Přístupnost*
[an error occurred while processing this directive]

Titul

Poznámky k verzi přehrávače Flash Player 10.2

 

Poznámky k verzi přehrávače Adobe® Flash® Player 10.2

Vítá vás software Adobe Flash Player 10.2. Tento dokument je určen pro uživatele, kteří vyvíjejí obsah pro přehrávač Flash Player 10.2, a týká se záležitostí, jež nejsou uvedeny v dokumentaci k softwaru Flash Professional nebo Flex. Tento dokument může být po zpřístupnění nových informací periodicky aktualizován.

Systémové požadavky / jazyková podpora

Verze přehrávače Adobe Flash Player

Instalace a odinstalace

Nové funkce v přehrávači Flash Player 10.2

Zdokonalené zabezpečení

Opravy v přehrávači Flash Player 10.2

Známé problémy

Další zdroje informací o přehrávači Flash Player

Zprávy o chybách

Systémové požadavky / jazyková podpora

Aktuální systémové požadavky přehrávače Flash Player najdete na adrese http://www.adobe.com/cz/products/flashplayer/systemreqs/.

Přehrávač Adobe Flash Player 10.2 již nepodporuje počítače se systémy Microsoft Windows 2000 a Macintosh PowerPC. Jak bylo uvedeno ve verzi přehrávače Adobe Flash Player 10.1, společnost Adobe již nadále nebude podporovat počítače se systémem PowerPC a nebude již poskytovat aktualizace zabezpečení. Důvodem pro ukončení podpory jsou úpravy výkonnosti, které starší architektura PowerPC nepodporuje.

Flash Player 10.2 podporuje následující jazyky: brazilská portugalština, zjednodušená čínština, tradiční čínština, čeština, holandština, angličtina, francouzština, němčina, italština, japonština, korejština, polština, ruština, španělština, švédština a turečtina.

Verze přehrávače Adobe Flash Player 

Společnost Adobe doporučuje všem uživatelům přehrávače Flash Player v podporovaných systémech, aby prostřednictvím Centra stahování přehrávače Flash Player provedli aktualizaci na nejnovější verzi přehrávače.

Klepnutím sem proveďte kontrolu, zda je verze nainstalovaná ve vašem počítači nejnovější dostupnou verzí přehrávače Flash Player pro jednotlivé platformy.

První veřejnou verzí přehrávače Flash Player 10.2 je verze 10.2.152. Pokud chtějí uživatelé vyvíjet a testovat obsah, měli by provést aktualizaci na nejnovější verzi přehrávače Flash Player 10.2. Aktualizované verze přehrávače pro ladění obsahu a dalších přehrávačů jsou k dispozici pro stažení na stránce Centrum podpory pro přehrávač Flash Player.

Instalace a odinstalace

Pokyny k instalaci přehrávače Flash Player najdete na adrese http://www.adobe.com/cz/products/flashplayer/productinfo/instructions/.

Pokyny k odinstalaci najdete na adrese http://www.adobe.com/go/flashplayer_uninstall_cz.

Nové funkce v přehrávači Flash Player 10.2

Přehrávač Flash Player 10.2 obsahuje několik nových funkcí a vylepšení:

 == Hardwarová akcelerace videa na vymezené ploše ==

 Nová metoda přehrávání videa v přehrávači Flash Player   dává vývojářům možnost využívat úplnou hardwarovou akceleraci kanálu vykreslení videa a tím umožňuje zajistit nejlepší výkon přehrávání s rozlišením HD (high definition) ve své třídě.  Video na vymezené ploše výrazně snižuje využití procesoru, umožňuje použití vyšších kmitočtů snímků a nižší využití paměti pro zajištění videa s kvalitou HD v širším rozmezí zařízení.

 == Podpora režimu na celou obrazovku s použitím více monitorů ==

Obsah obrazovky při režimu na celou obrazovku zůstane na sekundárních monitorech na celé obrazovce, což umožní uživatelům sledovat obsah na celé obrazovce a přitom pracovat na jiném monitoru.

== Podpora hardwarové akcelerace vykreslení v aplikaci Internet Explorer 9 ==

Přehrávač Flash Player využívá hardwarovou akceleraci grafiky v aplikaci Internet Explorer 9 s použitím hardwarového vykreslení povrchů, za účelem zlepšení grafického výkonu a zajištění hladké kompozice.

 == Vlastní nativní kurzory myši ==

Vývojáři mohou definovat vlastní nativní kurzory myši a tím umožnit zlepšení uživatelského prostředí a zvýšení výkonu.

== Sub-pixelové vykreslení textu ==

Zlepšení čitelnosti textu v přehrávači Flash Player, zejména v případě složitých znakových jazyků.  

Zdokonalené zabezpečení

Přehrávač Flash Player 10.2.152 obsahuje zdokonalené zabezpečení, které je popsáno v Bulletinu zabezpečení APSB11-02.

Opravy v přehrávači Flash Player 10.2

Chyby oznámené v nástroji JIRA

[FP-###] označuje chyby, které jsou zapsány v Systému správy chyb a potíží přehrávače Adobe Flash Player https://bugs.adobe.com/flashplayer

 • [FP-1760] Při analýze dat z jazyka Java do aplikace Flex dochází k hodinovému časovému posunu. (2200268)
 • [FP-3312] Názvy externích souborů v kódování Unicode nejsou v prohlížeči IE a zásuvných modulech načítány konzistentním způsobem. (2499705)
 • [FP-6054] Artefakty projevující se v dlaždicově zobrazených bitmapách při takové změně velikosti prohlížeče, která má za následek změnu faktoru měřítka na hodnotu menší než 1
 • [FP-5866] Problém při vykreslení beginBitmapFill: Zobrazuje se neočekávaná bílá čára
 • [FP-5851] U požadavku getServiceLocations a GetSettings se při tvorbě objektu žádosti u přehrávače FlashPlayer 10.2 oddělují jmenné prostory od požadavku (prvky stejné úrovně)
 • [FP-5892] Způsobuje, že prázdný obsah videa vypne hardwarovou akceleraci.
 • [FP-6005] Funkce Street View na mapách Google ukončí režim na celou obrazovku bez svolení uživatele
 • [FP-5935] Stav videa RENDER_STATE se při zapnutí a vypnutí videa na vymezené ploše nevrací do „akcelerované“ polohy
 • [FP-5895] Zvuk se v přehrávači Flash 10.2 v některých hrách na adrese www.king.com/games ozývá dvakrát
 • [FP-5870]  Pouze systém Windows.  Aplety Flash Video ukončí režim na celou obrazovku, když se změní stav jiné aplikace (například při kontrole e-mailů pomocí aplikace WLMail)
 • [FP-5863]  Pouze systém Mac. Cloud Connect Viewer Enterprise Edition zobrazuje po přesunutí jezdce prázdný obsah
 • [FP-5857] Na stránce www.youtube.com se nezobrazuje vložený objekt
 • [FP-5725]  Pouze systém Mac. Přehrávač Flash Player nereaguje na událost NPCocoaEventKeyDown
 • [FP-5765] Na stránce alwaysbusy.nl nelze ve všech přehrávačích načíst soubor SWF, který byl vytvořen aplikací Invender Catalog Maker
 • [FP-5730] Webové kamery iSight, zabudované v počítačích se systémem Mac OSX, již nezajišťují přenos z kamery, když je nainstalována aplikace Google Talk (pouze v této verzi)
 • [FP-5741] Soubor SWF zveřejněný pomocí aplikace Captivate 5 nelze správně přehrát, okno zčerná a nic se neděje
 • [FP-5681] Vektory nezabudované do tříd zabraňují souborům SWF v uvolnění z paměti a tím způsobují nevracení paměti.
 • [FP-5432] Události klávesnice se nezamykají do přehrávače a tím způsobují, že se v prohlížeči roluje okno pouze tehdy, když je v prohlížeči zapnuto vykreslování GPU
 • [FP-5418] Stránka testu rychlosti společnosti Vonage na adrese http://speedtest.vonage.com se nevykresluje
 • [FP-4773] Rozevírací okno s chybovým hlášením ladicího přehrávače v prohlížeči Safari nereaguje
 • [FP-5416] Hra Bubble Paradise v síti Facebook nereaguje na klepnutí myší při výběru úrovně hry
 • [FP-5400] Text na webových stránkách www.infertosa.com byl nahrazen hodnotou null
 • [FP-5177] Flash analyzuje chybné xml jako správné a nenajde nepřípustný obsah XML.
 • [FP-4945] Zdá se, že nefunguje vícedotykové polohovací zařízení v režimu na celou obrazovku.
 • [FP- 943] Událost odkazu v případě vloženého textu není odeslána, když se textové pole nebo kontejner pohybují (animace)
 • [FP-4939]  Pouze systém Mac.  Pokud se načítá SWF v době, kdy je okno prohlížeče skryté, SWF nelze vykreslit
 • [FP-4909] Nevracení paměti: Nelze uvolnit z paměti SWF s písmy CFF poté, co byla tato písma použita jako obsah TextBlock
 • [FP-4751] Přehrávání videa se ukončí, pokud se ukončí režim na celou obrazovku při přehrávání videa Flash vloženého do html s šířkou a výškou, které se rovnají rozlišení obrazovky
 • [FP-3312] Názvy externích souborů v kódování Unicode nejsou načítány konzistentním způsobem (v prohlížeči IE a zásuvných modulech)
 • [FP-3342]  Nabídka ATOK IME přečnívá a zakrývá textové pole
 • [FP-694, FP-1760]  Když je v systémech Windows a Mac zapnutý letní čas, funkce Date.toString() vrací u určitých dat v časovém pásmu Brazílie chybné řetězcové vyjádření

Známé problémy

Všeobecné

 • Přehrávač Flash Player 10.2 není dosud podporován ve vývojových sestaveních systému Solaris 11. Dokud nebude k dispozici další vývojová verze systému Solaris 11, společnost Oracle doporučuje spouštět přehrávač Flash Player 10.2 v systému Solaris 10.

 • Automatizační rozhraní API jsou k dispozici pouze na platformách Windows a Android. Na nepodporovaných platformách může při volání těchto rozhraní API docházet k chybám za běhu. 

 • Po provedení upgradu z Mac OSX 10.6.2 Server na 10.6.5/10.6.6 Server (2793343) se nenačítá obsah SWF

 • Pokud je adresa URL obsahující znak & nebo % uložena do souboru redirectSO.sol třídy SharedObject, dojde k odstranění všech parametrů za těmito znaky. (1909140)

 • Styly CSS by se neměly kaskádovitě šířit za hranice izolovaného prostoru (sandbox). (2261815)

 • Metody startDrag a stopDrag nejsou funkční, pokud je cílem dvojrozměrný podřízený objekt trojrozměrného nadřazeného objektu. (2200972)

 • Požadavky POST bez obsahu jsou interpretovány jako požadavky GET. (2223288)

 • Metoda XML.appendChild nefunguje správně při publikování ve formátu SWF10. Ve formátu SWF9 funguje bez problémů. (2340839)

 • Chování metod pro zápis soketů na různých platformách je nekonzistentní. (2580727)

 • Poslední načtený soubor SWF nastavuje atribut scriptTimeLimit. (2500755)

 • [FP-1569] Časová osa v jazyce AS3: Událost ADDED_TO_STAGE pro podřízený objekt Sprite je generována dvakrát. (2300936)

 • Časová osa v jazyce AS3: První snímek animace filmového klipu je při vytvoření a přidání na vymezenou plochu pomocí jazyka ActionScript přehrán dvakrát. (2520095)

 • [FP-4423] Událost onEnterFrame je volána častěji, než je nutné. (2614589)

 • Pokud je v samostatném přehrávači vyvoláno zpracování nedostatku paměti, bude přehrávač jednoduše ukončen, aniž by zobrazil chybou zprávu o nedostatku paměti. (2555713) 

Zvuk/video

 • Hardwarové dekódování H.264 pro objekty Video nefunguje na podporovaných grafických kartách AMD (ATI). Hardwarové dekódování H.264 správně funguje pro objekty StageVideo. Společnosti Adobe a AMD na vyřešení tohoto problému aktivně pracují.

 • Akcelerované vykreslování videa na vymezené ploše je k dispozici vždy, když wmode=direct a když je přehrávač Flash Player v režimu na celou obrazovku, bez ohledu na wmode. Akcelerace videa na vymezené ploše může být k dispozici při jiných nastaveních wmode, není to však zaručeno.

 • V některých systémech Macintosh u obsahu využívajícího akceleraci videa na vymezené ploše způsobí přetažení okna na sekundární monitor při přehrávání videa a následné přepnutí do režimu na celou obrazovku poškozené vykreslování videa. (2802209)

 • Hardwarové dekódování H.264 v systému Linux je k dispozici jakožto experimentální funkce a bylo testováno na GPU NVidia GT 330 a Broadcom BCM70015. Uživatelé mohou zapnout hardwarové dekódování vložením řetězce EnableLinuxHWVideoDecode=1 do konfiguračního souboru mms.cfg. Uživatelé se mohou při sledování hardwarově akcelerovaného videa setkat s nestabilitou a haváriemi. Jakékoli problémy ohlaste na stránce http://bugs.adobe.com/flashplayer.

 • V některých systémech Macintosh s použitím GPU NVidia 9400, GT 320 nebo GT 330 se živé streamované video s použitím hardwarového akcelerování a softwarového dekodéru vykresluje jako čistě černé nebo čistě bílé. (2779420)

 • V systému Mac se po aktivaci druhého okna při nastavování dvou obrazovek ukončí režim na celou obrazovku (pouze v prohlížeči Firefox 3). (2802908)

 • Na stránce http://www.youtube.com/lifeinaday se mohou uživatelé setkat s pozastavením přehrávání videa po zapnutí nebo vypnutí režimu na celou obrazovku (2803013) a s nesprávným umístěním videa (2794616, 7296598)

 • Společnost Adobe ví o problémech s určitými verzemi ovladačů GPU a upozornila výrobce na veškeré problémy zjištěné během testování. Společnost Adobe doporučuje aktualizaci na nejnovější verze ovladačů GPU využívající nové možnosti akcelerace videa na vymezené ploše a další funkce akcelerovaného vykreslování. 

 • U všech podporovaných grafických procesorů Intel doporučujeme v systému Windows používat motiv Aero. V prostředích s povoleným motivem Aero dochází k výraznému zlepšení výkonu při přehrávání na celou obrazovku.

 • Soubory s příponou F4V vytvořené pomocí aplikace AME CS5 nelze volat pomocí funkce onXMPData. (2603890)

 • Hardwarová akcelerace videa ve formátu H.264 není na grafických čipech Broadcom k dispozici pro obsah chráněný technologií DRM. 

 • Na některých platformách Macintosh není k dispozici hardwarová akcelerace videa ve formátu H.264. 

Text a zadávání textu

 • V systému Windows XP se text nevykresluje správně, když je kvalita barev systému nastavena na 16 bitů. Zástupné řešení: nastavte kvalitu barev na 32 bitů. (2782569)

 • [FP-1982] Metoda appendText při připojování textu z jiného textového pole neprovede připojení do správného umístění, pokud zdrojový řetězec obsahuje znaky „\n“. (2341522)

 • Klasický text: Velké velikosti písma nejsou v exportovaných filmech ve formátu SWF správně vykreslovány na vymezenou plochu. (2483664)

 • Změna velikosti textu pomocí volné transformace nefunguje správně. Text je příliš velký, překračuje hranice textového pole a je oříznut. (2486588)

 • [FP-2256] Text při použití pokročilého vyhlazování přetéká mimo textové pole. (2447161)

Ochrana obsahu / ochrana výstupu

 • Ochrana obsahu není k dispozici na následujících platformách: Solaris, Mac PPC, Win 2K a mobilní zařízení. 

 • Ochrana obsahu není k dispozici v samostatném přehrávači nebo externím přehrávači. 

 • Videa vyžadující ochranu výstupu lze přehrát pouze na platformách Windows. 

Instalace a odinstalace

 • Instalátory MSI přehrávače Flash Player hlásí obecnou chybovou zprávu při všech chybách instalace (chyba 1722). Podrobnější popis chyby při instalaci můžete najít v souboru záznamu o instalaci.  Další informace naleznete v dokumentu TechNote.

Prohlížeč

 • Chrome:

  • V prohlížeči Google Chrome nelze tisknout soubory SWF. Na řešení tohoto problému spolupracujeme se společností Google. (2490502) 
 • Safari:

  • V prohlížeči Safari na platformách Windows nelze tisknout soubory SWF. Tento problém zkoumáme společně se společností Apple. (2490502) 

Další zdroje informací o přehrávači Flash Player

Zprávy o chybách

Našli jste chybu? Podrobné informace o chybě odešlete prosím online pomocí stránky Systém správy chyb a potíží pro produkty společnosti Adobe.

Soubory SWF s videem ve formátu H.264 lze dekódovat pomocí grafického hardwaru. Mohou se vyskytnout chyby videa, které lze reprodukovat pouze s konkrétní grafickou kartou a ovladačem. Při vytváření zprávy o chybě, která se týká videa, nezapomeňte kromě operačního systému a prohlížeče uvést grafickou kartu a ovladač, abychom mohli problém reprodukovat a prošetřit. Postup při uvádění těchto informací je popsán v dokumentu Pokyny k vytváření zpráv o chybách videa

Poznámka: Vzhledem k tomu, že dostáváme velký počet e-mailů, nemůžeme reagovat na každý požadavek.

Děkujeme vám, že používáte Adobe Flash Player a že si uděláte čas, abyste nám odeslali váš názor.

 

 

 

 

 

 

 

 


ID dokumentu
(cpsid_89050)

Poslední aktualizace
2011-02-23

Kontaktování podpory aplikace Adobe

Stále potřebujete pomoc?
Dozvíte se informace o všech možnostech podpory.
Kontaktovat podporu