Toegankelijkheid
[an error occurred while processing this directive]

Titel

GPU- en OpenGL-ondersteuning | Photoshop CS4, CS5Producten waarop dit van invloed is

Informatie over GPU en OpenGL

Photoshop CS5 en CS4 maken gebruik van de chip van de videokaart (de GPU of Graphics Processing Unit), in plaats van de hoofdchip van de computer (de CPU), om bepaalde functies te versnellen. Photoshop gebruikt de GPU wanneer deze:

 • OpenGL ondersteunt, een software- en hardwarestandaard die de verwerking van video versnelt wanneer met grote of complexe beelden wordt gewerkt, waaronder 3D.
 • over ten minste 256 MB RAM beschikt.
 • een displaystuurprogramma heeft dat OpenGL 2.0 en Shader Model 3.0 ondersteunt, die gebruikt worden door de GPU om weergave-effecten uit te voeren.

Als uw systeem aan de vereisten voldoet, schakelt Photoshop de instelling voor OpenGL-tekeninstellingen automatisch in op Mac OS, Windows Vista en Windows 7. In Windows XP (32-bits) kunt u de optie handmatig inschakelen, als deze wordt ondersteund door uw videokaart. Zie OpenGL inschakelen en GPU-instellingen optimaliseren in de Help van Photoshop CS5 of Over OpenGL in de Help van Photoshop CS4.

De instellingen voor GPU-versnelling en OpenGL kunnen werken, maar worden niet door Photoshop ondersteund in 64-bits Windows XP.

Ondersteunde besturingssystemen

Het type GPU-versnelling dat beschikbaar is, hangt af van uw besturingssysteem en de Photoshop-versie die u gebruikt.

Besturingssysteem
GPU-ondersteuning en beperkingen

Mac OS PowerPC

Power PC Macintosh-computers worden niet ondersteund in Photoshop CS5. 

Photoshop CS4 ondersteunt OpenGL-functies op Power PC's als de computer een ondersteunde videokaart gebruikt. De optie OpenGL-tekenen inschakelen moet geselecteerd zijn in de voorkeuren van Photoshop.

In Photoshop CS4 worden geavanceerde tekenfuncties niet ondersteund op Power PC's, ook niet met een ondersteunde videokaart.

Mac OS Intel

Ondersteund, maar Geavanceerde modus is niet beschikbaar in Mac OS X 10.5.x.

Windows XP 32-bits

Ondersteund maar OpenGL-tekenen inschakelen is standaard niet geselecteerd.

Windows Vista, Windows 7, 32- en 64-bits

Ondersteund.

Windows XP 64-bits

Photoshop CS5 en Photoshop CS4 werken mogelijk op 64-bits Windows XP, maar dit wordt niet door Adobe ondersteund.

Problemen oplossen

Als er incompatibiliteiten zijn tussen Photoshop en de weergaveonderdelen die de GPU gebruiken, kunt u problemen ondervinden zoals artefacten, fouten en het vastlopen van het programma. 

Als het programma vastloopt of er problemen optreden met het weergegeven van vensters of objecten, opnieuw tekenen of prestaties tijdens het uitvoeren van Photoshop, moet u eerst bepalen of OpenGL de oorzaak van het probleem is. 

1. Schakel OpenGL uit.

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Photoshop > Voorkeuren (Mac OS).
 2. Hef de selectie van OpenGL-tekenen inschakelen in het venster Prestaties op. Klik op OK.
 3. Start Photoshop opnieuw op en voer dezelfde functie uit.

Als het probleem zich opnieuw voordoet wanneer de optie OpenGL-tekenen is uitgeschakeld, is OpenGL niet de oorzaak. Zie Troubleshoot system errors and freezes | Adobe software on Windows (cpsid_82252) of Troubleshoot system errors and freezes | Adobe software on Mac OS 10.x (cpsid_82414) voor meer probleemoplossing.

Als het probleem is opgelost, voert u de overige probleemoplossingsstappen uit om OpenGL te repareren.

2. Zorg dat u de nieuwste update van Photoshop gebruikt.
Updates verhelpen fouten en problemen. Download en installeer de nieuwste update van Photoshop CS5 of Photoshop CS4.

3. Werk het weergavestuurprogramma bij.
Geactualiseerde weergavestuurprogramma's kunnen veel problemen oplossen, zoals crashen, onjuist teruggegeven objecten en prestatieproblemen. Zie Het weergavestuurprogramma van de videokaart bijwerken. Selecteer vervolgens OpenGL-tekenen inschakelen in Photoshop-voorkeuren.

4. Stel de voorkeuren opnieuw in.
Hiermee worden de standaardinstellingen van OpenGL hersteld. Zet de voorkeuren van Photoshop terug op hun standaardinstellingen door Shift+Ctrl+Alt (Windows) of Shift+Optie+Command (Mac OS) ingedrukt te houden direct nadat u Photoshop hebt gestart. Klik op Ja wanneer wordt gevraagd of u het instellingenbestand van Adobe Photoshop wilt verwijderen. Voer de functie die het probleem veroorzaakte, opnieuw uit.

5. Wijzig de OpenGL-modus naar Standaard.
Als u de Standaardmodus van OpenGL gebruikt, wordt de kleinste hoeveelheid GPU-geheugen en de eenvoudigste GPU-functieset gebruikt.

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Photoshop > Voorkeuren (Mac OS)
 2. Klik in het venster Prestaties op de knop voor geavanceerde GPU-instellingen.
 3. Kies Modus > Standaard (Photoshop CS5) of hef selectie van de optie Geavanceerd tekenen op (Photoshop CS4). 
 4. Start Photoshop opnieuw op. 

Als deze oplossing het probleem oplost, schakelt u naar de Normale modus (Photoshop CS5) of schakelt u Geavanceerd tekenen (Photoshop CS4) in. Kijk of het probleem nog steeds optreedt. Als het probleem zich weer voordoet, gaat u terug naar Standaardmodus. Zie Functies en voorkeuren van GPU en OpenGL | Photoshop en Bridge CS5, CS4 (kb405745) voor meer informatie over geavanceerde GPU-instellingen.

Opmerking: u hoeft Photoshop niet opnieuw te starten wanneer u uw GPU-instellingen wijzigt, maar het is wel raadzaam.

6. Schakel Verticaal synchroniseren uit.
Als u in Standaardmodus nog steeds problemen met opnieuw tekenen of prestaties ondervindt, of u ondervindt prestatieproblemen in Windows XP, zet Verticaal synchroniseren dan uit. Met Verticaal synchroniseren wordt het vernieuwen van Photoshop gecoördineerd met het vernieuwen van het beeldscherm.

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Photoshop > Voorkeuren (Mac OS).
 2. Klik op Geavanceerde instellingen in het venster Prestaties.
 3. Hef de selectie van Verticaal synchroniseren op en klik op OK.
 4. Start Photoshop opnieuw op.

7. Als u meerdere videokaarten gebruikt, verwijdert u de extra kaarten.
Het gebruik van meerdere videokaarten kan problemen veroorzaken wanneer OpenGL en Photoshop de GPU gebruiken. Het is het beste om twee (of meer) monitors te verbinden met één videokaart. Als u meer dan een videokaart moet gebruiken, zorg er dan voor dat deze van dezelfde fabrikant en hetzelfde model zijn. Zorg ook dat ze dezelfde versies van OpenGL en Shader Model ondersteunen. Als u dit niet doet, kan Photoshop vastlopen of andere problemen vertonen.

Opmerking: het gebruik van twee videokaarten verbetert de prestaties van Photoshop niet. 

8. Controleer de instelling van het cacheniveau.
Als u uw cacheniveau in de voorkeuren van Photoshop op 1 hebt ingesteld, kunt u prestatieproblemen ondervinden met de GPU-functies. Zet het cacheniveau terug op de standaardinstelling (4).

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Prestaties (Windows) of Photoshop > Voorkeuren (Mac OS).
 2. Kies Cacheniveaus > 4 in het venster Prestaties.

9.  Schakel Windows Aero uit (Windows 7 en Vista).
Aero is een op hardware gebaseerde grafische gebruikersinterface in Windows 7 en Vista. De interface biedt geavanceerdere functies, zoals transparantie en animaties, dan in de standaardinterface. Zie Disable Windows Aero (Windows 7 and Vista) (kb404886). 

10. Als u een USB-monitor gebruikt, ontkoppel deze dan en probeer een monitor die op de videopoort wordt aangesloten.
USB-monitors kunnen diverse problemen veroorzaken indien ze gebruikt worden met OpenGL in Photoshop.

11. Controleer de stroomtoevoer van de videokaart. 
Zorg dat de videokaart in uw computer is aangesloten op de stroomtoevoer van de computer.

12. Verlaag de monitorresolutie.
Bij hogere resoluties moet Photoshop meer gegevens verwerken bij het opnieuw tekenen. U kunt problemen met prestaties of opnieuw tekenen verhelpen door een lagere resolutie te kiezen. 

13. Voer algemene probleemoplossingsstappen uit.
Als uw probleem met geen van deze stappen wordt opgelost, wordt het mogelijk door iets anders veroorzaakt. Zie Troubleshoot system errors and freezes | Adobe software on Windows (cpsid_82252) of Troubleshoot system errors and freezes | Adobe software on Mac OS 10.x (cpsid_82414) voor meer probleemoplossing.

Het weergavestuurprogramma van de videokaart bijwerken

Het weergavestuurprogramma is software die Photoshop in staat stelt met de GPU op de videokaart te communiceren. Fabrikanten van videokaarten werken hun stuurprogramma's geregeld bij. U kunt vele problemen verhelpen door het weergavestuurprogramma bij te werken, zoals het vastlopen van het programma, onjuist weergegeven objecten en prestatieproblemen.

1. Bepaal de versie van uw huidige stuurprogramma.

Ga op een van de volgende manieren te werk:

Photoshop CS5

 1. Kies Help > Systeeminfo. Onder de leverancier en renderer van de videokaart worden het merk en het model van uw videokaart weergegeven. Het stuurprogramma wordt weergegeven onder de ID van de videorenderer.

Photoshop CS4 (Windows XP)

 1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en kies Eigenschappen.
 2. Kies Instellingen en klik op Geavanceerd.
 3. Kies Adapter om het merk en model van de videokaart te zien, evenals de hoeveelheid geheugen op de kaart.
 4. Klik op de knop Eigenschappen en kies het tabblad Stuurprogramma om de versie en andere details van het stuurprogramma te bekijken.

Photoshop CS4 (Windows Vista)

 1. Klik met de rechtermuisknop op uw bureaublad en kies Personaliseren.
 2. Kies Beeldscherminstellingen en klik op Geavanceerde instellingen.
 3. Klik op het tabblad Adapter voor informatie over de kaart, bijvoorbeeld de hoeveelheid geheugen op de kaart.
 4. Klik op Eigenschappen en zoek onder Stuurprogramma naar de versie en andere details van het stuurprogramma.

Photoshop CS4 (Windows 7)

 1. Klik met de rechtermuisknop op uw bureaublad en kies Schermresolutie.
 2. Selecteer Geavanceerde instellingen.
 3. Klik op het tabblad Adapter voor informatie over de kaart, bijvoorbeeld de hoeveelheid geheugen op de kaart.
 4. Klik op Eigenschappen en zoek onder Stuurprogramma naar de versie en andere details van het stuurprogramma.

Photoshop CS4 (Mac OS)

 1. Klik op het Apple-menu en kies Over deze Mac.
 2. Klik op Meer info.
 3. Kies Hardware > Video/Beeldschermen. U vindt de fabrikant en naam van de kaart onder de secties voor leverancier en chipsetmodel. U vindt de versie van het stuurprogramma onder de revisie-ID.

Opmerking: als u een kaart bij een videokaartfabrikant hebt aangeschaft en u kunt de details van het stuurprogramma niet vinden, neemt u contact op met de fabrikant van de kaart.

2. Bijgewerkte stuurprogramma's zoeken.

Als u de fabrikant, het model en de struuprogrammaversie van de videokaart op uw systeem weet, controleert u of er een update is. Ga naar de website van de fabrikant van de kaart om te zoeken naar een update (Windows) of controleer op een update via Apple (Mac OS). Bij updates voor stuurprogramma's worden installatie-instructies meegeleverd, of de instructies worden in combinatie met het stuurprogramma gedownload.

Opmerking: het is raadzaam een back-up van uw systeem te maken voordat u hardware of software bijwerkt.

Windows

Opmerking: zorg ervoor dat u het juiste stuurprogramma kiest. Notebookstuurprogramma's hebben soms een andere naam dan vergelijkbare desktopstuurprogramma's.

Mac OS

 1. Klik op het Apple-menu en kies Programmatuurupdate.
 2. Als er een update beschikbaar is voor uw videokaart, installeert u die.

Opmerking: Nvidia heeft Mac OS-stuurprogramma's voor de Quadro FX 4800-kaart op de pagina Download Drivers.

Bekende problemen (Windows XP)

Probleem: er kunnen verschillende problemen met opnieuw tekenen optreden wanneer OpenGL-tekenen inschakelen is geactiveerd in Windows XP in Photoshop CS5 of CS4, vooral met zwevende afbeeldingen (zoals selecties voordat deze worden geplakt).
Oplossing: werk het weergavestuurprogramma van de videokaart bij. Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, werk dan met de tabweergave in Photoshop. U kunt problemen met opnieuw tekenen ook oplossen door het opnieuw tekenen van uw afbeelding af te dwingen. Wilt u opnieuw tekenen afdwingen zonder uw afbeelding te wijzigen, dan draait u de afbeelding en drukt u op Esc om terug te keren naar de oorspronkelijke stand. U kunt de afbeelding ook minimaliseren en herstellen.

Probleem: Photoshop tekent de afbeelding opnieuw met zwarte vierkantjes of blokken.
Reden: mogelijk is er onvoldoende geheugen voor de GPU op de videokaart. Windows XP kan geen videogeheugen virtualiseren. Hierdoor kan Photoshop het beeld niet opbouwen wanneer al het videogeheugen wordt gebruikt en worden er zwarte blokken weergegeven. Hoe meer RAM de videokaart heeft, des te minder problemen u zult ondervinden bij het opnieuw tekenen.
Oplossing: kies Standaardmodus in het dialoogvenster met geavanceerde OpenGL-instellingen in Photoshop CS5. Schakel in Photoshop CS4 andere toepassingen uit die de GPU gebruiken terwijl u met Photoshop werkt, of sluit een aantal beeldvensters in Photoshop.

Probleem: menu's knipperen nadat u een selectie hebt gemaakt wanneer het deelvenster Lagen is geopend.
Oplossing: negeer het knipperen of schakel OpenGL-tekenen inschakelen uit.

Probleem: afbeeldingen knipperen wanneer u deze sleept.
Oplossing: schakel OpenGL-tekenen inschakelen uit.

Bekende problemen (Windows Vista, Windows 7, 64-bits)

Probleem: u ontvangt een foutmelding dat de stuurprogramma-onderdelen niet bij elkaar passen en dat afsluiten de enige mogelijkheid is, wanneer u Photoshop CS4 opent.
Details: wanneer u de gegevens van uw videokaart controleert, bevat de naam van de kaart 'Microsoft Corporation - WDDM'. Dit bericht betekent dat u de Microsoft-versie van het videokaartstuurprogramma gebruikt, en niet een stuurprogramma van de kaartfabrikant.
Oplossing: installeer het nieuwste stuurprogramma van de fabrikant van uw videokaart.

Bekende problemen (Mac OS)

Probleem: selectiegrenzen (kleine lijnsegmenten) verdwijnen wanneer u Zoomen door slepen in Photoshop CS5 gebruikt.
Oplossing: hef de selectie van Zoomen door slepen op in de optiebalk van het zoomgereedschap.

Probleem: trage GPU-prestaties in Photoshop CS5 op MacBook Pros met twee GPU's en de optie Meer energiebesparing geselecteerd in Systeemvoorkeuren.
Oplossing: open Systeemvoorkeuren. Kies Optimalisatie > Betere prestaties in het scherm Energiestand.

Probleem: op het maximale zoomniveau in Photoshop CS5 wijken het pixelraster en de richtlijnen iets af van de liniaalmarkeringen.
Details: dit probleem treedt op met Europese taalversies van Mac OS en Photoshop.
Oplossing: schakel OpenGL-tekenen inschakelen uit wanneer u met rasters en hulplijnen werkt.

Probleem: er wordt een foutmelding weergegeven dat de opdracht Open niet kan worden uitgevoerd omdat er onvoldoende geheugen (RAM) is, wanneer u bestanden van ongeveer 500 MB in Photoshop CS4 opent. Deze fout kan optreden ongeacht de instelling van OpenGL-tekenen inschakelen.
Oplossing: in het menu Venster heft u de selectie van het toepassingskader op. U kunt ook minder afbeeldingsvensters openen.

Veelgestelde vragen

Vraag: hoe weet ik of mijn videokaart GPU en OpenGL-versnelling in Photoshop ondersteunt?
Antwoord: bepaal welke kaart u gebruikt en controleer of deze in de lijst met ondersteunde kaarten staat.

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Photoshop > Voorkeuren (Mac OS).
 2. Zoek in het venster Prestaties naar de naam van de kaart in GPU-instellingen.
 3. Controleer of de kaart op een van de volgende lijsten voorkomt:
  • Lijst met geteste videokaarten | Photoshop CS5 (cpsid_83117)
  • Lijst met geteste videokaarten | Photoshop CS4 (kb405711)

Vraag: wanneer ik Photoshop start, krijg ik de melding dat Photoshop een fout heeft aangetroffen met het weergavestuurprogramma en dat GPU-verbeteringen tijdelijk zijn uitgeschakeld. Haal de meest recente software van de website van de videokaartfabrikant. U kunt GPU-verbeteringen inschakelen in het deelvenster Voorkeuren > Prestaties. Wat moet ik doen?
Antwoord: Dit bericht geeft aan dat Photoshop OpenGL heeft uitgeschakeld vanwege een GPU-probleem. Het wordt mogelijk weergegeven nadat het programma is vastgelopen. Werk het weergavestuurprogramma van de videokaart bij en selecteer vervolgens OpenGL-tekenen inschakelen in Photoshop-voorkeuren. Als het bericht opnieuw wordt weergegeven, schakelt u de optie OpenGL-tekenen uit tot u een nieuwer stuurprogramma hebt gedownload.

Vraag: waarom is alleen de Standaardmodus beschikbaar in het dialoogvenster met geavanceerde instellingen van OpenGL?
Antwoord: er zijn een aantal redenen waarom u soms geen toegang hebt tot de Normale of Geavanceerde modus in Photoshop CS5:

 1. Uw videokaart heeft onvoldoende RAM. Photoshop CS5 vereist 512 MB RAM (Windows XP) of 256 MB RAM (alle andere besturingssystemen) voor Normale en Geavanceerde OpenGL-modi. Photoshop CS4 vereist deze hoeveelheid RAM om opties voor Geavanceerd tekenen beschikbaar te maken.
 2. U gebruikt de ATI Radeon HD3200-kaart of de Radeon X1900-kaart, die alleen de Standaardmodus ondersteunen.
 3. U gebruikt Mac OS X 10.5.x. De geavanceerde modus is beschikbaar in Mac OS X 10.6.x.

Zie Het weergavestuurprogramma van de videokaart bijwerken om te controleren welke videokaart u gebruikt en hoeveel RAM-geheugen de kaart heeft.

Vraag. Mijn videokaart wordt niet in de lijst met ondersteunde kaarten vermeld, maar het nieuwe stuurprogramma is onlangs verschenen. Herkent Photoshop het nieuwe stuurprogramma?
Vraag: mijn videokaart staat niet in de lijst met ondersteunde kaarten, maar komt uit dezelfde serie als een ondersteunde kaart. Werkt mijn videokaart ook?
Antwoord: het is onmogelijk om alle kaarten te testen, dus heeft Adobe de meeste populaire kaarten getest. Het is waarschijnlijk dat kaarten van dezelfde fabrikant werken. Kaarten die OpenGL 2.0 en Shader Model 3 ondersteunen en over voldoende geheugen en verwerkingsvermogen beschikken, zouden ook moeten werken. Wanneer Photoshop wordt geopend, wordt gecontroleerd of de videokaart goed werkt. Als de kaart niet goed werkt, schakelt Photoshop OpenGL-tekenen uit.

Vraag: waarom zijn de prestaties zo slecht in Photoshop CS4 in XP en Vista?
Antwoord: prestatieproblemen zoals vertragingen met penselen zijn in Photoshop 11.0.1. opgelost. Download de update.

Vraag: hoe kan ik Photoshop sneller uitvoeren?
Antwoord: lees Prestaties optimaliseren van Photoshop | CS4, CS5 | Windows 7, Vista, XP (kb404439) of Prestaties optimaliseren van Photoshop | CS4, CS5 | Mac OS (kb404440).

Vraag. Benut Photoshop de voordelen van videokaarten met twee GPU's?
Antwoord. Nee.

Vraag: heeft de instelling van de voorkeuren voor geheugengebruik invloed op de GPU-prestaties?
Antwoord: ja. Wanneer u RAM toewijst aan Photoshop, moet u RAM overhouden voor de GPU. Met andere woorden, stel het beschikbare RAM voor Photoshop niet in op 100%. Gebruik het standaardpercentage 70% of kies een iets hoger of lager percentage, zoals 60 of 80%.

Vraag: heeft de instelling van de voorkeuren voor cacheniveau invloed op de GPU-prestaties?
Antwoord: ja. Als u met grote afbeeldingen werkt, verkrijgt u een betere beeldkwaliteit bij het uitzoomen wanneer u een hoger cacheniveau kiest. Een hoger cacheniveau vereist echter meer RAM. Als u lang moet wachten terwijl het scherm wordt vernieuwd, stelt u het cacheniveau iets hoger in.

Vraag: is er een sneltoets om OpenGL uit te schakelen wanneer ik Photoshop start?
Antwoord. Nee.

Vraag: hoe kan ik controleren of OpenGL is ingeschakeld voor een afbeelding?
Antwoord: selecteer het gereedschap Weergave roteren (gereedschap Weergave roteren) en houd dit boven de afbeelding. Als u een cursor ziet die niet werkt (een cirkel met een diagonale lijn erdoor), of als u probeert het gereedschap te gebruiken en u ontvangt de foutmelding dat uw handeling niet kan worden uitgevoerd omdat deze alleen werkt met documentvensters waarvoor OpenGL is ingeschakeld, is OpenGL niet ingeschakeld.

Vraag. Moet ik Photoshop opnieuw starten om de OpenGL-instelling te activeren?
Antwoord: in Photoshop CS4 moet u Photoshop meestal opnieuw starten voordat de geavanceerde OpenGL-opties worden geïmplementeerd. Voor de volgende afbeelding die u opent, is OpenGL-tekenen inschakelen echter geactiveerd. De beste praktijk in zowel Photoshop CS5 als CS4 is het opnieuw opstarten van Photoshop na het aanbrengen van wijzigingen aan OpenGL-voorkeuren.

Vraag: als ik de OpenGL-instelling uitschakel, wordt OpenGL dan uitgeschakeld voor reeds geopende afbeeldingen?
Antwoord. Nee. U moet een afbeelding sluiten om OpenGL voor die afbeelding uit te schakelen.

Vraag: wanneer ik mijn monitorresolutie wijzig, schakelt Photoshop OpenGL uit of worden mijn afbeeldingen niet goed getekend. Waarom gebeurt dit en wat moet ik doen?
Antwoord: dit gebeurt alleen wanneer u de resolutie van de monitor wijzigt terwijl Photoshop is geopend. Sluit Photoshop en start het programma opnieuw. In de toekomst moet u Photoshop sluiten alvorens de configuratie van uw monitor te wijzigen.

Vraag: wanneer ik overschakel van een monitor die is aangesloten op een bepaalde videokaart, naar een monitor die is aangesloten op een andere videokaart, wordt OpenGL uitgeschakeld. Waarom?
Antwoord: de GPU op de tweede videokaart heeft mogelijk onvoldoende RAM of voldoet niet aan de vereisten voor GPU-ondersteuning in Photoshop. Daarom wordt OpenGL uitgeschakeld voor die processor. Een afbeelding die is gemaakt op een monitor waarop OpenGL is geactiveerd, kan niet worden weergegeven op een monitor waarop OpenGL niet is geactiveerd.

Vraag: zijn Camera Raw of Photoshop Lightroom GPU versneld?
Antwoord. Nee.

Trefwoorden: graphics-versnelling, Open GL, grafische weergavekaart, graphics-weergavekaart, graphics-kaart, videoweergavekaart, videostuurprogramma, videoweergavestuurprogramma


Doc-ID
(kb404898)

Laatst bijgewerkt
2010-11-22

Besturingssysteem
Mac OS (alle versies)
Windows Vista
Windows XP
Windows 7

Contact opnemen met ondersteuning van Adobe

Nog hulp nodig?
Kom meer te weten over alle ondersteuningsopties.
Contact voor ondersteuning

Verwante inhoud