#Dostępność*
[an error occurred while processing this directive]

TechNote

Rozwiązywanie problemów z odtwarzaniem wideo cyfrowego (Adobe Premiere Elements 8)

Treść dokumentu

Podczas odtwarzania wideo cyfrowego z osi czasu w programie Adobe Premiere Elements lub eksportowania go do urządzenia wideo cyfrowego (np. kamery) z interfejsem IEEE1394 (FireWire/i.LINK) obraz lub dźwięk może się zacinać lub być odtwarzany zbyt szybko, jeśli używane składniki DirectX i IEEE 1394 są przestarzałe. Problemy te mogą wystąpić także wtedy, gdy składniki systemu nie są zoptymalizowane, system nie spełnia wymagań wideo cyfrowego lub sterowniki urządzeń są przestarzałe. Do obsługi wideo cyfrowego w programie Adobe Premiere Elements służą składniki systemu firmy Microsoft i jakość odtwarzania wideo cyfrowego zależy od interakcji między tymi składnikami. Pomimo, że problemy z odtwarzaniem mogą występować w programie Adobe Premiere Elements, to nie ten program jest ich przyczyną.

Metody te należy wypróbować, jeśli podczas próby eksportowania wideo do urządzenia wideo cyfrowego lub odtwarzania go z osi czasu jest ono odtwarzane zbyt szybko, zacina się lub pomija niektóre kadry. Po wykonaniu każdego zadania należy wyeksportować renderowane wideo cyfrowe lub odtworzyć je z osi czasu programu Premiere Elements , aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Rozwiązywanie problemów dla początkujących

Zadania opisane w tej sekcji mogą ułatwić usuwanie najczęstszych problemów z instalacją. Jeśli problem wystąpi ponownie po wykonaniu zadań z tej sekcji, należy przejść do następnej sekcji niniejszego dokumentu.

1. Upewnij się, że system spełnia minimalne wymagania programu Adobe Premiere Elements 8.

Wideo może nie być odtwarzane poprawnie na systemie, który nie spełnia następujących wymagań:

 • Procesor 2 GHz z obsługą zestawu instrukcji SSE2; do pracy z materiałami HDV lub Blu-ray jest wymagany procesor 3,0 GHz; do pracy z materiałami AVCHD jest wymagany procesor dwurdzeniowy
 • Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, Windows Media Center, Windows Vista lub Windows 7
 • Windows XP wymaga 512 MB pamięci RAM (do obsługi edycji HD, w tym HDV, AVCHD i Blu-Ray jest potrzebne 2 GB)
 • Windows Vista i Windows 7 wymagają 1 GB pamięci RAM (do obsługi edycji HD, w tym HDV, AVCHD i Blu-Ray jest potrzebne 2 GB)
 • 4,5 GB wolnego miejsca na dysku twardym
 • Monitor kolorowy z 16-bitową kolorową kartą wideo
 • Monitor o rozdzielczości ekranu 1024x768 przy 96 dpi lub mniej
 • Sterownik dźwięku i ekranu zgodny z programem Microsoft DirectX 9 lub 10
 • Stacja dysków DVD-ROM (do nagrywania dysków DVD jest potrzebna zgodna nagrywarka DVD; do nagrywania dysków Blu-ray jest potrzebna zgodna nagrywarka Blu‐ray)
 • Interfejs DV/i.LINK/FireWire/IEEE 1394 do podłączenia kamery wideo Digital 8, DV lub HDV albo interfejs USB2 do podłączenia kamery wideo DV z gniazdem USB (pozostałe urządzenia wideo są obsługiwane przez program Media Downloader)
 • Program QuickTime 7

Uwaga: Aby uzyskać podstawowe informacje na temat systemu, jak prędkość procesora i ilość zainstalowanej pamięci RAM, wybierz opcje Start > Panel sterowania > System.

2. Renderuj wszystkie efekty, przejścia i tytuły w osi czasu.

Do płynnego odtwarzania plików multimedialnych może być wymagane ich renderowanie. Program Adobe Premiere Elements próbuje odtwarzać wszystkie efekty, przejścia, tytuły i inne nierenderowane elementy w czasie rzeczywistym, nie renderując ich najpierw. Zdolność systemu do odtwarzania w czasie rzeczywistym zależy od procesora i pozostałych zasobów systemu. Renderowanie nierenderowanych elementów multimedialnych osi czasu zmniejsza znacznie zależność od dostępnych zasobów systemu.

3. Zmień opcję odtwarzania przez procesor karty graficznej.

Program Adobe Premiere Elements 8 został zaprojektowany z myślą o korzystaniu z kart graficznych z procesorem akceleratora. Jeśli masz problemy z odtwarzaniem, upewnij się, że używasz trybu odtwarzania przez procesor karty graficznej właściwego dla posiadanej karty graficznej.

 • Enable GPU Playback (Włącz odtwarzanie przez procesor karty graficznej): To ustawienie należy wybrać, jeśli masz kartę graficzną z procesorem akceleratora.
 • Disable GPU Playback (Wyłącz odtwarzanie przez procesor karty graficznej: To ustawienie oferuje mniejszą wydajność, ale jest lepsze, jeśli karta graficzna nie obsługuje w pełni programu Direct 3D.

Aby zmienić tryb karty graficznej komputera:

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne.
 2. Wybierz odpowiednią opcję odtwarzania przez procesor karty graficznej i kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Ustawienia projektu.
4. Wyłącz nakładkę wideo w programie Adobe Premiere Elements.

Nakładka wideo pozwala na równoczesne odtwarzanie wideo przez program Adobe Premiere Elements na komputerze (z okna Monitor) i urządzeniu wideo cyfrowego. Przy wyłączonym odtwarzaniu wideo na komputerze istnieje większe prawdopodobieństwo, że wideo będzie płynnie odtwarzane na urządzeniu wideo cyfrowego.

Uwaga: Nakładka wideo nie jest dostępna w projektach HDV.

Aby wyłączyć nakładkę wideo w programie Adobe Premiere Elements:

 1. Wybierz polecenie Edit > Project Settings > General.
 2. Kliknij przycisk Playback Settings.
 3. Wybierz ustawienie odtwarzania w czasie rzeczywistym:
  • Aby wideo było odtwarzane tylko na urządzeniu DV:
   1. Usuń zaznaczenie pola wyboru Desktop Video Display During Playback.
   2. Wybierz ustawienia urządzenia zewnętrznego: DV 29.97i (720x 480), jeśli jest to projekt NTSC; DV 25i (720x576), jeśli jest to projekt PAL.
   3. Kliknij przycisk OK.
  • Aby wideo było odtwarzane tylko na komputerze:
   1. Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Desktop Video Display During Playback.
   2. Jako ustawienie urządzenia zewnętrznego wybierz opcję None.
   3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Playback Settings.
 4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Project Settings.
5. Wyłącz wszystkie urządzenia peryferyjne z wyjątkiem urządzenia wideo cyfrowego.

Urządzenia peryferyjne przyłączane do portów USB, szeregowego, SCSI, równoległego lub FireWire komputera, jak drukarki, kable sieciowe, skanery i modemy, mogą zakłócać odtwarzanie wideo, jeśli sterownik urządzenia zażąda zasobów systemu. Na czas odtwarzania wideo w programie Adobe Premiere Elements wyłącz lub odłącz wszystkie urządzenia peryferyjne, aby zmniejszyć zapotrzebowanie na zasoby systemu. Ponadto program Adobe Premiere Elements nie obsługuje podłączania wielu urządzeń do łańcucha FireWire lub karty FireWire.

Uwaga: Po odłączeniu kabli sieciowych protokoły sieciowe mogą nadal działać, dopóki komputer nie zostanie zrestartowany.

6. Przeprowadź optymalizację ustawień projektu.

Sprawdź, czy wszystkie właściwości klipu, jak liczba klatek na sekundę, prędkość transmisji danych i kompresor, są takie same jak ustawienia projektu. Ponadto klipy i podglądy powinny znajdować się na tym samym dysku twardym, najlepiej najszybszym, jako plik projektu.

Aby zmienić ustawienie dysku magazynującego w programie Adobe Premiere Elements, wybierz opcje Edit > Preferences > Scratch Disks. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika programu Adobe Premiere Elements.

7. Wypróbuj odtwarzanie wideo cyfrowego w narzędziu do wideo cyfrowego innej firmy.

Przechwyć i wyeksportuj klipy wideo cyfrowego za pomocą narzędzia do wideo cyfrowego innej firmy, jak np. Private Entity DVIO, aby stwierdzić, czy system jest w stanie bez problemów odtwarzać wideo cyfrowe. (Program DVIO można pobrać ze strony www.carr-engineering.com/dvio.htm serwisu internetowego firmy Carr Engineering). Przechwyć i wyeksportuj klipy o takim samym czasie trwania co klipy, z którymi występują problemy w programie Adobe Premiere Elements. Odpowiednie instrukcje można znaleźć w dokumentacji otrzymanej wraz z narzędziem.

Uwaga: Program DVIO obsługuje tylko wideo cyfrowe (cyfrowe kamery wideo i cyfrowe nagrania wideo o standardowej rozdzielczości) i jest przeznaczony do systemu Windows XP. W systemie Windows Vista może nie działać. W systemie Windows Vista należy użyć do próby programu Microsoft Movie Maker, który jest dołączony do systemu operacyjnego.

Jeśli nie można bez problemów przechwycić lub odtworzyć wideo cyfrowego za pomocą narzędzia innej firmy, sprawdź, czy obsługa wideo cyfrowego jest skonfigurowana w systemie. Odpowiednie instrukcje zawiera artykuł "Podczas próby przechwycenia wideo cyfrowego występuje błąd lub wideo nie jest wyświetlane (Adobe Premiere 6.x w systemie Windows)" (TechNote 321276).

Jeśli klipy zacinają się podczas odtwarzania, być może system nie spełnia wymagań wideo cyfrowego. Na podstawie często zadawanych pytań dotyczących programu Microsoft DirectX, które są dostępne na stronie www.microsoft.com/windows/directx/productinfo/faq/default.mspx, sprawdź, czy używana konfiguracja sprzętu i oprogramowania jest zgodna ze składnikami wideo cyfrowego.

Rozwiązywanie problemów dla średnio zaawansowanych
8. Zaktualizuj sterownik karty wideo.

Przestarzały lub wadliwy sterownik karty wideo może powodować niepoprawne wyświetlanie ruchomych obrazów lub tekstur, a także błędnie zgłaszać swoją zdolność do wyświetlania ich programowi Adobe Premiere Elements. Skontaktuj się z producentem karty wideo, aby poprosić go o zaktualizowany sterownik, lub pobierz go z serwisu internetowego producenta. (Informacje na temat producenta karty wideo znajdziesz we właściwościach karty w Menedżerze urządzeń).

9. Sprawdź, czy nie występują problemy ze sterownikiem urządzenia.

Sterowniki urządzeń to pliki, dzięki którym system Windows może się komunikować z urządzeniami, jak karty graficzne, karty kontrolera SCSI i IDE oraz system BIOS i zestaw układów karty głównej. Skontaktuj się z producentem komputera lub urządzenia, aby poprosić go o najnowsze sterowniki urządzenia.

Aby sprawdzić, czy nie występują problemy ze sterownikiem urządzenia, przeczytaj następujące dokumenty:

 • "Sprawdzanie, czy sterowniki urządzeń są zgodne z systemem Windows Vista (Windows Vista)" (TechNote kb404887).
 • "Sprawdzanie, czy sterowniki urządzeń są zgodne z systemem Windows XP (Windows XP)" (TechNote kb404864).
10. Wyłącz te elementy startowe i usługi, które nie są niezbędne.

Programy antywirusowe, zapory, programy do wykrywania błędów lub inne aplikacje i usługi ładowane zazwyczaj podczas uruchamiania systemu Windows mogą powodować konflikty z programem Premiere Elements albo rywalizować z nim o zasoby systemu. Te elementy startowe i usługi, które nie są niezbędne, można tymczasowo wyłączyć przy użyciu narzędzia konfiguracji systemu Windows, aby nie były ładowane.

Aby uruchomić system Windows w trybie uproszczonym:

 1. Zamknij wszystkie aplikacje.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W systemie Windows XP wybierz opcje Start > Uruchom i wpisz polecenie msconfig w polu tekstowym Otwórz. Kliknij przycisk OK.
  • W systemie Windows Vista kliknij przycisk Start, wpisz polecenie msconfig w polu tekstowym Szukaj, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 3. Zanotuj wszystkie niezaznaczone elementy figurujące na kartach Uruchamianie i Usługi.
 4. Kliknij kartę Ogólne i wybierz opcję Uruchamianie selektywne.
 5. Kliknij kartę Uruchamianie i naciśnij przycisk Wyłącz wszystko.
 6. Kliknij kartę Usługi i wybierz opcję Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft.
 7. Naciśnij przycisk Wyłącz wszystkie, a następnie zaznacz ponownie usługę FLEXnet Licensing Service. Jeśli nie masz pewności, czy dany element jest niezbędny, nie zaznaczaj go (pozostanie wtedy wyłączony).
 8. Kliknij przycisk Zastosuj i zrestartuj system Windows, aby zmiany zostały wprowadzone.

  Uwaga: Po zrestartowaniu komputera zauważysz, że narzędzie Konfiguracja systemu wprowadziło zmiany w sposobie uruchamiania systemu Windows. Kliknij przycisk OK. Gdy zostanie wyświetlone narzędzie Konfiguracja systemu, kliknij przycisk Anuluj.
   
 9. Klikając prawym przyciskiem myszy ikony w obszarze powiadomień, zamknij lub wyłącz te elementy uruchamiane automatycznie, które są nadal aktywne.
 10. Kliknij dwukrotnie plik setup.exe w folderze programu Premiere Elements skopiowanym na pulpit.

Następnie spróbuj odtworzyć problem:

 • Jeśli problem przestał występować, oznacza to, że jeden z elementów startowych powoduje konflikt z programem Premiere Elements. Włączaj ponownie poszczególne elementy startowe pojedynczo, dopóki nie stwierdzisz, który z nich powoduje konflikt z programem Adobe Premiere Elements. Skontaktuj się z twórcą tego elementu, aby się dowiedzieć, czy jest dostępna aktualizacja.
 • Jeśli problem wystąpi ponownie, oznacza to, że elementy startowe nie są jego przyczyną i można je z powrotem włączyć.

Aby włączyć elementy startowe:

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W systemie Windows XP wybierz opcje Start > Uruchom i wpisz polecenie msconfig w polu tekstowym Otwórz. Kliknij przycisk OK.
  • W systemie Windows Vista kliknij przycisk Start, wpisz polecenie msconfig w polu tekstowym Szukaj, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 2. Kliknij kartę Ogólne i wybierz opcję Uruchamianie normalne.
 3. Usuń zaznaczenie tych elementów, które zostały zanotowane w kroku 3 poprzedniej sekcji.
 4. Kliknij przycisk Zastosuj i zrestartuj system Windows, aby zmiany zostały wprowadzone.
11. Wypróbuj odtwarzanie na urządzeniu zewnętrznym.

Podłącz do komputera urządzenie zewnętrzne (np. kamerę wideo DV do portu Firewire) i spróbuj na nim odtworzyć projekt. Jeśli odtwarzanie będzie się zacinało na urządzeniu zewnętrznym, przyczyną jest najprawdopodobniej karta graficzna. Skontaktuj się z producentem karty graficznej, aby dowiedzieć się, czy ma zaktualizowane sterowniki i czy zna takie problemy z tym urządzeniem.

Uwaga: Nie wszystkie urządzenia zewnętrzne są w stanie wyświetlać przychodzące sygnały DV. W tych, które mogą, może być niezbędne dostosowanie ustawień kamery tak, aby sygnał był wyświetlany. Poszukaj informacji na ten temat w podręczniku do urządzenia lub dowiedz się od producenta, czy kamera działa z przychodzącymi sygnałami DV.

Aby wypróbować odtwarzanie na urządzeniu zewnętrznym:

 1. Otwórz projekt programu Premiere Elements.
 2. Wybierz opcje Edit > Project Settings > General, a następnie kliknij przycisk Playback Settings.
 3. Sprawdź, czy pole wyboru Desktop Video Display During Playback w sekcji Realtime Playback nie jest zaznaczone.
 4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Playback Settings, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Project Settings.
 5. Podłącz urządzenie zewnętrzne, postępując według instrukcji otrzymanych od producenta.
 6. Odtwórz wymagany klip na osi czasu.
12. Wypróbuj wydajność dysku twardego.

Przeprowadź test dysku twardego w specjalnym narzędziu, jak HDTach firmy TCD Labs lub EZDVtest firmy Canopus, aby stwierdzić, jak dysk zachowuje się w tej konfiguracji systemu. Zalecane przez Adobe parametry dysku twardego są podane poniżej.

Do odtwarzania wideo cyfrowego:

 • Czas wyszukiwania 18 ms lub mniej (zalecane 16 ms)
 • Prędkość odczytu 8 MB/s lub większa (zalecana 12 MB/s)
 • Zużycie mocy obliczeniowej procesora 5% lub mniej
 • Średnia prędkość transmisji danych 5 MB/s lub większa (jeśli narzędzie wyświetla wykres pokazujący prędkość transmisji danych, linia wykresu powinna być prosta, co oznacza stabilność transmisji danych; wszelkie skoki oznaczają wahania prędkości, co może powodować problemy z odtwarzaniem).

Do odtwarzania wideo cyfrowego HDV:

 • Dwa lub więcej dyski UDMA 133 IDE 80 GB SATA 7200 obr./min w konfiguracji RAID 0 (zalecane)

  lub
   
 • Wydzielony dysk twardy UDMA 133 IDE/SATA lub SCSI 7200 obr./min, który jest w stanie zapewnić stałą prędkość odczytu przynajmniej 20 MB/s
13. Przeprowadź optymalizację dysków twardych.

Optymalizacja dysków twardych polega na ich defragmentacji, zaktualizowaniu ich sterowników i skonfigurowaniu ich tak, aby zwiększyć wydajność i prędkość odtwarzania w programie Adobe Premiere Elements. Więcej informacji o wykonywaniu tych zadań można uzyskać od producenta sprzętu lub w autoryzowanym serwisie.

 • W celu defragmentacji dysków twardych należy uruchomić zawarte w systemie Windows narzędzie Defragmentator dysków lub narzędzie innej firmy, jak Symantec Norton Utilities. Jeśli do pracy z wideo są używane dyski zewnętrzne (niesystemowe), można je sformatować zamiast defragmentować. Formatowanie spowoduje jednak wymazanie wszystkich danych zapisanych na dysku. Odpowiednie instrukcje można znaleźć w pomocy systemu Windows lub dokumentacji narzędzia.
 • Zaktualizuj sterowniki dysku, aby mieć pewność, że nie są uszkodzone ani niezgodne z systemem. Jeśli dysk był formatowany narzędziem do dysków innej firmy, musisz użyć tego narzędzia, aby wykonać tę procedurę. Odpowiednie instrukcje można znaleźć w dokumentacji otrzymanej wraz z narzędziem.
 • Włącz bufor zapisu dysku twardego:
 1. Wybierz polecenia Start > Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę System.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W systemie Windows XP przejdź do karty Sprzęt i kliknij przycisk Menedżer urządzeń.
  • W systemie Windows Vista kliknij łącze Menedżer urządzeń w okienku Zadania.
 4. Kliknij znak plus (+) obok pozycji Stacje dysków.
 5. Kliknij dwukrotnie odpowiedni dysk twardy.
 6. W oknie dialogowym Właściwości dysku kliknij kartę Zasady.
 7. Zaznacz pole wyboru Włącz buforowanie zapisu na urządzeniu.
 • Jeśli używasz wielu dysków IDE (lub EIDE) do edycji wideo, podłącz je do dodatkowego kontrolera. Ponieważ dysk systemowy musi być podłączony do głównego kontrolera, podłącz wszystkie urządzenia poza dyskami IDE do głównego kontrolera. Jeśli do kontrolera dodatkowego są podłączone tylko dyski IDE, dane są przesyłane ze stałą, optymalną prędkością. Jeśli do tego samego kontrolera są podłączone inne, wolniejsze urządzenia, nie można osiągnąć większej prędkości transmisji danych niż maksymalna, na jaką zezwalają wolniejsze urządzenia, czyli zazwyczaj mniejszej niż jest wymagana przez dyski twarde używane do edycji wideo. Instrukcje podłączania dysków do kontrolera można znaleźć w dokumentacji otrzymanej wraz z komputerem.
14. Przed wyeksportowaniem projektu programu Adobe Premiere Elements do urządzenia utwórz z niego plik AVI.

Renderuj projekt i wyeksportuj go, aby odtwarzanie z osi czasu się nie zacinało. Odtwarzanie kilku klipów na osi czasu powoduje większe obciążenie dysku twardego i magistrali IEEE 1394 niż odtwarzanie pojedynczego klipu, co może skutkować gorszą jakością odtwarzania lub zacinaniem się.

Aby renderować i wyeksportować projekt:

 1. W programie Adobe Premiere Elements przejdź do zielonej karty Share.
 2. Kliknij opcję Personal Computer.
 3. Wybierz opcję AVI.
 4. Wybierz odpowiednie ustawienie: DV NTSC Standard/Widescreen (lub DV PAL, jeśli jest to projekt PAL).
 5. W polu File Name nadaj nazwę eksportowanemu plikowi i kliknij przycisk Save.
 6. Zaimportuj wyeksportowany plik na karcie Organize.
 7. Kliknij dwukrotnie zaimportowany plik, aby go otworzyć w panelu Preview (następnie można wyeksportować renderowany film do urządzenia).
15. Odwiedź fora użytkowników firmy Adobe.

Możesz sprawdzić, czy inni klienci firmy Adobe nie mają tego samego problemu, odwiedzając fora użytkowników na stronie www.adobeforums.com. Jeśli ten sam problem wystąpił u innych użytkowników, pomoc techniczna firmy Adobe może powiązać te problemy i przeprowadzić dochodzenie.

Rozwiązywanie problemów dla zaawansowanych
16. Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Adobe.

Jeśli żadna z powyższych metod nie przyniosła rozwiązania problemu z programem Premiere Elements, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Adobe. Opcje pomocy technicznej są opisane na stronie centrum pomocy technicznej Adobe.

Alarm Ta zawartość wymaga programu Flash

Wyświetlenie tej zawartości wymaga włączenia obsługi skryptów JavaScript oraz zainstalowania najnowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz teraz bezpłatny program Flash Player

Pobierz teraz bezpłatny program Flash Player

Licencja Creative Commons

Przeszukaj pomocSzczegóły dokumentu

ID:cpsid_51526

Dane produkty:

premiereelements