Accessibility
[an error occurred while processing this directive]

Community Publishing

Created:
2012-03-09
Last Updated:
2012-03-09
by
User Level:
Beginner
Products:
Photoshop CS


Need more tips and tutorials?


Sve komande u Help meniju Adobe Photoshop

Iz Help menija Adobe Photoshop je dostupna zvanična Adobe pomoć i podrška za Photoshop koja je proširena na Community Help tako da osim perfektnih ali za početnike nepraktičnih, bez mnogo snimaka objašnjenja imate pristup do tutorijala i kako da.. od raznih autora. Osim pomoći i tutorijala iz ovog menija možete aktivirati/deaktivirati proizvod i registrovati ga kao apsolutno sigurnu soluciju i prevenciju od gubitka vlasništva nad kupljenim softverom.

Help meni

Photoshop Help. Ova komanda otvara zvaničnu pomoć za upotrebu Photoshopa koja ako mene pitate je najbolja knjiga ikada napisana o Photoshopu. Ako imate internet konekciju imaćete pristup online pomoći zajednice (Community Help) u suprotnom otvoriće Vam se lokalno instalirana kopija pomoći. Mane koje se tiču svih korisnika su malo ili premalo snimaka koji prate objašnjenja i uputstva a kada su Srbija i Balkan u pitanju i jezička barijera jer pomoć nije još uvek prevedena na nijedan od jezika bivše SFRJ.

Photoshop Support Center. Otvara novi prozor u kome možete pretraživati pomoć za proizvod.

About Photoshop. Otvara početni prozor koji se pojavljuje na pokretanju Photoshopa gde možete pročitati koju verziju Photoshopa koristite i saznati imena inženjera koji rade na Photoshopu uključujući i tvorca ovog izuzetnog softvera Tomasa Knola (Thomas Knoll - prvo ime na listi sa desne strane).

About Plug-In. Ova komanda ili stavka u meniju ima pod-stavke preko kojih možete saznati o dodacima koji su instalirani kao što je na primer Adobe Photoshop Camera Raw.

Legal Notices. Ova komanda otvara tekst datoteku sa informacijama o autorskim pravima tehnologija koje su ugrađene u Photoshop.

System Info. Generiše izveštaj sa podacima o Photoshopu, Operativnom Sistemu i instaliranim dodacima.

Product Registration. Ova komanda omogućava registraciju softvera kao apsolutnu zaštitu od gubitka vlasništva nad kupljenim softverom i još nekim povoljnostima. Potrebna je internet konekcija a za više detalja sledite ovaj link.

Actvate/Deactivate. Služi za aktivaciju ili deaktivaciju softvera. Zašto biste deaktivirali? Recimo da hoćete da preinstalirate softver na drugi računar.

Updates. Komanda koja omogućava da proverite za nadogradnje i ažurirane verzije.

GPU. Ova komanda otvara internet stranicu na kojoj se nalaze informacije o Photoshopu, grafičkim kartama i Open GL.

Photoshop Online. Otvara glavnu Photoshop internet stranicu preko koje možete posetiti forume ili potražiti dodatke, filtere, akcije..

About Product Improvement Program. Ova komanda otvara novi dijalog preko koga možete učestvovati u programu poboljšavanja proizvoda tako što ćete odobriti slanje anonimnih statističkih podataka o tome kako koristite Photoshop. Programu možete pristupiti klikom na dugme Yes, Participate a Adobe sa svoje strane Vam garantuje apsolutnu anonimnost bez prikupljanja ličnih podataka i slanja elektronske pošte sa informacijama o programu. Iz ovog programa možete istupiti u bilo kom trenutku bez ikakvih obaveza.

Za sve ostale menije posetite Photoshop tipovi i trikovi sajt i prikažite Naučite Photoshop karticu navigacije.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License