Toegankelijkheid
[an error occurred while processing this directive]

Titel

Opgeloste problemen | Illustrator CS5 15.0.2Betrokken producten

Belangrijk: lees dit document voordat u de update installeert.

De 15.0.2-patch is niet compatibel met Mac OS 10.5.6 of lager. Wanneer u Illustrator uitvoert op Mac OS, dient u te controleren of u alle recente OS-updates hebt geïnstalleerd en u Mac OS 10.5.7. of hoger gebruikt.

Als u de plug-in Scene7 hebt geïnstalleerd en de configuratiebestanden van Illustrator handmatig hebt gewijzigd, dient u terug te gaan naar de oudere bestanden voordat u de 15.0.2-update installeert.

 

Steunkleuren in PSD-bestanden verliezen verzadiging na import in Illustrator CS5 

Adobe heeft een oplossing gevonden voor het probleem met PSD-bestanden met steunkleuren en zonder achtergrondlagen waarbij de kleuren aan verzadiging inboeten na import in Illustrator CS5.

Prestatieproblemen wanneer voor hulplijnen punten worden ingesteld

De prestaties lijden er niet langer onder wanneer voor hulplijnen punten worden ingesteld.

Acrobat 10-documenten met wachtwoorden worden niet geopend

U kunt met wachtwoorden gecodeerde documenten met digitale handtekeningen nu openen vanuit Acrobat 10. 

Verbeterde precisie met DXF-import

Een probleem met kleine wijzigingen in de dimensie dat optreedt bij het importeren van sommige DXF-bestanden, is verholpen.

Wanneer u een afbeelding met plaatskoppeling en met Japanse tekens voor geluidstekens in de bestandsnaam als AI of EPS (CS1 of eerder) wilde opslaan, werkte de koppeling niet. Dit probleem is verholpen.

Randen met afgeronde hoeken die naar binnen buigen worden omgedraaid zodat ze naar buiten buigen

Adobe heeft het probleem opgelost waarbij randen met afgeronde hoeken van een vorm omdraaiden wanneer u de vorm op een pixelraster wilde uitlijnen. Dit probleem deed zich voor wanneer u een rechthoek met afgeronde hoeken die naar binnen buigen wilde maken terwijl Uitlijnen op pixelraster was ingeschakeld. Dit kon ook gebeuren wanneer u de vorm uitlijnde op een pixelraster vanuit het deelvenster Transformeren.

Niet-specifiek vastlopen tijdens het openen of sluiten van Illustrator-bestanden

In deze versie wordt een aantal problemen opgelost die soms leidden tot het vastlopen van de toepassing terwijl u Illustrator-bestanden wilde openen of sluiten.

Beveiligingsproblemen

Met deze patch worden problemen met de beveiliging met Adobe Flash Player 10.0.45.2 en lagere versies verholpen, evenals problemen met de libpng-component.

http://www.adobe.com/nl/support/security/advisories/apsa10-01.html

http://libpng.sourceforge.net/index.html

Naast de hierboven beschreven problemen worden in de Illustrator CS5 15.0.2-update de volgende problemen verholpen, die ook in de Illustrator CS5 15.0.1-update zijn verholpen: 

Specifieke problemen bij het uitvoeren van Illustrator op een Mac OS met een RAM-geheugen groter dan 4 GB

Op sommige systemen mislukten bepaalde bewerkingen na het openen van grote, complexe bestanden. De fouten die optreden, kunnen zijn: sneltoetscombinaties die niet meer werken, linialen die verdwijnen, bestanden die niet kunnen worden geopend en de toepassing die vastloopt.

Het deelvenster Glyphs kan geen stilistische alternatieven voor glyphs meer invoegen

Deze update bevat een reparatie van het deelvenster Glyphs dat geen stilistische alternatieven meer kon invoegen. Het paneel werkt nu zoals het hoort. 

Vastlopen van Ai veroorzaakt door lettertypen met ongeldig FOND-bronbestand (Mac OS)

Lettertypen met slechte FOND-bronnen zorgen er niet langer voor dat de toepassing vastloopt tijdens het opstarten.

Illustrator loopt vast tijdens het opstarten bij enkele niet-standaard systeeminstellingen (Mac OS)

Als bepaalde systeeminstellingen zoals 'scheidingstekens voor duizendtallen' zijn gewijzigd in niet-standaard instellingen, loopt Illustrator vast tijdens het opstarten. Deze fout treedt niet op bij de 15.0.1-update.

Illustrator loopt vast wanneer de toepassing direct na het opstarten wordt afgesloten (Windows) 

Met de 15.0.1-update wordt een probleem verholpen waarbij Illustrator direct na het opstarten wordt afgesloten, voordat de toepassingsbalk volledig is geladen. 

Illustrator loopt vast wanneer de toepassing direct na aanmelding of afmelding bij CS Live of CS Review wordt afgesloten (Mac OS) 

Met deze update worden verschillende problemen verholpen die alleen betrekking hebben op Mac OS. Illustrator loopt vast als u zich aan- of afmeldt bij CS Live of CS Review en Illustrator terwijl het aan-/afmeldproces nog bezig is.

Kopiëren uit Illustrator en Plakken speciaal als EMF in andere toepassingen werkt niet

Kopiëren vanuit Illustrator en Plakken speciaal als EMF in andere toepassingen, zoals PowerPoint of Excel, werkt niet. Dit probleem wordt verholpen in de 15.0.1-update. 

Horizontale lijnen worden na rastering op verloopnetobjecten weergegeven

Tijdens rastering via het menu Object > Rasteren, het opslaan van een rasterindeling of via het afdrukken naar een bitmapprinter, kunnen horizontale lijnen op objecten verschijnen.

Illustrator loopt vast wanneer een gegevensset van een variabelenbibliotheek met gekoppelde afbeeldingen wordt doorlopen

Nadat u een variabelenbibliotheek met gekoppelde afbeeldingen hebt geïmporteerd, heeft het doorlopen van de gegevensset ervoor gezorgd dat Illustrator is vastgelopen. Dit probleem wordt met deze update verholpen.

Illustrator loopt vast wanneer het programma wordt opgestart onder Windows XP SP3 als het maken van automatisch geplande taken is uitgeschakeld

Illustrator loopt vast tijdens het opstarten onder Windows XP met Service Pack 3 bij bepaalde domeinconfiguraties als het maken van automatisch geplande taken is uitgeschakeld. Dit probleem wordt verholpen in de 15.0.1-update.


Doc-ID
(cpsid_88115)

Laatst bijgewerkt
2011-02-02

Producten waarop dit van invloed is

Contact opnemen met ondersteuning van Adobe

Nog hulp nodig?
Kom meer te weten over alle ondersteuningsopties.
Contact voor ondersteuning