Accessibility
[an error occurred while processing this directive]

Title

Liste over løste problemer med Illustrator CS5 15.0.1Påvirkede produkter

Problemer med at køre Illustrator på Mac-computere med mere end 4 GB ram.
Opdateringen løser problemet med at køre Illustrator på computere med meget ram. På enkelte computere slog nogen handlinger fejl, når der var åbnet en stor og kompleks fil. Fx fungerede genvejstasterne ikke, linealerne forsvandt, filer kunne ikke åbnes, og i nogle tilfælde gik programmet ned.

Glyfpanelet indsatte ikke stilistiske alternativer til glyffer.
I og med denne opdatering er glyfpanelet blevet repareret. Panelet fungerer nu efter hensigten. 

Programmet gik ned pga. skrifttyper med korrupte FOND-ressourcefiler. (Kun Mac)
Opdateringen løser et problem, der kunne få programmet til at gå ned, når det startes pga. skrifttyper med korrupte FOND-ressourcefiler.

Illustrator gik ned, når det blev startet med visse systemindstillinger, der ikke er standard (kun på Mac)
Når systemindstillinger som fx skilletegn blev ændret, gik Illustrator ned, når det blev startet. Med denne opdatering sker det ikke længere.

Illustrator gik ned, når programmet blev lukket umiddelbart efter, at det var blevet startet (kun i Windows)
Denne opdatering løser et problem, der fik programmet til at gå ned, hvis det blev lukket umiddelbart efter at være startet, dvs. inden programlinjen er helt indlæst. 

Illustrator gik ned, når det blev lukket umiddelbart efter, at brugeren loggede på eller af CS Live eller CS Review (kun på Mac)
Opdateringen har løst flere Mac-problemer mht. tjenester. Programmet kunne ske at gå ned, hvis du enten loggede på eller af CS Live eller CS Review og lukkede Illustrator med det samme, dvs. mens du stadig var ved at blive logget på/af. 

Problem med kopiering fra Illustrator og Indsæt speciel som EMF i andre programmer.
Der var et problem med at kopiere fra Illustrator og indsætte det som EMF i andre programmer, fx PowerPoint eller Excel. Problemet er blevet løst med denne opdatering.

Der opstod vandrette linjer på forløbsmaskeobjekter, når de var blevet lagt i raster.
Der kunne opstå vandrette linjer på objekter under rasterhandlingen – uanset om den blev udført via menuen Objekt>Læg i raster, når filen blev gemt i et rasterformat eller når der blev udskrevet til en bitmap-printer. Problemet opstod i mange forskellige tilfælde. I de fleste tilfælde er problemet løst med denne opdatering.  

Illustrator gik ned, når brugeren gennemgik et datasæt i et bibliotek med variable, der indeholdt tilknyttede billeder.
Når der var importeret et bibliotek med variable med tilknyttede billeder, og efterfølgende blev kigget i datasættet, gik Illustrator ned. Problemet er blevet løst med denne opdatering.

Illustrator gik ned, når det blev kørt under XP SP3, og oprettelse af planlagte opgaver var deaktiveret.
Illustrator gik ned, når det blev startet på XP-computere med servicepakke 3 og specifikke domænekonfigurationer, hvis oprettelse af planlagte opgaver var deaktiveret. Problemet er blevet løst med denne opdatering.

BEMÆRK: Hvis du får en installationsfejl, når du prøver at installere opdateringen til Illustrator CS5 15.0.1 på Mac OS, skal du læse vidensbaseartiklen "Illustrator CS5 15.0.1 update fails on Mac OS with Exit Code 7 due to missing file 'com.adobe.Illustrator.15.0.0.plist'" (cpsid_85929).

 

 


Dokument-id
(cpsid_85738)

Sidst opdateret
2010-08-11

OS
Mac OS 10.5, Mac OS 10.6, Windows Vista, Windows XP, Windows 7

Berørte produkter

Adobe Community Help

Tags