# Tilgjengelighet*
[an error occurred while processing this directive]

Tittel

Feilsøke nedlastingsproblemer

nedlasting mislykkes, kan ikke laste ned, hjelp med nedlasting, får ikke til å laste ned

Du kan prøve disse løsningene på vanlige problemer med nettleseren, systemet og Internett-tilkoblingen. Slike problemer kan påvirke nedlastingen.

Prøv dette først

Følg feilsøkingstrinnene i et av følgende dokumenter (velg det som omhandler nedlastingen du holder på med):

Prøv så dette

Dersom du fortsatt har problemer med å laste ned programvare etter å ha lest relevant dokument i avsnittet Prøv dette først, prøver du følgende feilsøkingstrinn i angitt rekkefølge.

Prøve en annen nettleser

Ofte er den enkleste måten å løse nedlastingsproblemer på å prøve en annen nettleser. Prøv f.eks. Firefox dersom du bruker Internet Explorer på Windows. Prøv Safari dersom du bruker Firefox på Mac OS.

Kontroller at datamaskinen oppfyller systemkravene for Akamai Download Manager

Se Vanlige spørsmål om Akamai Download Manager (Gjelder ikke nedlastinger i Indonesia, Korea, Malaysia, Filippinene, Singapore, Thailand, Tyrkia, Hongkong, Kina og Taiwan.)

Tillat popup-vinduer og informasjonskapsler

Tillat popup-vinduer i nettleseren, eller legg www.adobe.com til på unntakslisten til popup-blokkeringsprogrammet ditt. Du bør også tillate tredjeparts informasjonskapsler. Hvis du trenger nærmere instruksjoner, kan du lese dokumentasjonen til nettleseren. 

Kontroller Internett-tilkoblingen

 1. Gå til Adobe-webområdet for å sjekke at du er koblet til Internett.
 2. Deaktiver eventuelle brannmurer og antivirusprogrammer midlertidig. Se dokumentasjonen for brannmuren eller antivirusprogrammet for informasjon om hvordan du deaktiverer slike programmer midlertidig.
 3. Prøv å laste ned på nytt fra en annen plassering (f.eks. et annet trådløst nettverk).
 4. Dersom du forsøker å laste ned via en trådløs tilkobling, kan du prøve å bruke en trådet tilkobling i stedet.

Feilsøk harddiskproblemer

 1. Pass på at du laster ned filene til en mappe på harddisken, ikke en nettverksstasjon. Du kan flytte filene til en nettverksplassering når de er lastet ned, hvis ønskelig.
 2. (Windows) Fjern unødvendige filer og tøm mappen med midlertidige filer for å frigjøre diskplass.
 3. Hvis det oppstår en tillatelsesfeil, bør du sjekke at du har både lese- og skrivetilgang til mappen du laster filene ned til. Dersom du er usikker på om du har lese- og skrivetilgang til en bestemt plassering, kan du lagre nedlastingen i Dokumenter-mappen eller på skrivebordet.
 4. Hvis du blir bedt om å åpne eller lagre den nedlastede filen, velger du å lagre den. Deretter dobbeltklikker du på filen for å åpne den etter at nedlastingen er fullført.

Finn løsninger på feilmeldinger

Hvis du får se en bestemt feilkode eller feilmelding, søker du på Adobes støttenettsted etter teksten eller feilkoden for å finne en løsning.

 1. Gå til Søk på støttesiden.
 2. Oppgi feilmeldingen i søkefeltet.
 3. Les eventuelle støttedokumenter som står oppført i søkeresultatene, for å få hjelp med å løse problemet.

Kontroller om nedlastingen er midlertidig stanset eller frosset

 • Nettleserstyrte nedlastinger (små produktnedlastinger, f.eks. av skrifttyper eller Lightroom): Se i framdriftsvinduet. Hvis overføringshastigheten er mer enn 0 MB/s, er nedlastingen i gang. Hvis nedlastingen har stanset, starter du den på nytt.

Overføringshastighet i nettleser

 • Akamai Download Manager 3 (nedlastinger fra Adobe.com Store samt visse prøveversjoner, som Acrobat X): Se etter ordet "PAUSED" i Akamai-vinduet. Hvis nedlastingen står stille, klikker du på Resume (fortsett)Resume-knappen i Akamai 3. (Gjelder ikke nedlastinger i Indonesia, Malaysia, Filippinene, Singapore, Thailand, Hongkong, Kina og Taiwan.)

Nedlasting fra Adobe.com Store midlertidig stanset

Nedlasting av prøveversjon midlertidig stanset

 • Adobe Download Assistant (nedlastinger av prøveversjoner av Creative Suite og Elements):  Du finner start-/stopp-knappen til høyre for framdriftsindikatoren.

Adobe Download Assistant

Gjøre filbufferen for midlertidige Internett-filer større

Nedlastingen mislykkes dersom bufferen med midlertidige Internett-filer er for liten for filen som lastes ned.

Gjøre filbufferen for midlertidige Internett-filer større i Internet Explorer 7 og nyere versjoner (Windows)

 1. Velg Verktøy > Alternativer for Internett.
 2. I kategorien Generelt ser du under Leserlogg. Klikk på knappen Innstillinger.
 3. I dialogboksen Innstillinger for midlertidige Internett-filer og -logg øker du Diskplass som skal brukes til størrelsen på filen du vil laste ned. (Standard er 50 MB.)

Gjøre filbufferen for midlertidige Internett-filer større i Firefox 3.x og nyere versjoner (Mac OS) 

 1. Velg Firefox > Valg.
 2. I fanen Avansert klikker du Nettverk.
 3. I delen Frakoblet lager øker du plassmengden for bufferen slik at filen får plass. (Standard er 50 MB.)

Omtrentlige nedlastingstider

Mange faktorer påvirker nedlastingshastigheten, bl.a. type tilkobling og nettverkstrafikk. I følgende tabell ser du omtrentlige nedlastingstider for ulike filstørrelser, ved typiske tilkoblingshastigheter. Disse anslagene er gjort under ideelle nettverksforhold. Den faktiske nedlastingen kan ta lengre tid.  Nedlastingen går raskere hvis du unngår den travleste perioden (09.00–18.00 EST). Etterspørselen etter prøveversjoner er som regel størst i den første uken etter at versjonen har blitt sluppet. Noen produkter, særlig programmer som er større enn 1 GB, krever at du har en bredbåndstilkobling til Internett når du skal laste ned.

Merk: Når du bestiller, kan du se filstørrelsen og et nedlastingsanslag nedenfor eller til høyre for popup-menyen Delivery Method.

 Filstørrelse Tilkoblingshastighet
  Oppringt tilkobling (56 Kbps) DSL (1,5 Mbps) Kabel (3 Mbps) Bedriftsnettverk (10 Mbps)
100 MB 4 timer 9 minutter 5 minutter 1 minutt
500 MB 20 timer 47 minutter 25 minutter 7 minutter
800 MB 32,5 timer 75 minutter 40 minutter 11 minutter
1 GB * 96 minutter 51 minutter 14 minutter
2 GB * 3 timer 101 minutter 29 minutter
5 GB * 8 timer 4 timer 72 minutter
7 GB * 11 timer 6 timer 100 minutter
10 GB * 16 timer 8,5 timer 2,5 timer

* Krever bredbåndstilkobling.

Nøkkelord: nedlasting mislykkes, kan ikke laste ned, hjelp med nedlasting, får ikke til å laste ned


Dokument-ID
(tn_15296)

Sist oppdatert
02.03.2012

OS
Mac OS 10.5
Mac OS 10.6
Mac OS 10.7
Windows Vista
Windows XP
Windows 7

Adobe Community Help

Tags

Kontakte Adobe kundestøtte

Trenger du fortsatt hjelp?
Finn ut hvilke muligheter du har for kundestøtte.
Ta kontakt med kundestøtte