razie występuje błąd środowiska wykonawczego. Prosty przykład, w którym niepowodzenie nie powodowało żadnej reakcji w wersji 10.0, ale w wersji 10.1 wywołuje błąd:

  • var p:Proxy = new Proxy();
  • var d:Dictionary = new Dictionary();
  • trace (p in d);
  • Błąd: Numer błędu: 2090: Klasa Proxy nie implementuje metody callProperty. Należy ją przesłonić w podklasie. 
  • at Error$/throwError()
  • at flash.utils::Proxy/http://www.adobe.com/2006/actionscript/flash/proxy::callProperty() 
  • at Untitled_fla::MainTimeline/foo() // at Untitled_fla::MainTimeline/frame1() 
 • W procedurze debugowania projektorów (odtwarzaczy autonomicznych) na komputerze Mac uległo zmianie okno dialogowe nawiązywania połączenia z debugerem. Zamiast przycisków Nie łącz i Połącz jest obecnie używane jedno pole wyboru Połącz z debugerem. Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje nawiązanie połączenia po kliknięciu przycisku Kontynuuj. Jeśli to pole wyboru pozostanie niezaznaczone, połączenie nie nastąpi. Kliknięcie przycisku Kontynuuj powoduje zapisanie ustawień. Aby anulować całe okno dialogowe, należy kliknąć czerwoną kropkę zamykania w lewym górnym rogu okna. (2479410) 

 • Gdy w odtwarzaczu autonomicznym następuje włączenie funkcji obsługi braku pamięci, taki odtwarzacz jest po prostu zamykany — bez wyświetlania komunikatu o błędzie braku pamięci. (2555713) 

 • Gdy skrypt powoduje przekroczenie limitu czasu, błąd generowany w debugerze jest inny w przypadku języka ActionScript 2 i 3. W języku ActionScript 2 występuje błąd przekroczenia limitu czasu, natomiast w języku ActionScript 3 działanie skryptu jest przerywane i nie jest wyświetlany komunikat o błędzie. (2570020) 

Dźwięk/wideo

 • Podczas odtwarzania niektórych materiałów wideo z witryn Comedy Central i MTV mogą chwilowo występować efekty echa (podwójnego odtwarzania ścieżki audio). To zachowanie wydaje się występować tylko w przypadku materiałów wideo poprzedzonych reklamami. Odświeżenie strony w przeglądarce może ograniczyć występowanie tego problemu. Trwają prace nad rozwiązaniem tego problemu wspólnie z firmą MTV Networks.

 • Jeśli tylko GPU firmy Intel obsługuje styl Windows Aero, zalecane jest jego używanie. Włączenie stylu Aero w systemie Windows znacznie zwiększa wydajność odtwarzania wideo na pełnym ekranie.

 • Metoda onXMPData nie może odwoływać się do plików f4v utworzonych w programie Adobe Media Encoder CS5. (2603890)

 • Przyspieszanie sprzętowe wideo w formacie H.264 nie jest dostępne w przypadku zawartości chronionej przy użyciu mechanizmu zarządzania prawami do zawartości cyfrowej, jeśli jest używany układ scalony grafiki firmy Broadcom. 

 • Przyspieszanie sprzętowe wideo w formacie H.264 nie jest dostępne na niektórych komputerach Macintosh. 

 • W przypadku sprzętowego dekodowania wideo przez mikroukłady firmy ATI nie jest obsługiwane rozszerzenie zakresu dokładności materiałów zakodowanych w formacie H.264. (2463465) 

Tekst/wprowadzanie tekstu

 • [FP-1982] Jeśli ciąg źródłowy zawiera symbol „\n”, metoda appendText dołącza tekst z innego pola tekstowego w nieprawidłowym miejscu. (2341522)

 • Klasyczny mechanizm wyświetlania tekstu: Czcionki o dużych rozmiarach nie są poprawnie rysowane na scenie w wyeksportowanych filmach SWF. (2483664)

 • Funkcja Przekształcanie swobodne nieprawidłowo skaluje tekst. Może on wystawać poza obramowanie tekstu i zostać ucięty oraz być zbyt duży. (2486588)

 • [FP-2256] W przypadku zaawansowanego wygładzania tekst wystaje poza pole tekstowe. (2447161)

Funkcje dotykowe

 • Nie można przełączać gestów bez odrywania palców od ekranu. (2605522)

Ochrona zawartości/danych wyjściowych

 • Ochrona zawartości nie jest dostępna na następujących platformach: system Solaris, komputer Mac z procesorem PowerPC, system Windows 2000, urządzenia przenośne. 

 • Ochrona zawartości nie jest dostępna w odtwarzaczu autonomicznym i zewnętrznym. 

 • Materiały wymagające ochrony danych wyjściowych są odtwarzane tylko na platformach Windows. 

Instalowanie/odinstalowywanie

 • Instalatory programu Flash Player oparte na mechanizmie MSI wyświetlają ogólny komunikat o błędzie (błąd 1722) w przypadku wszystkich sytuacji niepowodzenia instalacji. Dokładniejsze informacje o niepowodzeniu instalacji można uzyskać w pliku dziennika instalacji.  Więcej informacji zawiera następująca notatka techniczna.

Przeglądarka

 • [FP-3312] Wczytywanie nazw zewnętrznych plików Unicode działa inaczej w przeglądarce Internet Explorer, a inaczej we wtyczce. (2499705)

 • Chrome:

  • API SystemUpdater nie powoduje żadnych działań w przeglądarce Chrome 5 z osadzoną wtyczką Flash Player. 
  • W przeglądarce Google Chrome nie jest dostępna opcja drukowania plików SWF. Trwają prace nad rozwiązaniem tego problemu wspólnie z firmą Google. (2490502) 
 • Safari:

  • W przeglądarce Safari na platformach Windows nie jest dostępna opcja drukowania plików SWF. Problem jest badany wspólnie z firmą Apple. (2490502) 
  • Podczas odtwarzania zawartości Flash w przeglądarce Safari 4.0 w systemie Mac OS X 10.6 w trybie 64-bitowym użytkownicy nie mogą wprowadzać tekstu międzynarodowego ani korzystać z technologii IME. Ten problem został rozwiązany w najnowszej wersji przeglądarki Safari. (2499879) 

 Inne źródła wiedzy o programie Flash Player

 Zgłaszanie błędów

Wystąpił błąd? Wyślij szczegółowe informacje o błędzie. Służy do tego System firmy Adobe do zarządzania błędami i problemami.

Sprzęt graficzny może oferować opcję dekodowania wideo w formacie H.264 w plikach SWF. W przypadku zawartości wideo mogą występować błędy, do których odtworzenia jest konieczne użycie konkretnej karty graficznej z danym sterownikiem. W przypadku zgłaszania błędu wideo bardzo ważne jest wskazanie karty graficznej, sterownika, systemu operacyjnego i przeglądarki, tak aby było możliwe odtworzenie i zbadanie problemu. Podaj te informacje zgodnie z opisem w instrukcjach dotyczących zgłaszania błędów wideo

Uwaga: Otrzymujemy bardzo dużo wiadomości e-mail, dlatego nie jesteśmy w stanie wysłać odpowiedzi na każde zgłoszenie.

Dziękujemy za używanie programu Adobe Flash Player i za przesłanie swoich opinii.

 

 

 

 

 

 

 


Identyfikator dokumentu
(cpsid_83808)

Data ostatniej aktualizacji
2010-10-22

Dotyczy produktów