Přístupnost*
[an error occurred while processing this directive]

Titul

Poznámky k verzi přehrávače Flash Player 10.3

Poznámky k verzi přehrávače Adobe® Flash® Player 10.3

Vítá vás software Adobe Flash Player 10.3. Tento dokument je určen pro uživatele, kteří vyvíjejí obsah pro přehrávač Flash Player 10.3, a týká se záležitostí, jež nejsou uvedeny v dokumentaci k softwaru Flash Professional, Flash Builder nebo Flex. Tento dokument může být po zpřístupnění nových informací periodicky aktualizován.

Systémové požadavky / jazyková podpora

Verze přehrávače Adobe Flash Player

Instalace a odinstalace

Nové funkce

Vytváření obsahu pro přehrávač Flash Player 10.3

Zdokonalené zabezpečení

Opravy v přehrávači Flash Player 10.3

Známé problémy

Další zdroje informací o přehrávači Flash Player

Zprávy o chybách

Systémové požadavky / jazyková podpora

Aktuální systémové požadavky přehrávače Flash Player najdete na adrese http://www.adobe.com/cz/products/flashplayer/systemreqs/.

Pro verzi přehrávače Flash Player 10.3 jsme provedli následující úpravy minimálních požadavků, jež uživatelům lépe zajistí optimální prostředí pro spouštění obsahu v přehrávači Flash Player:

Windows 

 • Aktualizované nejnižší verze prohlížečů: AOL 10.1, Firefox 3.5, Firefox 4, Internet Explorer 8, Opera 11

Mac 

 • Aktualizované nejnižší verze prohlížečů: AOL 1.7, Firefox 3.5, Firefox 4, Opera 11

Linux 

 • Aktualizované nejnižší verze operačních systémů: Red Hat® Enterprise Linux (RHEL) 5.6 nebo novější, openSUSE® 11.3 nebo novější, Ubuntu 10.4 nebo novější

Přehrávač Flash Player 10.3 podporuje následující jazyky: brazilská portugalština, zjednodušená čínština, tradiční čínština, čeština, holandština, angličtina, francouzština, němčina, italština, japonština, korejština, polština, ruština, španělština, švédština a turečtina.

Verze přehrávače Adobe Flash Player 

Společnost Adobe doporučuje všem uživatelům přehrávače Flash Player v podporovaných systémech, aby prostřednictvím Centra stahování přehrávače Flash Player provedli aktualizaci na nejnovější verzi přehrávače.

Klepnutím sem proveďte kontrolu, zda je verze nainstalovaná ve vašem počítači nejnovější dostupnou verzí přehrávače Flash Player pro jednotlivé platformy.

První veřejnou verzí přehrávače Flash Player 10.3 je verze 10.3.181.14. Pokud chtějí uživatelé vyvíjet a testovat obsah, měli by provést aktualizaci na nejnovější verzi přehrávače Flash Player 10.3. Aktualizované verze přehrávače pro ladění obsahu a dalších přehrávačů jsou k dispozici pro stažení na stránce Centrum podpory pro přehrávač Flash Player.

Instalace a odinstalace

Pokyny k instalaci přehrávače Flash Player najdete na adrese http://www.adobe.com/cz/products/flashplayer/productinfo/instructions/.

Pokyny k odinstalaci najdete na adrese http://www.adobe.com/go/flashplayer_uninstall_cz.

Nové funkce

Přehrávač Flash Player 10.3 obsahuje několik nových funkcí a vylepšení:

 == Analýza médií ==

Analýza videa je nyní snadnější. Při použití přehrávače Flash Player 10.3 a aplikace Adobe® SiteCatalyst® mohou vývojáři implementovat analýzy využívání videa na webech pomocí pouhých dvou řádků kódu.  Poskytovatelé analytických řešení mohou pomocí sady nových otevřených rozhraní API snadno implementovat konzistentní analýzy videa bez ohledu na implementaci nebo doručovací protokol.  Analýza médií v aplikaci Flash umožňuje společnostem získávat v reálném čase agregované zprávy o distribuci videa s jejich obsahem, o velikosti zasaženého publika a o počtu přehrání videa.

 == Eliminace akustické ozvěny ==

Přehrávač Flash Player 10.3 umožňuje vývojářům vytvářet online prostředí pro spolupráci v reálném čase, jež využívají vysoce kvalitní zvuk, telefonii, vestavěný hlasový chat a aplikace pro skupinové konference pro stolní počítače. Vývojáři mohou využívat eliminaci akustické ozvěny, potlačení šumu, detekci hlasové aktivity a automatickou kompenzaci různých úrovní vstupu mikrofonu. Tato funkce je k dispozici pouze pro stolní operační systémy. Koncoví uživatelé budou mít k dispozici zvuk vyšší kvality, jenž umožní plynulejší tok konverzace bez použití sluchátek.

== Integrace správy místního úložiště s ovládacími prvky nastavení ochrany osobních údajů v prohlížeči ==

Uživatelé mohou nyní snadněji vymazat místní úložiště prostřednictvím rozhraní pro nastavení prohlížeče – podobným způsobem, jakým v prohlížeči mažou své soubory cookie. Přehrávač Flash Player 10.3 integruje ovládání místního úložiště s nastavením ochrany osobních údajů v prohlížečích Mozilla Firefox 4, Microsoft Internet Explorer 8 a novějších, Google Chrome 11 (k dispozici v kanálu Chrome Dev) a v budoucí verzi prohlížeče Apple Safari.

 == Nativní ovládací panel ==

Přehrávač Flash Player 10.3 poskytuje uživatelům zjednodušené ovládací prvky pro správu ochrany osobních údajů, zabezpečení a nastavení úložiště. Uživatelé pracující v systémech Windows, Mac a Linux mohou ve svých počítačích přistupovat ke Správci nastavení pro Flash Player přímo z Ovládacích panelů nebo Předvoleb systému.

 == Upozornění na automatické aktualizace v systému Mac ==

Přehrávač Flash Player 10.3 v systému Mac podporuje automatická upozornění na aktualizace softwaru, což uživatelům systému Mac usnadňuje využívání nových možností v nejnovější verzi přehrávače Flash Player.

Další informace o konfiguraci upozornění na automatické aktualizace naleznete na stránce http://kb2.adobe.com/cz/cps/167/16701594.html

Vytváření obsahu pro přehrávač Flash Player 10.3

Vývojáři mohou nyní přistupovat k rozhraním API v přehrávači Flash Player 10.3 tak, že ručně provedou změny své stávající konfigurace sady SDK nebo nástrojů. Další informace o nových rozhraních API získáte v online referenční dokumentaci k jazyku ActionScript 3. Aplikace Adobe Flash Professional CS5.5, aplikace Flash Builder 4.5 a sada Flex SDK 4.5 nebudou aktualizovány pro nové běhové prostředí.

Zdokonalené zabezpečení

Přehrávač Flash Player 10.3.181.14 obsahuje zdokonalené zabezpečení, které je popsáno v Bulletinu zabezpečení APSB11-12.

Opravy v přehrávači Flash Player 10.3

Chyby oznámené v nástroji JIRA

[FP-###] označuje chyby, které jsou zapsány v Systému správy chyb a potíží přehrávače Adobe Flash Player https://bugs.adobe.com/flashplayer

 • [FP-5317] Přehrávač Flash Player při přehrávání videa ve vysokém rozlišení v libovolném prohlížeči havaruje. (2848668)
 • [FP-6143] Aplikace Flash neprovede správně změnu velikosti při nastavení wmode=transparent.
 • [FP-6163] Během zobrazení zprávy, že režim zobrazení na celou obrazovku ukončíte stisknutím klávesy Esc, neumožní přehrávač Flash načíst soubor SWF, který načítá další soubor SWF do objektu SWFLoader. (2808217)
 • [FP-6198] Ve verzi Flash Player 10.2 se adresa URL vrací upravena, ve verzi Flash Player 10.1 však ne. (2812702)
 • [FP-6230] Třída DisplacementMapFilter nefunguje, pokud dojde ke změně velikosti filmu. (2814161)

Všeobecné

 • Po provedení upgradu z Mac OSX 10.6.2 Server na 10.6.5/10.6.6 Server se nenačítá obsah SWF. (2793343)
 • V systémech Mac OS 10.4 a 10.5 se mohou uživatelé setkat s omezením velikosti dat, jež lze najednou načíst prostřednictvím objektu FileReference. (2812090)
 • Vylepšení stability a opravy hlavních problémů způsobujících havárie v prohlížečích Google Chrome, Microsoft Internet Explorer a Mozilla Firefox.

Zvuk/video

 • Modely Apple MacBook, MacBook Air a Mac Mini, jež používají grafickou kartu Intel GMA X3100 GPU, mohou mít při přehrávání videa vykreslovaného prostřednictvím GPU problémy s vykreslováním. (2813404)
 • Uživatelům se systémy Windows, jež používají technologii NVidia Optimus se dvěma GPU, jež jsou přepínány dynamicky v závislosti na grafických operacích, se občas při přepnutí videa na celou obrazovku zobrazí černá nebo zelená obrazovka. Na odstranění tohoto problému spolupracujeme se společností NVidia. (2745863, 2821031)[JIRA-5626]
 • Na stránce http://www.youtube.com/lifeinaday se mohou uživatelé setkat s pozastavením přehrávání videa po zapnutí nebo vypnutí režimu na celou obrazovku (2803013) a s nesprávným umístěním videa (2794616, 7296598). Vyřešeno jako problém obsahu.
 • Buzilla 590955, havárie při přehrávání videa pomocí aplikace FireFox a karty prohlížeče (2766140)

Známé problémy

Všeobecné

 • Přehrávač Flash Player 10.2 není dosud podporován ve vývojových sestaveních systému Solaris 11. Dokud nebude k dispozici další vývojová verze systému Solaris 11, společnost Oracle doporučuje spouštět přehrávač Flash Player 10.2 v systému Solaris 10.

 • Pokud je adresa URL obsahující znak & nebo % uložena do souboru redirectSO.sol třídy SharedObject, dojde k odstranění všech parametrů za těmito znaky. (1909140)

 • Styly CSS by se neměly kaskádovitě šířit za hranice izolovaného prostoru (sandbox). (2261815)

 • Metody startDrag a stopDrag nejsou funkční, pokud je cílem dvojrozměrný podřízený objekt trojrozměrného nadřazeného objektu. (2200972)

 • Požadavky POST bez obsahu jsou interpretovány jako požadavky GET. (2223288)

 • Metoda XML.appendChild nefunguje správně při publikování ve formátu SWF10. Ve formátu SWF9 funguje bez problémů. (2340839)

 • Chování metod pro zápis soketů na různých platformách je nekonzistentní. (2580727)

 • Poslední načtený soubor SWF nastavuje atribut scriptTimeLimit. (2500755)

 • [FP-1569] Časová osa v jazyce AS3: Událost ADDED_TO_STAGE pro podřízený objekt Sprite je generována dvakrát. (2300936)

 • Časová osa v jazyce AS3: První snímek animace filmového klipu je při vytvoření a přidání na vymezenou plochu pomocí jazyka ActionScript přehrán dvakrát. (2520095)

 • [FP-4423] Událost onEnterFrame je volána častěji, než je nutné. (2614589)

 • Pokud je v samostatném přehrávači vyvoláno zpracování nedostatku paměti, bude přehrávač jednoduše ukončen, aniž by zobrazil chybou zprávu o nedostatku paměti. (2555713) 

 • Pokud zjistí příkaz getURL() přesměrování, může nová adresa URL v určitých konfiguracích způsobit přehnané cenzurování. (2546455)

 • V systému Mac OS 10.6 selhává funkce FileReference.upload u souborů větších než 2 GB. (2819848)

 • V systému RedHat OS verze 5 selhává spuštění nativního ovládacího panelu z kontextové nabídky nebo z nabídky Předvolby systému. (2821279)

 • [FP-6252] Matice Matrix3D vrací chybný výsledek pro determinant. (2816787)

 • Při vykreslování nových snímků není událost stavu NetStream.Step.Notify odesílána pro každý snímek. (2840198)

Zvuk/video

 • Akcelerované vykreslování videa na vymezené ploše je k dispozici vždy, když wmode=direct a když je přehrávač Flash Player v režimu na celou obrazovku, bez ohledu na wmode. Akcelerace videa na vymezené ploše může být k dispozici při jiných nastaveních wmode, není to však zaručeno.

 • Společnost Adobe ví o problémech s určitými verzemi ovladačů GPU a upozornila výrobce na veškeré problémy zjištěné během testování. Společnost Adobe doporučuje aktualizaci na nejnovější verze ovladačů GPU využívající nové možnosti akcelerace videa na vymezené ploše a další funkce akcelerovaného vykreslování.

 • Na některých platformách Mac není k dispozici hardwarová akcelerace videa ve formátu H.264. Informace o tom, které konfigurace systému Mac podporují hardwarové dekódování, naleznete v dokumentu na webu Adobe Developer Connection: (http://developer.apple.com/library/mac/#technotes/tn2010/tn2267.html)

 • Hardwarové dekódování H.264 v systému Linux je k dispozici jakožto experimentální funkce a bylo testováno na GPU NVidia GT 330 a Broadcom BCM70015. Uživatelé mohou zapnout hardwarové dekódování vložením řetězce EnableLinuxHWVideoDecode=1 do konfiguračního souboru mms.cfg. Uživatelé se mohou při sledování hardwarově akcelerovaného videa setkat s nestabilitou a haváriemi. Jakékoli problémy ohlaste na stránce http://bugs.adobe.com/flashplayer.

 • Hardwarová akcelerace videa ve formátu H.264 není na grafických čipech Broadcom k dispozici pro obsah chráněný technologií DRM. 

 • U všech podporovaných grafických procesorů Intel doporučujeme v systému Windows používat motiv Aero. V prostředích s povoleným motivem Aero dochází k výraznému zlepšení výkonu při přehrávání na celou obrazovku.

 • V některých systémech Macintosh u obsahu využívajícího akceleraci videa na vymezené ploše způsobí přetažení okna na sekundární monitor při přehrávání videa a následné přepnutí do režimu na celou obrazovku poškozené vykreslování videa. (2802209)

 • Uživatelé se systémem Mac mohou narazit na problémy s vykreslováním určitých živých streamů z důvodu nekompatibility mezi kódováním streamu a hardwarovým dekodérem. O tomto problému víme a na jeho odstranění spolupracujeme se společností Apple. Uživatelé mohou tento problém obejít pozastavením a následným zrušením pozastavení živého streamu. Vývojáři mohou tento problém obejít vynucením softwarového dekódování videa – vytvoření dvou objektů Video, připojení streamu k prvnímu objektu Video, zastavení streamu a připojení streamu k druhému objektu Video (2819870, 2818959, 2779420).

 • V systému Windows 7 může v určitých situacích docházet k selhání vykreslování videa při přechodu na celou obrazovku a následném vyhledávání. (JIRA-6656, 2854821)

 • Přehrávání streamů videa FMLE ze serveru FMS se po 10–15 hodinách zastaví. (2758692)

 • Při použití objektu StageVideo dojde po přesunutí videa na druhý monitor a následném přechodu na celou obrazovku k chybě. (2802209)

 • Při použití prohlížeče Firefox 3.6 v systému Mac OS 10.6 videa na webu ign.com nerolují správně. (2812890)

 • V modelu Apple Macintosh, který je vybaven grafickou kartou NVidia GeForce 320M GPU, mohou vznikat problémy se zobrazením živých streamů videa, například na webu espn.com. (2819870)

 • Uživatelé nemohou v určitých situacích obnovit přehrávání videa v režimu na celou obrazovku na webu http://www.gatorade.com/ (2823782)

 • Při sledování videa na webu foodnetwork.com v prohlížeči Internet Explorer video při pohybu myši zadrhává. (2834660)

 • U grafických karet ATI GPU dochází k selhání při vykreslení objektu StageVideo na platformách Linux. (2835389)

 • Některá videa se zastaví předčasně asi o 4 sekundy. (2762398)

 • Při přehrávání některých videí na webu youtube.com, jež mají vyšší rozlišení než 480p, se mohou uživatelé modelu Macbook Air při povolení hardwarové akcelerace setkat se zadrháváním. (2845317)

 • V modelech Macbook Air, které jsou vybaveny grafickou kartou NVidia 9400M, nejsou při použití prohlížeče Safari určitá videa z webu youtube přehrávána správně. (2767923)

Text a zadávání textu

 • V systému Windows XP se text nevykresluje správně, když je kvalita barev systému nastavena na 16 bitů. Zástupné řešení: nastavte kvalitu barev na 32 bitů. (2782569)

 • [FP-1982] Metoda appendText při připojování textu z jiného textového pole neprovede připojení do správného umístění, pokud zdrojový řetězec obsahuje znaky „\n“. (2341522)

 • Klasický text: Velké velikosti písma nejsou v exportovaných filmech ve formátu SWF správně vykreslovány na vymezenou plochu. (2483664)

 • Změna velikosti textu pomocí volné transformace nefunguje správně. Text je příliš velký, překračuje hranice textového pole a je oříznut. (2486588)

 • [FP-2256] Text při použití pokročilého vyhlazování přetéká mimo textové pole. (2447161)

 • V systémech Linux po zadání pomocí klávesnice do objektu TextField selhává odeslání události change. (2830596)

Ochrana obsahu / ochrana výstupu

 • Ochrana obsahu není k dispozici na platformě Solaris a v mobilních zařízeních.

 • Ochrana obsahu není k dispozici v samostatném přehrávači nebo externím přehrávači. 

 • Videa vyžadující ochranu výstupu lze přehrát pouze na platformách Windows. 

Instalace a odinstalace

 • Instalátory MSI přehrávače Flash Player hlásí obecnou chybovou zprávu při všech chybách instalace (chyba 1722). Podrobnější popis chyby při instalaci můžete najít v souboru záznamu o instalaci.  Další informace naleznete v dokumentu TechNote.

Prohlížeč

 • Chrome:

  • V prohlížeči Google Chrome nelze tisknout soubory SWF. Na řešení tohoto problému spolupracujeme se společností Google. (2490502) 
 • Safari:

  • V prohlížeči Safari na platformách Windows nelze tisknout soubory SWF. Tento problém zkoumáme společně se společností Apple. (2490502) 
 • Firefox:
  • [FP-19322] V prohlížeči Firefox objekt FaultEvent vrací stavový kód nula, stav vrácený webovým serverem je ignorován. (2827551)
  • Načtení hry Content Hero z webu http://www.fishhf.com/ selhává při použití prohlížeče Firefox 3. (2834776)
  • Při použití prohlížeče Firefox 4 v operačním systému Ubuntu selhává přehrávání videí z webu new.music.yahoo.com. (2840163)
 • Internet Explorer
  • [FP-6597] Navigace pomocí tabulátorů v aplikaci Internet Explorer může přestat fungovat poté, co tabulátor dojde na konec obsahu Flash. ( 2849526)

 Další zdroje informací o přehrávači Flash Player

Zprávy o chybách

Našli jste chybu? Podrobné informace o chybě odešlete prosím online pomocí stránky Systém správy chyb a potíží pro produkty společnosti Adobe.

Soubory SWF s videem ve formátu H.264 lze dekódovat pomocí grafického hardwaru. Mohou se vyskytnout chyby videa, které lze reprodukovat pouze s konkrétní grafickou kartou a ovladačem. Při vytváření zprávy o chybě, která se týká videa, nezapomeňte kromě operačního systému a prohlížeče uvést grafickou kartu a ovladač, abychom mohli problém reprodukovat a prošetřit. Postup při uvádění těchto informací je popsán v dokumentu Pokyny k vytváření zpráv o chybách videa

Poznámka: Vzhledem k tomu, že dostáváme velký počet e-mailů, nemůžeme reagovat na každý požadavek.

Děkujeme vám, že používáte Adobe Flash Player a že si uděláte čas, abyste nám odeslali váš názor.

 


ID dokumentu
(cpsid_90194)

Poslední aktualizace
11. 5. 2011

Kontaktování podpory aplikace Adobe

Stále potřebujete pomoc?
Přečtěte si více o možnostech podpory.
Kontaktovat podporu