Accessibility
[an error occurred while processing this directive]

Titel

Understøttelse af GPU og OpenGL | Photoshop CS4, CS5Berørte produkter

Om GPU og OpenGL

Photoshop CS5 og CS4 udnytter skærmkortets processor (grafikprocessoren eller GPU'en) i stedet for computerens hovedprocessor (CPU) til at afvikle visse funktioner hurtigere. Photoshop benytter GPU'en når den:

 • understøtter OpenGL, en software- og hardwarestandard, som accelererer grafikbehandlingen, når der arbejdes med store elle komplekse billeder, f.eks. i 3D.
 • har mindst 256 MB ram.
 • har en skærmkortdriver, der understøtter OpenGL 2.0 og Shader Model 3.0, som benyttes af GPU'en til at udføre visualiseringseffekter.

Hvis systemet opfylder kravene, bliver Aktiver OpenGL-tegning automatisk slået til i Photoshop under Mac OS, Windows, Vista, og Windows 7. I Windows XP (32-bit) kan du aktivere funktionen manuelt, hvis grafikkortet understøtter det. Det er der anvisninger på i Aktivering af OpenGL og optimering af GPU-indstillingerne i hjælpen til Photoshop CS5 og i Om OpenGL i hjælpen til Photoshop CS4.

GPU-acceleration og OpenGL-indstillingerne kan fungere, selvom de ikke officielt understøttes af Photoshop under 64-bit Windows XP.

Understøttede operativsystemer

GPU-accelerationen, der kan vælges, afhænger af styresystemet og af den version af Photoshop, du bruger.

Operativsystem
GPU-understøttelse og -begrænsninger

Mac OS PPC

Power PC Macintosh-computere understøttes ikke i Photoshop CS5. 

Photoshop CS4 understøtter OpenGL-funktioner på Power PC-modeller, hvis computeren har et understøttet skærmkort. Aktiver OpenGL-tegning skal være valgt i indstillingerne i Photoshop.

Avancerede tegnefunktioner i Photoshop CS4 understøttes ikke på PowerPC'er, selv med et understøttet skærmkort.

Mac OS Intel

Understøttes, men Avanceret tilstand kan ikke vælges i Mac OS X 10.5.x.

Windows XP (32 bit)

Understøttes, men Aktiver OpenGL-tegning er som standard ikke valgt.

Windows Vista, Windows 7, 32 bit og 64 bit

Understøttes.

Windows XP 64 bit

Photoshop CS5 og Photoshop CS4 kan fungere på 64-bit Windows XP, men det understøttes ikke officielt af Adobe.

Fejlfinding

Du kan opleve problemer i form af forvrængninger, fejl og at programmet går ned, hvis der er inkompatibilitet mellem Photoshop og de komponenter, der benytter GPU'en. 

Hvis programmet går ned, vinduer eller objekter ikke visualiseres korrekt, der er problemer med at gentegne billedet, eller computeren er meget langsom, når du bruger Photoshop, skal du først undersøge, om det er OpenGL, der skaber problemet. 

1. Deaktiver OpenGL.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger (Windows) eller Photoshop > Indstillinger (Mac OS).
 2. Du skal fjerne markeringen ud for Aktiver OpenGL-tegning i panelet Ydeevne. Klik på OK.
 3. Genstart Photoshop, og udfør den samme funktion igen.

Hvis problemet opstår igen, mens Aktiver OpenGL-tegning er slået fra, skyldes problemet altså ikke OpenGL. Der er flere oplysninger om fejlfinding under Fejlfinding af systemfejl og systemer, der fryser | Adobe-software under Windows (cpsid_82252) eller Fejlfinding af systemfejl og systemer, der fryser | Adobe-software på Mac OS 10.x (cpsid_82414).

Hvis problemet er løst, skal du fortsætte med resten af trinnene til problemløsning for at løse problemerne med OpenGL-funktionen.

2. Sørg for, at du har installeret den seneste opdatering til Photoshop.
Opdateringer til udbedring af fejl og problemer. Hent og installer den seneste opdatering til Photoshop CS5 eller Photoshop CS4.

3. Opdater skærmdriveren.
Opdaterede skærmdrivere kan løse mange problemer som f.eks. nedbrud, forkert tegnede objekter og problemer med ydeevnen. Se Opdater driveren til grafikkortet. Deaktiver derefter Aktiver OpenGL-tegning i indstillingerne i Photoshop.

4. Nulstil indstillingerne.
Ved nulstilling gendannes standardindstillingerne for OpenGL. Du nulstiller Photoshop-indstillingerne ved at holde Skift+Ctrl+Alt (Windows) eller Skift+Alt+Kommando (Mac OS) umiddelbart efter at du har startet Photoshop. Klik på Ja, når du bliver spurgt, om du vil slette indstillingsfilen til Adobe Photoshop, og afprøv derefter den funktion, der har forårsaget problemet.

5. Skift funktionsmåde for OpenGL til Grundlæggende.
Ved at indstille OpenGL til Grundlæggende bruger den mindst muligt af CPU'ens hukommelse, og det er kun basisfunktionerne i GPU'en, der bruges.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger (Windows) eller Photoshop > Indstillinger (Mac OS).
 2. Klik på Avancerede indstillinger for GPU i panelet Ydeevne.
 3. Vælg Funktion > Grundlæggende (Photoshop CS5), eller deaktiver Avanceret tegning (Photoshop CS4). 
 4. Genstart Photoshop. 

Hvis denne løsning afhjælper problemet, skal du skifte til normal tilstand (Photoshop CS5) eller slå Avanceret tegning til (Photoshop CS4). Kontrollér, om problemet opstår igen. Anvend indstillingen Grundlæggende, hvis problemet opstår igen. Der er flere oplysninger om de avancerede GPU-indstillinger i Indstillinger og funktioner for GPU og OpenGL | Photoshop og Bridge CS5, CS4 (kb405745).

Bemærk: Det er ikke nødvendigt at genstarte Photoshop, når du ændrer GPU-indstillinger, men det anbefales.

6. Deaktiver Vertikal synkronisering.
Hvis du fortsat har problemer med skærmopdatering eller ydeevne i tilstanden Grundlæggende, eller du oplever problemer med ydeevnen, når der benyttes Windows XP, skal du slå Vertikal synkronisering fra. Vertikal synkronisering koordinerer opdateringen i Photoshop med opdateringen af skærmen.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger (Windows) eller Photoshop > Indstillinger (Mac OS).
 2. Klik på Avancerede indstillinger i panelet Ydeevne.
 3. Fjern markeringen ud for Vertikal synkronisering, og klik på OK.
 4. Genstart Photoshop.

7. Hvis du bruger mere end ét skærmkort, skal du fjerne de andre.
Det kan medføre problemer, når OpenGL og Photoshop bruger GPU'en, hvis der findes flere skærmkort på computeren. Det er bedst at tilslutte to (eller flere) skærme på ét skærmkort. Hvis du er nødt til at bruge mere end ét skærmkort, skal du sikre dig, at de er af samme mærke og model. Du skal også sikre dig, at de understøtter den samme version af OpenGL og Shader Model. I modsat fald risikerer du at Photoshop går ned, eller der kan opstå andre problemer.

Bemærk: Brug af to skærmkort forbedrer ikke Photoshops ydeevne.

8. Kontroller indstillingen for bufferstørrelse.
Hvis du indstiller Bufferniveau til 1 i indstillingerne for Photoshop, kan der opstår problemer med GPU-funktionerne og ydeevnen. Nulstil Bufferniveauer til standardværdien, der er 4.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Ydeevne (Windows) eller Photoshop > Indstillinger > Ydeevne (Mac OS).
 2. I panelet Ydeevne skal du vælge Bufferniveauer > 4.

9.  Deaktiver Windows Aero (Windows 7 og Vista).
Aero er en hardwarebaseret grafisk brugerflade i Windows 7 og Vista. Den er beregnet til at give brugerne mere avancerede funktioner, bl.a. gennemsigtighed og animationer, sammenlignet med den almindelige brugerflade. Se Deaktiver Windows Aero (Windows 7 og Vista) (kb404886). 

10. Hvis du bruger en USB-skærm, skal den frakobles, og du kan prøve at bruge en skærm, der er tilsluttet skærmporten. 
USB-skærme kan medføre forskellige problemer, når de anvendes sammen med OpenGL i Photoshop.

11. Kontroller strømforsyningen til skærmkortet.
Kontroller, at skærmkortet i computeren er sluttet til computerens strømforsyning.

12. Gør skærmopløsningen mindre.
En høj opløsning betyder, at Photoshop skal behandle flere data, når billedet opdateres. Hvis du sænker skærmopløsningen, kan det afhjælpe problemer med ydeevnen og opdatering. 

13. Udfør generel fejlfinding.
Hvis ingen af disse metoder løser problemet, skyldes problemet muligvis noget helt andet. Der er flere oplysninger om fejlfinding under Fejlfinding af systemfejl og systemer, der fryser | Adobe-software under Windows (cpsid_82252) eller Fejlfinding af systemfejl og systemer der fryser | Adobe-software på Mac OS 10.x (cpsid_82414).

Opdater driveren til grafikkortet

Skærmdriveren er den software, som muliggør kommunikationen mellem Photoshop og GPU'en på grafikkortet. Grafikkortproducenterne opdaterer jævnligt deres drivere. Det kan løse mange problemer at opdatere skærmdriverne, f.eks. nedbrud, forkert tegnede objekter og problemer med ydeevnen.

1. Find versionen af din nuværende skærmdriver.

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Photoshop CS5

 1. Vælg Hjælp > Systemoplysninger. Ud for Leverandør af skærmkort og Skærmkort til gengivelse kan du se hhv. mærke og model af skærmkortet. Driveren er angivet under Id for enhed til videogengivelse.

Photoshop CS4 (Windows XP)

 1. Højreklik på skrivebordet, og vælg Egenskaber.
 2. Vælg Egenskaber, og klik på Avanceret.
 3. Vælg Skærmkort for at se mærket af grafikkortet, modellen samt mængden af ram.
 4. Klik på Egenskaber, og vælg fanen Driver for at se oplysninger om driverversion m.m.

Photoshop CS4 (Windows Vista)

 1. Højreklik på skrivebordet, og vælg Tilpas.
 2. Vælg Skærmindstillinger, og klik på Avancerede indstillinger.
 3. Klik på fanen Skærmkort for at se oplysninger om kortet, herunder mængden af hukommelse på kortet.
 4. Klik på Egenskaber, og se under Driver for at se oplysninger om driverversion m.m.

Photoshop CS4 (Windows 7)

 1. Højreklik på skrivebordet, og vælg Skærmopløsning.
 2. Vælg Avancerede indstillinger.
 3. Klik på fanen Skærmkort for at se oplysninger om kortet, herunder mængden af hukommelse på kortet.
 4. Klik på Egenskaber, og se under Driver for at se oplysninger om driverversion m.m.

Photoshop CS4 (Mac OS)

 1. Vælg æble-menuen, og vælg Om denne Mac.
 2. Klik på Flere oplysninger.
 3. Vælg Hardware > Grafik/skærme. Producent og Chipsætmodel angiver producenten og kortets navn. Driverversionen er angivet under Revisions-id.

Bemærk: Hvis du har købt et kort hos en producent af skærmkort, og du ikke kan finde driveroplysningerne, skal du kontakte producenten af kortet.

2. Find opdaterede drivere.

Når du kender skærmkortets mærke, modelnavn og driverversion, kan du undersøge, om der er en opdatering. Besøg skærmkortproducentens websted for at lede efter en opdatering (til Windows) eller en opdatering fra Apple (til Mac OS). Driveropdateringer kan downloades automatisk eller manuelt sammen med installationsvejledningen.

Bemærk: Det er en god ide at lave en backup af systemet, før du opdaterer hardware eller software.

Windows

Bemærk! Sørg for at vælge den rigtige driver. Drivere til bærbare har i nogle tilfælde et andet navn end lignende drivere til stationære computer.

Mac OS

 1. Klik på Apple-menuen, og vælg Softwareopdatering.
 2. Hvis der er en opdatering til skærmkortet, skal du installere den.

Bemærk: Nvidia har Mac OS-drivere til sine Quadro FX 4800-kort på siden Download Drivers.

Kendte problemer under Windows XP

Problem: Der er forskellige opdateringsproblemer, når du aktiverer OpenGL-tegning i Photoshop CS5 eller CS4 i Windows XP. Navnlig med flydende billeder (f.eks. udsnit inden de sættes ind).
Løsning: Opdater driveren til grafikkortet. Prøv at arbejde i faneinddelt visning i Photoshop, hvis dette ikke løser problemet. En ny opdatering af dit billede kan også rette problemer med opdateringen. Du kan fremtvinge en skærmopdatering uden at ændre dit billede ved at rotere det og trykke på Esc for at vende tilbage til den oprindelige retning. Du kan også minimere og gendanne billedet.

Problem: Photoshop opdaterer skærmen ved at tegne sorte firkanter eller fliser.
Årsag: Du kan være løbet tør for GPU-hukommelse på skærmkortet. Windows XP kan ikke virtualisere video-ram, så hvis du opbruger din video-ram, kan Photoshop ikke længere tegne billedet, og det erstattes derfor af sorte fliser. Jo mere ram, der er på skærmkortet, jo færre problemer får du med opdateringen.
Løsning: I Photoshop CS5 skal du vælge tilstanden Grundlæggende i dialogboksen med avancerede OpenGL-indstillinger. I Photoshop CS4 skal du lukke alle andre programmer, der bruger GPU'en, mens du arbejder i Photoshop, eller begrænse antallet af åbne billedvinduer i Photoshop.

Problem: Menuer flimrer, når du har foretaget et valg, mens panelet Lag er åbent.
Løsning: Ignorer denne flimren, eller deaktiver Aktiver OpenGL-tegning.

Problem: Billeder flimrer, når du trækker dem.
Løsning: Deaktiver Aktiver OpenGL-tegning.

Kendte problemer under Windows Vista, Windows 7, 64-bit

Problem: Fejlen: "Driver components mis-match (driverkomponenter stemmer ikke overens). Exit is the only option (afslutning er eneste mulighed)." vises, når du åbner Photoshop CS4.
Detalje: Når du kontrollerer oplysningerne om dit skærmkort, indeholder navnet på skærmkortet: "Microsoft Corporation - WDDM." Den besked betyder, at du bruger Microsoft-versionen af driveren til skærmkortet og ikke driveren fra kortets producent.
Løsning: Installer den seneste skærmdriver fra producenten af skærmkortet.

Kendte problemer under Mac OS

Problem: Markeringsgrænser (marcherende myrer) forsvinder, når jeg zoomer vha. musen i Photoshop CS5.
Løsning: Fravælg Zoom vha. musen i værktøjslinjen med zoomfunktioner.

Problem: GPU-ydeevnen er dårlig i Photoshop CS5 på MacBook Pro-modeller med to GPU'er og hvor Større energibesparelse er valgt i systemindstillingerne.
Løsning: Åbn Systemindstillinger. I panelet Energibesparelse skal du vælge Optimering > Bedre ydeevne.

Problem: Ved maksimumzoom i Photoshop CS5 er pixelgitteret og hjælpelinjerne lidt ved siden af linealmærkerne.
Detaljer: Problemet opstår, når du bruger europæiske sprogversioner af Mac OS og Photoshop.
Løsning: Deaktiver Aktiver OpenGL-tegning, når du arbejder med gitter og hjælpelinjer.

Problem: Fejl: "Kunne ikke fuldføre kommandoen Åbn, da der ikke er hukommelse (RAM) nok" vises, når du åbner en fil, som er ca. 500 MB i Photoshop CS4. Denne fejl kan opstå, uanset om Aktiver OpenGL-tegning er slået til eller fra.
Løsning: I menuen Vindue skal du fravælge Programramme. Alternativt kan du åbne færre billedvinduer. 

Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål: Hvordan ved jeg, om mit grafikkort understøtter GPU og OpenGL-acceleration i Photoshop?
Svar: Find ud af, hvilket kort du bruger, og se derefter om det er på listen over understøttede kort.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger (Windows) eller Photoshop > Indstillinger (Mac OS).
 2. Du kan se kortets navn under GPU-indstillinger i panelet Ydeevne.
 3. Se om kortet er på en af disse lister:
  • Testede grafikkort | Photoshop CS5 (cpsid_83117)
  • Testede grafikkort | Photoshop CS4 (kb405711)

Sprøgsmål: Når jeg starter Photoshop, vises meddelelsen "Photoshop er stødt på et problem med skærmdriveren og har midlertidigt deaktiveret GPU-udvidelser." Kontroller skærmkortproducentens websted for at få oplysninger om den nyeste software. GPU-udvidelser kan aktiveres i panelet Ydeevne under Indstillinger." Hvad gør jeg?
Svar: Denne meddelelse fortæller, at Photoshop har deaktiveret OpenGL pga. et GPU-problem. Det kan ske, efter at et program går ned. Opdater driveren til grafikkortet, og marker derefter Aktiver OpenGL-tegning i indstillinger for Photoshop. Hvis meddelelsen vises igen, skal Aktiver OpenGL-tegning forblive deaktiveret, indtil du har fået en ny driver.

Sprøgsmål: Hvorfor er Grundlæggende den eneste funktion, som kan vælges dialogboksen Avancerede OpenGL-indstillinger?
A. Der er flere grunde til, at du måske ikke kan vælge indstillingerne Normal eller Avanceret i Photoshop CS5:

 1. Der er ikke tilstrækkeligt med ram på skærmkortet. Photoshop CS5 kræver 512 MB ram (Windows XP) eller 256 MB ram (alle andre operativsystemer) til OpenGL-indstillingerne Normal og Avanceret. Photoshop CS4 kræver den mængde ram, hvis indstillingerne under Avanceret tegning skal kunne vælges.
 2. Du benytter ATI Radeon HD3200- eller Radeon X1900-kortet, som kun understøtter indstillingen Grundlæggende.
 3. Du bruger Mac OS X 10.5.x. Funktionen Avanceret kan kun vælges i Mac OS X 10.6.x.

Hvis du vil se, hvilket kort du bruger, og hvor mange ram der er på det, skal du læse Opdater skærmkortets driver.

Spørgsmål. Mit skærmkort står ikke på listen over understøttede kort, men der er netop udgivet en ny driver. Vil Photoshop genkende den nye driver?
Spørgsmål: Mit skærmkort findes ikke på listen over understøttede kort, men det er i den samme serie som et understøttet kort. Vil det fungere?
Svar: Det er umuligt at teste alle kort, så Adobe koncentrerer sig om at teste de mest populære kort. Kort fra samme producent vil sandsynligvis fungere. Kort, der understøtter OpenGL 2.0 og Shader Model 3 og har tilstrækkelig hukommelse og processorkraft, burde også fungere. Når Photoshop åbnes, kontrolleres skærmkortet for at fastslå, om det fungerer korrekt. Hvis kortet ikke fungerer korrekt, deaktiveres OpenGL-tegning i Photoshop.

Spørgsmål: Hvorfor er ydeevnen så ringe i Photoshop CS4 i XP og Vista?
Svar: Problemer med ydeevnen, herunder latenstid, når du bruger pensler, blev rettet i Photoshop 11.0.1. Download opdateringen.

Spørgsmål: Hvordan kan jeg gøre Photoshop hurtigere?
Svar: Læs Optimering af Photoshops ydeevne | CS4, CS5 | Windows 7, Vista, XP (kb404439) og Optimering af Photoshops ydeevne | CS4, CS5 | Mac OS (kb404440).

Spørgsmål. Kan Photoshop udnytte dobbelte GPU-skærmkort?
Svar. Nej.

Spørgsmål: Har indstillingen af hukommelsesforbrug nogen indflydelse på GPU-ydeevnen?
Svar: Ja. Når du allokerer ram til Photoshop, skal du gemme noget, som GPU'en kan bruge. Du skal med andre ord ikke allokere 100% af den mængde, der vises under Tilgængelig RAM, til Photoshop. Brug standardmængden på 70 %, eller en lignende mængde som f.eks. 60 % eller 80 %.

Spørgsmål: Har indstillingen af bufferniveauer nogen indflydelse på GPU-ydeevnen?
Svar: Ja. Hvis du arbejder med store billeder, opnår du en bedre billedkvalitet, når billedet er zoomet ud, hvis Bufferniveauer er indstillet til en høj værdi. En højere værdi for Bufferniveau kræver flere ram. Hvis der opstår lang ventetid på opdatering af skærmen, skal du sætte bufferniveauet lidt op.

Spørgsmål: Er der en genvejstast, som deaktiverer OpenGL, når jeg starter Photoshop?
Svar. Nej.

Spørgsmål: Hvordan kan jeg vide, om et billede er OpenGL-aktiveret?
Svar: Vælg værktøjet Roter visning (værktøjet Roter visning), og flyt det hen over billedet. Hvis du ser en ikke-operativ markør (en cirkel med en diagonal linje igennem), eller hvis du bruger værktøjet, og det udløser fejlen: "Kunne ikke udføre anmodningen, da det kun fungerer sammen med OpenGL-aktiverede dokumentvinduer", er OpenGL ikke aktiveret.

Spørgsmål. Skal jeg genstarte Photoshop, før OpenGL-indstillingen virker?
Svar: I Photoshop CS4 kræver de fleste avancerede OpenGL-indstillinger, at du genstarter Photoshop, før de træder i kraft. Aktiver OpenGL-tegning er dog slået til på det næste billede, der åbnes. Det er bedst i både Photoshop CS5 og CS4 at genstarte Photoshop, når der er udført ændringer på indstillingerne for OpenGL.

Spørgsmål: Vil deaktivering af OpenGL-indstillingen deaktivere OpenGL for billeder, der allerede er åbne?
Svar. Nej. Du skal lukke et billede for at deaktivere OpenGL for det pågældende billede.

Spørgsmål: Når jeg ændrer skærmopløsningen, deaktiveres OpenGL i Photoshop eller også tegnes billederne forkert. Hvorfor sker det, og hvad skal jeg gøre?
Svar: Problemet opstår, når du ændrer skærmopløsningen, mens Photoshop er åbent. Luk Photoshop, og start programmet igen. fremover er det en god ide at lukke Photoshop, før du ændrer skærmkonfigurationen.

Spørgsmål: Når du skifter fra en skærm, der er sluttet til ét grafikkort, til en skærm, der er sluttet til et andet kort, bliver OpenGL deaktiveret. Hvorfor?
Svar: GPU'en på det andet grafikkort har muligvis ikke nok ram eller opfylder ikke kravene til understøttelse af GPU i Photoshop. OpenGL er derfor slået fra for den pågældende processor. Et billede, der er oprettet på en skærm, hvor OpenGL er aktiveret, kan ikke vises på en skærm, hvor OpenGL ikke er aktiveret.

Spørgsmål: Er der GPU-acceleration i Camera Raw eller Photoshop Lightroom?
Svar. Nej.

Nøgleord: grafikacceleration, Open GL, grafikkort, skærmkort, videokort, videodriver, videoskærmdriver


Dokument-id
(kb404898)

Sidst opdateret
2010-11-22

OS
Mac OS (Alle)
Windows Vista
Windows XP
Windows 7

Sådan kontaktes Adobes supportafdeling

Har du stadig brug for hjælp?
Få flere oplysninger om alle dine supportmuligheder.
Kontakt supportafdelingen

Relateret indhold