Accessibility
[an error occurred while processing this directive]

Title

Lijst met opgeloste problemen voor Illustrator CS5 15.0.1 1Producten waarop deze lijst van toepassing is

Specifieke problemen bij het uitvoeren van Illustrator op een Mac met een RAM-geheugen groter dan 4 GB.
Met deze update wordt het probleem van Illustrator bij uitvoering op een computer met een groot RAM-geheugen opgelost. Op sommige systemen mislukken bepaalde bewerkingen na het openen van grote, complexe bestanden. Dit kan leiden tot sneltoetsen die niet meer werken, linialen die verdwijnen, bestanden die niet meer openen, maar in sommige gevallen kan het er ook toe leiden dat de toepassing crasht.

Het paneel met glyphs kan geen stylistische alternatieven voor glyphs meer invoegen.
Deze update bevat een reparatie van het paneel met glyphs dat geen stylistische alternatieven meer kon invoegen. Het paneel werkt nu zoals het hoort. 

Crash veroorzaakt door lettertypen met ongeldig FOND-bronbestand. (Alleen voor Mac)
Met deze update wordt een probleem verholpen waarbij ongeldige FOND-bronbestanden ervoor konden zorgen dat de toepassing crashte bij het opstarten.

Bij bepaalde niet-standaard systeemvoorkeuren crasht Illustrator (alleen Mac)
Wanneer sommige systeemvoorkeuren, zoals scheidingstekens voor duizendtallen gewijzigd werden in niet-standaard instellingen, crashte Illustrator bij het starten. Dankzij deze update is dit niet langer het geval.

Illustrator crasht wanneer de toepassing direct na het starten worden gesloten (alleen Windows)
Deze release verhelpt een crash die zich voordeed als de toepassing direct na het starten,voordat de toepassingsbalk volledig geladen was, werd gesloten. 

Illustrator crasht wanneer het programma direct na aanmelding of afmelding bij CS Live of CS Review wordt afgesloten (alleen Mac)
Verschillende problemen die zich uitsluitend op Mac-systemen voordoen en betrekking hebben op services, worden met deze update opgelost. Crashes kunnen zich voordoen wanneer u zich aanmeldt of afmeldt bij CS Live of CS Review en AI direct afsluit wanneer het syteem nog bezig is met aan- of afmelden. 

Kopiëren uit Illustrator en Plakken speciaal als EMF in andere toepassingen werkt niet.
Er was een probleem waarbij het kopiëren in Illustrator en het Plakken speciaal als EMF in andere toepassingen, zoals PowerPoint of Excel, niet langer werkte. Dit probleem wordt met deze update verholpen.

Horizontale lijnen worden na rastering op verloopnetobjecten weergegeven.
Tijdens rastering via het menu Object>Rasteren, het opslaan van een rasterindeling of via het afdrukken naar een bitmapprinter, kunnen horizontale lijnen op objecten verschijnen. Er waren veel scenario's waar dit een probleem bij was. De meeste van deze problemen zijn opgelost in deze update.  

Illustrator crasht wanneer een gegevensset van een variabelenbibliotheek met gekoppelde afbeeldingen wordt doorlopen.
Nadat u een variabelenbibliotheek met gekoppelde afbeeldingen hebt geïmporteerd, heeft het doorlopen van de gegevensset ervoor gezorgd dat Illustrator gecrasht is. Dit probleem wordt verholpen met deze update.

Als het maken van de automatisch geplande taak geactiveerd is, crasht Illustrator bij het starten op XP SP3.
Illustrator is gecrasht bij het starten op XP-computers met Service Pack 3 voor specifieke domeinconfiguraties als het maken van de automatisch geplande taak uitgeschakeld is. Dit probleem wordt verholpen met deze update.

OPMERKING: Als zich de fout "Installatie mislukt" voordoet wanneer u de Illustrator CS5 15.0.1-update op Mac OS, installeert, raadpleegt u het Knowledgebase-artikel, "Illustrator CS5 15.0.1 update fails on Mac OS with Exit Code 7 due to missing file 'com.adobe.Illustrator.15.0.0.plist'" (cpsid_85929).

 

 


Doc-id
(cpsid_85738)

Laatst bijgewerkt
2010-08-11

Besturingssysteem
Mac OS 10.5, Mac OS 10.6, Windows Vista, Windows XP, Windows 7

Producten waarop dit van invloed is

Adobe Community Help

Tags